Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Automatski mjerni sistem". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA
''308. Slavna brdska brigada''
NOVI TRAVNIK
MATURSKI RAD
Predmet: Električna mjerenja
Tema: Automatski mjerni sistem
Novi Travnik, april 2011.
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA
''308. Slavna brdska brigada''
NOVI TRAVNIK
MATURSKI RAD
Zanimanje: ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARSKE TEHNIKE
Zadatak: ____________________________________________________________
Učenik: _____________________________________________________________
Rad treba imati slijedeći sadržaj:
Naslovna strana
postavka zadatka
Uvod (u ovom poglavlju općenito obraditi temu)
Razrada (u zavisnosti od teme napraviti podjelu i opisati principe rada)
Završni dio ( zaključak, literatura)
Pismeni dio zadatka uraditi u 3 (tri) primjerka i uvezati u plastične fascikle. Listovi sa tekstualnim dijelom treba da su bijeli i da imaju standardni okvir.
Rok za izradu zadatka: __________________
______________________
SADRŽAJ:
Uvod 4
1. Općenito o mjerenju 5
2. Automatski mjerni sistem 6
2.1. Upotreba magistrale 7
2.1.1. Programabilni mjerni instrumenti 7
2.1.2. Blok shema magistrale 8
2.2. Program za rad računara 11
2.2.1. Računari u upravljanju 11
2.3. Dozvoljene mjerne granice obrade rezultata mjerenja 13
2.4. Obrada rezultata mjerenja 14
2.5. Automatizirani izvori napajanja 17
Zaključak 20
Literatura 21
Uvod
U ovom maturskom radu obradit ću jedno područje električnih mjerenja – automatski mjerni sistem. Pokušat ću na što jednostavniji način objasniti pojmove vezane za takav sistem i njegov način rada.
Mjerenja imaju značajnu ulogu u razvoju ljudskog društva uopšte, a u razvoju nauke i tehnike
posebno.U elektrotehničkoj nauci i njenoj primjeni, električna mjerenja zauzimaju veoma
važno mjesto. Električna mjerenja pomažu da se tačno i pravilno shvate zakonitosti elektriciteta i njegove primjene. U inženjerskoj praksi, mjerenjem se utvrđuju svojstva elektrotehničkog materijala, provjerava kvalitet izrađenih proizvoda, provjerava ispravnost električnih instalacija, mjerenjem se dobija informacija o ispravnosti i sigurnosti uređaja, kao i o ekonomičnosti njegovog rada.
1. Općenito o mjerenju
Po svojoj suštini mjerenje je poređenje količine jedne veličine sa drugom količinom iste veličine. Pod veličinom podrazumijevamo objektivnu prirodnu pojavu kao što je: dužina, masa, sila, električni napon itd.
Svaka veličina, koja je definisana matematički formulisanim zakonom, ima dvije bitne karakteristike: osobinu ili kvalitet i količinu ili kvantitet. Kvalitet je obilježje neke veličine, po kome se ona suštinski, po svojoj prirodi, razlikuje od drugih veličina. Kvalitet se još naziva i dimenzija neke veličine. Apsurdno je porediti kvalitete. Ne može se uzimati odnos dva različita kvaliteta - dimenzije. Kvantitet je druga osobina veličine, i na osnovu ovog obilježja možemo međusobno da poredimo dvije ili više pojava iste prirode.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta