Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alkoholizam". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA - LESKOVAC
SEMINARSKI RAD
TEMA: ALKOHOLIZAM
Smer: Menadžment u biznisu
2009
Sadržaj:
1. Šta bi svako morao znati o alkoholizmu
2. Definicija alkoholizma i alkoholičara
3. Alkohol
4. Alkoholna pića
5. Mamurluk
6. Apstinencija, apstinent
7. Apstinencija i lečenje
8. Rehabilitacija
9. Saradnik u lečenju
10. Suvi alkoholičar
11. Krize
12. Recidiv
13. Simptomi koji vode u recidiv
14. Lečenje alkoholizma
15. Klubovi lečenih alkoholičara
1. Šta bi svako morao znati o alkoholizmu
Alkoholizam je bolest koja nastaje zbog nekontrolisane i redovne upotrebe alkoholnih pića.
Alkoholičar je osoba koja nije u stanju da kontroliše pijenje alkohola. Takva osoba ima poteškoća u porodici, na radnom mestu i u sebi samom.
Alkohol deluje na sledeći način:
1. Uništava osobu koja pije:
a) remeti život
b) uništava samopoštovanje i poštovanje od strane drugih
c) napada zdravlje, sigurnost, sreću
d) skraćuje život.
2. Oštećuje porodicu:
a) dovodi do siromaštva, bolesti, razvoda, kriminala, samoubistva
b) onemogućuje razvoj dece, brigu za njih i njihovu budućnost.
3. Šteti radnom uspehu:
a) smanjuje efikasnost na poslu, dovodi do lažnog osećanja boljeg rada
b) povećava broj nesreća na radu
c) dovodi u opasnost ostale iz svoje okoline
d) deluje štetno na moral i polet drugih u radnoj sredini.
2 dl vina ima oko 150 kalorija, koliko i 6 kašičica šećera, ali nema minerala, belančevina, ni vitamina i zato nije hrana!
Alkohol u manjoj količini deluje na kontrolu i norme ponašanja. U većoj količini usporava reflekse, menja normalno mišljenje, dovodi do nerazumljivog govora i ošamućuje svest. U velikoj količini dovodi do nesvesnog stanja, a ponekad i do smrti.
Dugotrajne posledice pijenja alkohola:
1. Remeti ishranu: Alkohol nije hrana. Organizmu treba hrane, a ne može je uzimati dok je u njemu alkohol. Organizam zbog toga slabi.
2. Oštećuje organizam: Mozak i živce, srce, bubrege, jetru i želudac.
3. Dovodi do duševnih poremećaja: straha, ludila, otupljenja i halucinacija.
Svaki alkoholičar živi 10-12 godina manje od onih koji ne piju!
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta