Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisano



kategorija Računovodstvo

Rezultati 1 - 50 od 206 Strana 1 od 5
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
2acija u funkciji različitih korisnika




2acija u funkciji različitih korisnika




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Ekonomski fakultet u Subotici

Highslide JS
Analitička evidencija kupaca




Analitička evidencija kupaca




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Highslide JS
Analitička knjigovodstva




Analitička knjigovodstva




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Analitika kupca i dobavljača




Analitika kupca i dobavljača




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Analiza bilansa uspjeha




Analiza bilansa uspjeha




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Ekonomski Fakultet u Sarajevu

Highslide JS
Analiza finansijske situacije




Analiza finansijske situacije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Analiza finansijskog izvestaja, Vino Župa




Analiza finansijskog izvestaja, Vino Župa




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fefa

Highslide JS
Analiza likvidnosti u preduzeću




Analiza likvidnosti u preduzeću




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Highslide JS
Analiza neto obrtnog kapitala




Analiza neto obrtnog kapitala




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Analiza osetljivosti projekta




Analiza osetljivosti projekta




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za menadžment u sportu

Highslide JS
Analiza poslovanja preduzeća MENEX DOO Kruševac




Analiza poslovanja preduzeća MENEX DOO Kruševac




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo Janićije i Danica Karić

Highslide JS
Aneks – dodatni računovodstveni izveštaj




Aneks – dodatni računovodstveni izveštaj





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Apsorpcioni sistem obračuna troškova proizvodnje i uticaj na upravljanje




Apsorpcioni sistem obračuna troškova proizvodnje i uticaj na upravljanje




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Bankarski poslovi - Credy banka ad Kragujevac




Bankarski poslovi - Credy banka ad Kragujevac




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 43 | Nivo: Visoka poslovna škola, Novi Sad

Highslide JS
Bilans




Bilans




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka škola za ekonomiju i informatiku, Prijedor

Highslide JS
Bilans kao osnovni finansijski izveštaj




Bilans kao osnovni finansijski izveštaj




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: BK fakultet

Highslide JS
Bilans kao osnovni finansijski izveštaj




Bilans kao osnovni finansijski izveštaj




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Bilans na sostojba (makedonski)




Bilans na sostojba (makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Slavjanski institut moskva- filijala sveti nikole

Highslide JS
Bilans stanja




Bilans stanja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: FABUS

Highslide JS
Bilans stanja




Bilans stanja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Alfa Univerzitet

Highslide JS
Bilans stanja i bilans uspeha




Bilans stanja i bilans uspeha




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka turistička škola

Highslide JS
Bilans stanja i bilans uspeha




Bilans stanja i bilans uspeha




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija, Čačak

Highslide JS
Bilans stanja i bilans uspeha




Bilans stanja i bilans uspeha




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak

Highslide JS
Bilans Stanja i uspjeha banke




Bilans Stanja i uspjeha banke




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
bilans stanja i uspjeha Raiffeisen banke




bilans stanja i uspjeha Raiffeisen banke




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Bilans uspeha




Bilans uspeha




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka ekonomska škola

Highslide JS
Bilansi - pojam vrste i karakteristike




Bilansi - pojam vrste i karakteristike




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet, Banja Luka

Highslide JS
Bilansi: pojam, vrste i karakteristike




Bilansi: pojam, vrste i karakteristike




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski fakultet, Banja Luka

Highslide JS
Bilansiranje u preduzecu




Bilansiranje u preduzecu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: VES Peć - Leposavić

Highslide JS
Bilansno prikazivanje imovinske situacije preduzeća




Bilansno prikazivanje imovinske situacije preduzeća




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Singidunum

Highslide JS
Blagajna




Blagajna




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Blagajničko poslovanje




Blagajničko poslovanje




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Blagajničko poslovanje i novcana sredstva




Blagajničko poslovanje i novcana sredstva




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Srednja skola

Highslide JS
Bruto bilans i zaključni list




Bruto bilans i zaključni list




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Bruto bilans i zaključni list




Bruto bilans i zaključni list




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31 | Nivo: Faultet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Budžet Europske Unije




Budžet Europske Unije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet poslovnog menadžmenta

Highslide JS
Budžetsko računovodstvo




Budžetsko računovodstvo





Vrsta: Maturski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomska škola

Highslide JS
Diskusija i analiza o rukovodstvu




Diskusija i analiza o rukovodstvu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovnu informatiku

Highslide JS
Dnevnik i glavna knjiga




Dnevnik i glavna knjiga




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Dobit i knjiženje




Dobit i knjiženje




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa Beograd

Highslide JS
Dokumenta u vezi sa nabavkom i trošenjem materijala




Dokumenta u vezi sa nabavkom i trošenjem materijala




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija, Čačak

Highslide JS
Dokumentacija u knjigovodstvu




Dokumentacija u knjigovodstvu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Dokumentacija u računovodstvu




Dokumentacija u računovodstvu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Dvojno knjigovodstvo




Dvojno knjigovodstvo




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija, Čačak

Highslide JS
Elementi u obračunu troškova




Elementi u obračunu troškova




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Highslide JS
Evidencija blagajničkog poslovanja




Evidencija blagajničkog poslovanja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Maturski | Broj strana: 12 | Nivo: Srednja škola

Highslide JS
Evidencija osnovnih sredstava




Evidencija osnovnih sredstava




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31 | Nivo: Srednja ekonomska škola

Highslide JS
Evidencija poslovanja trgovinskih preduzeća




Evidencija poslovanja trgovinskih preduzeća




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Maturski | Broj strana: 17 | Nivo: Srednja škola

Highslide JS
Finansijska analiza preduzeća




Finansijska analiza preduzeća





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije

Highslide JS
Finansijska analiza preduzeća R-CO, Raška




Finansijska analiza preduzeća R-CO, Raška




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

1 2 3 4 5 sledeća

povratak na kategorije