Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Pravo

Rezultati 101 - 150 od 1599 Strana 3 od 32
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Demokratija i ljudska prava
Demokratija i ljudska prava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Inetnacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Derivativno sticanje svojine
Derivativno sticanje svojine
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Dilersko brokerska društva
Dilersko brokerska društva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Highslide JS
Dioba nasljedstva
Dioba nasljedstva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Dioničko društvo
Dioničko društvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet pravnih nauka, APEIRON

Highslide JS
Diplomatija i vidovi diplomatii (makedonski)
Diplomatija i vidovi diplomatii (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Filozofski fakultet

Highslide JS
Diplomatske olakšice privilegije i imuniteti koji se odnose na prostorije i rad stalne diplomatske misije
Diplomatske olakšice privilegije i imuniteti koji se odnose na prostorije i rad stalne diplomatske misije

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovne studije i pravo

Highslide JS
Diplomatsko pravo
Diplomatsko pravo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku i bezbednost

Highslide JS
Disciplinska odgovornost državnih službenika
Disciplinska odgovornost državnih službenika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Otvoreni Univerzitet‚‚Apeiron‚‚Travnik

Highslide JS
Diskriminacija - pojam, vrste i zastita
Diskriminacija - pojam, vrste i zastita
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: FPSP Novi Sad

Highslide JS
Diverzija - nacionalni i uporedni aspekt
Diverzija - nacionalni i uporedni aspekt
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Djelo malog značaja
Djelo malog značaja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Dobre prakse korporativnog upravljanja u vezi sa objavljivanjem informacija i dobre prakse u vezi sa konfliktom interesa direktora
Dobre prakse korporativnog upravljanja u vezi sa objavljivanjem informacija i dobre prakse u vezi sa konfliktom interesa direktora
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa, Beograd

Highslide JS
Dogovor od Lisabon (makedonski)
Dogovor od Lisabon (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: MIT Univerzitet

Highslide JS
Dogovor za dozivotna izdrška (makedonski)
Dogovor za dozivotna izdrška (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Dogovor za skladiranje (makedonski)
Dogovor za skladiranje (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Praven fakultet

Highslide JS
Dogovor za zastapuvanje (makedonski)
Dogovor za zastapuvanje (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Dokazivanje
Dokazivanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 36 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Dokazivanje u krivičnom postupku
Dokazivanje u krivičnom postupku
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Dokažuvanje vo krivičnata postapka (makedonski)
Dokažuvanje vo krivičnata postapka (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Praven fakultet

Highslide JS
Donesuvanje i izmena na ustav (makedonski)
Donesuvanje i izmena na ustav (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Pravni Fauktet - Skopje

Highslide JS
Dosadašnji razvoj i strategija budućeg razvoja PTT saobraćaja i veza u Srbiji
Dosadašnji razvoj i strategija budućeg razvoja PTT saobraćaja i veza u Srbiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju, Niš

Highslide JS
Drugostepeni postupak
Drugostepeni postupak
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Drugostepeni upravni postupak
Drugostepeni upravni postupak
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i ekonomista za rukovodeće kadrove u privredi

Highslide JS
Drugostepeni upravni postupak
Drugostepeni upravni postupak
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru - kriminalistika

Highslide JS
Društvo s ograničenom odgovornošću
Društvo s ograničenom odgovornošću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove, FORKUP

Highslide JS
Društvo sa neogranićenom solidarnom odgovornošću
Društvo sa neogranićenom solidarnom odgovornošću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Pravni fakultet, Kiseljak

Highslide JS
Društvo sa ograničenom odgovornišću
Društvo sa ograničenom odgovornišću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu
Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski

Highslide JS
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Društvo sa ograničenom odgovornošću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka železnička škola strukovnih studija

Highslide JS
Društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.)
Društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za menadžment

Highslide JS
Društvo sa ograničenom odgovornošću - DOO
Društvo sa ograničenom odgovornošću - DOO
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Država i njeni oblici
Država i njeni oblici
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Highslide JS
Država kao naslednik
Država kao naslednik
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet kriminalistike u Nišu

Highslide JS
Država kao subjekt međunarodnog javnog prava
Država kao subjekt međunarodnog javnog prava

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka

Highslide JS
Država kao subjekt međunarodnog privrednog prava
Država kao subjekt međunarodnog privrednog prava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Highslide JS
Državina
Državina
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Državina
Državina
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
Državljanstvo
Državljanstvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Državna uprava - pojam, mesto i uloga
Državna uprava - pojam, mesto i uloga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Državna uprava - pojam, mesto, uloga
Državna uprava - pojam, mesto, uloga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Viša poslovna škola

Highslide JS
Državna uprava i upravni akti
Državna uprava i upravni akti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista, Novi Sad

Highslide JS
Državna vlast
Državna vlast

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Državni organi
Državni organi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Državni službenici
Državni službenici
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za državnu upravu i administraciju

Highslide JS
Državno uređenje Bosne i Hercegovine
Državno uređenje Bosne i Hercegovine

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fabus

Highslide JS
Državno-pravni poredak
Državno-pravni poredak
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Dusanov Zakonik, kao treci pisani dokument na svijetu sa elementima Ustava
Dusanov Zakonik, kao treci pisani dokument na svijetu sa elementima Ustava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Dužnosti i prava državnih službenika
Dužnosti i prava državnih službenika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Efekti poreza
Efekti poreza
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Pravni fakultet

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 sledeća

povratak na kategorije