Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Statistika

Rezultati 1 - 20 od 83 Strana 1 od 5
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Analiza podataka, mere disperzije
Analiza podataka, mere disperzije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za informatiku i informacione tehnologije

Highslide JS
Analiza vremenskih serija
Analiza vremenskih serija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Highslide JS
Analiza vremenskih serija
Analiza vremenskih serija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć-Leposavić

Highslide JS
Anketa - Piraterija u filmskoj industriji
Anketa - Piraterija u filmskoj industriji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: BK

Highslide JS
Aritmetička sredina
Aritmetička sredina

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Aritmetička sredina
Aritmetička sredina
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Binomna raspodjela
Binomna raspodjela

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Deskriptivna statistika - uvod u matematičku statistiku
Deskriptivna statistika - uvod u matematičku statistiku
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i menadžment

Highslide JS
Deskriptivne mere popisa stanovništva
Deskriptivne mere popisa stanovništva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Dinamička analiza
Dinamička analiza

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac

Highslide JS
Elementarne analize
Elementarne analize
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ Banja Luka

Highslide JS
Elementi analize
Elementi analize
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet primenjenih i pravnih nauka, Banja Luka

Highslide JS
Faze statističkog istraživanja
Faze statističkog istraživanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Faze statističkog istraživanja
Faze statističkog istraživanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Formiranje statističkih nizova
Formiranje statističkih nizova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Highslide JS
Grafičko prikazivanje kvalitativnih nizova
Grafičko prikazivanje kvalitativnih nizova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Highslide JS
Grupisanje i prikazivanje statističkih podataka
Grupisanje i prikazivanje statističkih podataka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za mendžment u saobraćaju, Niš

Highslide JS
Harmonijska sredina
Harmonijska sredina
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Highslide JS
Hi-kvadrat test i njegove primjene
Hi-kvadrat test i njegove primjene
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu

Highslide JS
Indeksi
Indeksi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: VES Peć - Leposavić

1 2 3 4 5 sledeća

povratak na kategorije