Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Statistika

Rezultati 51 - 83 od 83 Strana 2 od 2
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
RTV Pretplata
RTV Pretplata
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo BK

Highslide JS
Srednje Vrednosti
Srednje Vrednosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Highslide JS
Srednje vrednosti
Srednje vrednosti

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Univerzitet Union Nikola Tesla

Highslide JS
Srednje vrednosti statističkog niza
Srednje vrednosti statističkog niza
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Srednje vrednosti statističkog skupa
Srednje vrednosti statističkog skupa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
Srednje vrednosti statističkog skupa
Srednje vrednosti statističkog skupa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Highslide JS
Srednje vrijednosti
Srednje vrijednosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Srednje vrijednosti
Srednje vrijednosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Sređivanje i prikazivanje podataka
Sređivanje i prikazivanje podataka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka strukovna skola za menadžment u saobraćaju

Highslide JS
Sređivanje i prikazivanje podataka
Sređivanje i prikazivanje podataka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Highslide JS
Sređivanje i prikazivanje podataka u statistici
Sređivanje i prikazivanje podataka u statistici
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju

Highslide JS
Statistička istraživanja
Statistička istraživanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa, Beograd

Highslide JS
Statističke metode
Statističke metode
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Elektrotehnički Fakultet

Highslide JS
Statističke tabele
Statističke tabele
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć-Leposavić

Highslide JS
Statistički testovi i njihova primjena
Statistički testovi i njihova primjena
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Highslide JS
Statističko istraživanje
Statističko istraživanje

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka poslovna škola, Beograd

Highslide JS
Statističko istrazuvanje (Makedonski)
Statističko istrazuvanje (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Statističko zaključivanje-testiranje hipoteze
Statističko zaključivanje-testiranje hipoteze
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet, Niš

Highslide JS
Statistika i verovatnoća
Statistika i verovatnoća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka škola elektrotehnike i računarstva

Highslide JS
Statistika zarada
Statistika zarada
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć-Leposavić

Highslide JS
Sustav simultanih jednadžbi kao ekonometrijski model
Sustav simultanih jednadžbi kao ekonometrijski model
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
SWOT analiza
SWOT analiza
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: BLC - Banja Luka College

Highslide JS
Teorija na verojatnost i statistika (makedonski)
Teorija na verojatnost i statistika (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Tehnički fakultet, Bitola

Highslide JS
Teorija verovatnoće
Teorija verovatnoće
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i ekonomista za rukovodeće kadrove u privredi

Highslide JS
Trendovi
Trendovi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Uzorak - određivanje veličine (obima) uzorka
Uzorak - određivanje veličine (obima) uzorka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet poslovne informatike APEIRON, Travnik

Highslide JS
Varijacije
Varijacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Ekonomski fakultet, Travnik

Highslide JS
Varijanca
Varijanca

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet poslovne informatike APEIRON, Travnik

Highslide JS
Verovatnoca
Verovatnoca
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Verovatnoća kroz primere
Verovatnoća kroz primere

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Alfa Univerzitet

Highslide JS
Vizualizacija prostornih podataka
Vizualizacija prostornih podataka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Rudarsko - geološki fakultet

Highslide JS
Vjerovatnoća i matematička statistika - skripta
Vjerovatnoća i matematička statistika - skripta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Skripta | Broj strana: 105 | Nivo: PMF- matematički odjel Zagreb

Highslide JS
Vremenske serije
Vremenske serije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: VES Peć - Leposavić

prethodna 1 2

povratak na kategorije