Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Računovodstvo

Rezultati 1 - 50 od 206 Strana 1 od 5
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
2acija u funkciji različitih korisnika
2acija u funkciji različitih korisnika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Ekonomski fakultet u Subotici

Highslide JS
Analitička evidencija kupaca
Analitička evidencija kupaca
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Highslide JS
Analitička knjigovodstva
Analitička knjigovodstva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Analitika kupca i dobavljača
Analitika kupca i dobavljača
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Analiza bilansa uspjeha
Analiza bilansa uspjeha
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Ekonomski Fakultet u Sarajevu

Highslide JS
Analiza finansijske situacije
Analiza finansijske situacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Analiza finansijskog izvestaja, Vino Župa
Analiza finansijskog izvestaja, Vino Župa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fefa

Highslide JS
Analiza likvidnosti u preduzeću
Analiza likvidnosti u preduzeću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Highslide JS
Analiza neto obrtnog kapitala
Analiza neto obrtnog kapitala
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Analiza osetljivosti projekta
Analiza osetljivosti projekta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za menadžment u sportu

Highslide JS
Analiza poslovanja preduzeća MENEX DOO Kruševac
Analiza poslovanja preduzeća MENEX DOO Kruševac
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo Janićije i Danica Karić

Highslide JS
Aneks – dodatni računovodstveni izveštaj
Aneks – dodatni računovodstveni izveštaj

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Apsorpcioni sistem obračuna troškova proizvodnje i uticaj na upravljanje
Apsorpcioni sistem obračuna troškova proizvodnje i uticaj na upravljanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Bankarski poslovi - Credy banka ad Kragujevac
Bankarski poslovi - Credy banka ad Kragujevac
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 43 | Nivo: Visoka poslovna škola, Novi Sad

Highslide JS
Bilans
Bilans
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka škola za ekonomiju i informatiku, Prijedor

Highslide JS
Bilans kao osnovni finansijski izveštaj
Bilans kao osnovni finansijski izveštaj
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: BK fakultet

Highslide JS
Bilans kao osnovni finansijski izveštaj
Bilans kao osnovni finansijski izveštaj
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Bilans na sostojba (makedonski)
Bilans na sostojba (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Slavjanski institut moskva- filijala sveti nikole

Highslide JS
Bilans stanja
Bilans stanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: FABUS

Highslide JS
Bilans stanja
Bilans stanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Alfa Univerzitet

Highslide JS
Bilans stanja i bilans uspeha
Bilans stanja i bilans uspeha
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka turistička škola

Highslide JS
Bilans stanja i bilans uspeha
Bilans stanja i bilans uspeha
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija, Čačak

Highslide JS
Bilans stanja i bilans uspeha
Bilans stanja i bilans uspeha
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak

Highslide JS
Bilans Stanja i uspjeha banke
Bilans Stanja i uspjeha banke
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
bilans stanja i uspjeha Raiffeisen banke
bilans stanja i uspjeha Raiffeisen banke
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Bilans uspeha
Bilans uspeha
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka ekonomska škola

Highslide JS
Bilansi - pojam vrste i karakteristike
Bilansi - pojam vrste i karakteristike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet, Banja Luka

Highslide JS
Bilansi: pojam, vrste i karakteristike
Bilansi: pojam, vrste i karakteristike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski fakultet, Banja Luka

Highslide JS
Bilansiranje u preduzecu
Bilansiranje u preduzecu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: VES Peć - Leposavić

Highslide JS
Bilansno prikazivanje imovinske situacije preduzeća
Bilansno prikazivanje imovinske situacije preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Singidunum

Highslide JS
Blagajna
Blagajna
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Blagajničko poslovanje
Blagajničko poslovanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Blagajničko poslovanje i novcana sredstva
Blagajničko poslovanje i novcana sredstva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Srednja skola

Highslide JS
Bruto bilans i zaključni list
Bruto bilans i zaključni list
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Bruto bilans i zaključni list
Bruto bilans i zaključni list
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31 | Nivo: Faultet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Budžet Europske Unije
Budžet Europske Unije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet poslovnog menadžmenta

Highslide JS
Budžetsko računovodstvo
Budžetsko računovodstvo

Vrsta: Maturski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomska škola

Highslide JS
Diskusija i analiza o rukovodstvu
Diskusija i analiza o rukovodstvu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovnu informatiku

Highslide JS
Dnevnik i glavna knjiga
Dnevnik i glavna knjiga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Dobit i knjiženje
Dobit i knjiženje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa Beograd

Highslide JS
Dokumenta u vezi sa nabavkom i trošenjem materijala
Dokumenta u vezi sa nabavkom i trošenjem materijala
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija, Čačak

Highslide JS
Dokumentacija u knjigovodstvu
Dokumentacija u knjigovodstvu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Dokumentacija u računovodstvu
Dokumentacija u računovodstvu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Dvojno knjigovodstvo
Dvojno knjigovodstvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija, Čačak

Highslide JS
Elementi u obračunu troškova
Elementi u obračunu troškova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Highslide JS
Evidencija blagajničkog poslovanja
Evidencija blagajničkog poslovanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Maturski | Broj strana: 12 | Nivo: Srednja škola

Highslide JS
Evidencija osnovnih sredstava
Evidencija osnovnih sredstava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31 | Nivo: Srednja ekonomska škola

Highslide JS
Evidencija poslovanja trgovinskih preduzeća
Evidencija poslovanja trgovinskih preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Maturski | Broj strana: 17 | Nivo: Srednja škola

Highslide JS
Finansijska analiza preduzeća
Finansijska analiza preduzeća

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije

Highslide JS
Finansijska analiza preduzeća R-CO, Raška
Finansijska analiza preduzeća R-CO, Raška
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

1 2 3 4 5 sledeća

povratak na kategorije