Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bolesti zavisnosti". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA - LESKOVAC
SEMINARSKI RAD
TEMA: BOLESTI ZAVISNOSTI
Smer: Menadžment u biznisu
2009
Sadržaj:
UVOD
NARKOMANIJA
2.1. Ogromna je želja za dokazivanjem, ogromna je radoznalost adolescenta.
2.2. Rizične grupe
2.3. Psihodinamski faktori uzroka narkomanije
2.4. Kategorije konzumenata
3. MARIHUANA
3.1. Zdravstvene teškoće
3.2. Upotreba marihuane prouzrokuje:
3.3. Posledice korišćenja marihuane:
3.4. Uticaj na mozak
3.5. Uticaj na pluća
3.6. Uticaj na srce i krvni pritisak
3.7. Uticaj intezivnog konzumiranja marihuane na učenje, ponašanje i motivaciju
3.8. Zavisnost
3.9. Lečenje
3.10. Koliko marihuana ostaje u organizmu?
4. HEROIN
4.1. Zdravstvene teškoće
4.2. Tolerancija, zavisnost i apstinencija
4.3. Lečenje
5. KOKAIN
5.1. Zdravstvene teškoće
5.2. Lečenje
1. Uvod
U drevnim civilizacijama (vavilonskoj, persijskoj, staroindijskoj, Grci, Rimljani, Turci, Indijanci, Inke…) ljudi su koristili prirodne droge iz svoje okoline najčešće u magijskim i religioznim obredima. Korišćenje droga izvan tog konteksta bila je retka pojava.
U drugoj polovini XX veka došlo je do ekspanzije korišćenja i pojave zloupotrebe droga. Dolazi i do dramatičnog porasta broja osoba - zavisnika od različitih droga, bilo prirodnog ili sintetičkog porekla i to naročito među mladima.
2. NARKOMANIJA
Narkomanija kao oblik zavisnosti od hemijskih sredstava uključuje kompulzivnu upotrebu sredstava koja izaziva i zavisnost od droge, a karakterišu je:
neodoljiva žudnja za nastavljanjem uzimanja droge - psihoaktivne supstance (tj. supstance koje menjaju stanje svesti, raspoloženje i ponašanje) prirodnog ili sintetičkog porekla;
dugim uzimanjem droge dolazi do porasta tolerancije, pa se količina droge povećava
radi postizanja odgovarajućeg farmako-dinamičkog i psihološkog efekta;
psihička ili fizička zavisnost, ili i jedna i druga;
apstinencijalni sindrom, nakon prestanka uzimanja droge;
štetne posledice za pojedinca i društvo.
Znatiželja, nezadovoljstvo i “mladalačka pobuna protiv sveta”, želja za prihvatanjem u društvu koje im imponuje, nesigurnost i nedostatak samopouzdanja – samo su neki od stotinu razloga zbog kojih mladi ljudi počnu eksperimentisati s drogama.
Roditelji, u večnoj trci da porodici osiguraju “normalan” život, mogu se naći u situaciji da ne reaguju na vreme. Ponekad se i roditelji koji misle da rade “najbolje” nađu pred zidom i užasnom spoznajom da se njihovo dete kocka sa budućnošću i životom.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta