Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Statistika

Rezultati 1 - 50 od 83 Strana 1 od 2
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Analiza podataka, mere disperzije
Analiza podataka, mere disperzije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za informatiku i informacione tehnologije

Highslide JS
Analiza vremenskih serija
Analiza vremenskih serija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Highslide JS
Analiza vremenskih serija
Analiza vremenskih serija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć-Leposavić

Highslide JS
Anketa - Piraterija u filmskoj industriji
Anketa - Piraterija u filmskoj industriji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: BK

Highslide JS
Aritmetička sredina
Aritmetička sredina

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Aritmetička sredina
Aritmetička sredina
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Binomna raspodjela
Binomna raspodjela

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Deskriptivna statistika - uvod u matematičku statistiku
Deskriptivna statistika - uvod u matematičku statistiku
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i menadžment

Highslide JS
Deskriptivne mere popisa stanovništva
Deskriptivne mere popisa stanovništva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Dinamička analiza
Dinamička analiza

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac

Highslide JS
Elementarne analize
Elementarne analize
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ Banja Luka

Highslide JS
Elementi analize
Elementi analize
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet primenjenih i pravnih nauka, Banja Luka

Highslide JS
Faze statističkog istraživanja
Faze statističkog istraživanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Faze statističkog istraživanja
Faze statističkog istraživanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Formiranje statističkih nizova
Formiranje statističkih nizova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Highslide JS
Grafičko prikazivanje kvalitativnih nizova
Grafičko prikazivanje kvalitativnih nizova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Highslide JS
Grupisanje i prikazivanje statističkih podataka
Grupisanje i prikazivanje statističkih podataka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za mendžment u saobraćaju, Niš

Highslide JS
Harmonijska sredina
Harmonijska sredina
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Highslide JS
Hi-kvadrat test i njegove primjene
Hi-kvadrat test i njegove primjene
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu

Highslide JS
Indeksi
Indeksi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: VES Peć - Leposavić

Highslide JS
Indeksni brojevi
Indeksni brojevi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Ekonomski fakultet, Banja Luka

Highslide JS
Indeksni brojki (makedonski)
Indeksni brojki (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 34 | Nivo: Fakultet za menadžment

Highslide JS
Individualni bazni indeks
Individualni bazni indeks
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet poslovne informatike

Highslide JS
Interne migracije - statističko istraživanje
Interne migracije - statističko istraživanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Ispitivanje dugoročne tendencije
Ispitivanje dugoročne tendencije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski fakultet Nis

Highslide JS
Ispitivanje javnog mnjenja grada Brusa o predstojećoj privatizaciji fabrike Prva Petoletka - FUD
Ispitivanje javnog mnjenja grada Brusa o predstojećoj privatizaciji fabrike Prva Petoletka - FUD
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 36 | Nivo: FON

Highslide JS
Istorija statistike
Istorija statistike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Istorijat i osnovni pojmovi u statistici
Istorijat i osnovni pojmovi u statistici
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Highslide JS
Izvori i način prikupljanja podataka
Izvori i način prikupljanja podataka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Kretanje i karakteristike nezaposlenosti u Srbiji u periodu od 2004.do 2009 godine
Kretanje i karakteristike nezaposlenosti u Srbiji u periodu od 2004.do 2009 godine
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21

Highslide JS
Mere centralne tendencije - srednje vrednosti
Mere centralne tendencije - srednje vrednosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Mere centralne tendencije - uporedna analiza
Mere centralne tendencije - uporedna analiza
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Visoka turistička škola

Highslide JS
Mere disperzije
Mere disperzije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Mere varijacije
Mere varijacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Merenje varijacije
Merenje varijacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i ekonomista za rukovodeće kadrove u privredi

Highslide JS
Metod uzoraka
Metod uzoraka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke "Prometej"

Highslide JS
Metoda uzoraka
Metoda uzoraka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Mjere varijabiliteta
Mjere varijabiliteta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Nizovi kvalitativnih podataka
Nizovi kvalitativnih podataka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Highslide JS
Nizovi numeričkih podataka
Nizovi numeričkih podataka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Obrabotka na podatocite (makedonski)
Obrabotka na podatocite (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Univerzitet Sveti Kliment Ohridski, Bitola

Highslide JS
Ocena vrednosti parametra osnovnog skupa
Ocena vrednosti parametra osnovnog skupa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd

Highslide JS
Ocenuvanje na simultani ravenki (makedonski)
Ocenuvanje na simultani ravenki (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Osnovni pojmovi statistike,njene karakteristike i faze statističkog istraživanja
Osnovni pojmovi statistike,njene karakteristike i faze statističkog istraživanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Osnovni pojmovi vjerovatnoće, definicija, vrste vjerovatnoće
Osnovni pojmovi vjerovatnoće, definicija, vrste vjerovatnoće
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Doboj

Highslide JS
Pojam digitalnog računara
Pojam digitalnog računara
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Highslide JS
Pojam i razvoj statistike
Pojam i razvoj statistike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke, Prometej

Highslide JS
Pojam i razvoj statistike
Pojam i razvoj statistike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke - Prometej, Banja Luka

Highslide JS
Pojam,predmet, zadaci, značaj i podela statistike
Pojam,predmet, zadaci, značaj i podela statistike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Pušenje i zavisnost
Pušenje i zavisnost
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet beograd

1 2 sledeća

povratak na kategorije