Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Pravo

Rezultati 351 - 400 od 1599 Strana 8 od 32
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Kazne
Kazne
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Kazneno Alternativni Merki (makedonski)
Kazneno Alternativni Merki (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Praven fakultet, Univerzitet SV Kliment Ohridski

Highslide JS
Kazneno praven tretman na maloletnite delikventi (makedonski)
Kazneno praven tretman na maloletnite delikventi (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: sv. Kliment Ohridski-Bitola

Highslide JS
Kazneno pravo
Kazneno pravo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 40 | Nivo: Tetovski Univerzitet

Highslide JS
Kinekse triade
Kinekse triade

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Klasična kriminološka škola
Klasična kriminološka škola
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Pravni fakultet, Sarajevo

Highslide JS
Klasifikacija troškova
Klasifikacija troškova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Klasifikacije ustava
Klasifikacije ustava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: FORKUP, Novi Sad

Highslide JS
Kocka, pojam i karakteristike kockanja
Kocka, pojam i karakteristike kockanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Pravni fakultet

Highslide JS
Kockanje
Kockanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Internacionalnu univerzitet

Highslide JS
Kodeks policijske etike
Kodeks policijske etike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Kolektivni ugovori
Kolektivni ugovori
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija, Čačak

Highslide JS
Kolektivno pregovaranje
Kolektivno pregovaranje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Državni Univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Kolizione norme
Kolizione norme
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Privredna akademija, Novi Sad

Highslide JS
Komanditno društvo
Komanditno društvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za osiguranje, bankarstvo i finansije

Highslide JS
Komanditno društvo i njegova uloga u privredi Srbije
Komanditno društvo i njegova uloga u privredi Srbije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju, Niš

Highslide JS
Komandna odgovornost
Komandna odgovornost
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Komandna odgovornost
Komandna odgovornost
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Komandna odgovornost
Komandna odgovornost
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Komentiranje na konkreten praven akt od naslednopravna priroda (makedonski)
Komentiranje na konkreten praven akt od naslednopravna priroda (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Praven fakultet

Highslide JS
Komentiranje na presuda (makedonski)
Komentiranje na presuda (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Praven fakultet

Highslide JS
Komparativni metod
Komparativni metod

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: FORKUP

Highslide JS
Komparativni prikaz lokalne samouprave u Bih
Komparativni prikaz lokalne samouprave u Bih

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Kompjuterski kriminalitet
Kompjuterski kriminalitet
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Kompjuterski kriminalitet
Kompjuterski kriminalitet
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Komunikacija
Komunikacija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet pravnih nauka u Travniku

Highslide JS
Komunikacija između advokata i klijenta
Komunikacija između advokata i klijenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Pravni fakultet Apeiron

Highslide JS
Koncepcija ljudskih pesursa na primeru MFI Alter Modus
Koncepcija ljudskih pesursa na primeru MFI Alter Modus
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 28 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Koncept islamske države
Koncept islamske države

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Pravni fakultet Univerziteta u Travniku

Highslide JS
Koncesije na pomorskom dobru (hr)
Koncesije na pomorskom dobru (hr)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 31

Highslide JS
Konstruktivni elementi države
Konstruktivni elementi države
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za poslovne studije i pravo

Highslide JS
Konvencija UN o pravima deteta
Konvencija UN o pravima deteta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Highslide JS
Koreni stvaranja Evropske unije
Koreni stvaranja Evropske unije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Korporativno pravo
Korporativno pravo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Korupcija
Korupcija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka skola unutrasnjih poslova

Highslide JS
Korupcija
Korupcija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Korupcija
Korupcija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Viša elektrotehnička škola Peć - Leposavić

Highslide JS
Korupcija
Korupcija

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola strukovnih sudija za menadžment u saobraćaju

Highslide JS
Korupcija i mito
Korupcija i mito
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za evropske pravno političke studije, Sremska Kamenica

Highslide JS
Korupcija u Srbiji
Korupcija u Srbiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Alfa univerzitet

Highslide JS
Kraj hladnog rata sa aspekta sigurnosti
Kraj hladnog rata sa aspekta sigurnosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Krajnja nužda
Krajnja nužda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Pravni fakultet, Kosovska Mitrovica

Highslide JS
Kratkoročna i dugoročna finansijska tržišta
Kratkoročna i dugoročna finansijska tržišta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poslovna škola, Novi Sad

Highslide JS
Krađa
Krađa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Krađa - član 203 krivičnog zakonika Srbije
Krađa - član 203 krivičnog zakonika Srbije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija

Highslide JS
Krađa i teška krađa
Krađa i teška krađa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Krijumčarenje ljudi
Krijumčarenje ljudi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija

Highslide JS
Kriminal i prestupničko ponašanje
Kriminal i prestupničko ponašanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Pravni Fakultet, Sarajevo

Highslide JS
Kriminal na bankomatima
Kriminal na bankomatima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Pravni fakuletet

Highslide JS
Kriminal preko interneta
Kriminal preko interneta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Pravni fakultet

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 sledeća

povratak na kategorije