Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Politika

Rezultati 51 - 100 od 203 Strana 2 od 5
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Institucije Evropske Unije
Institucije Evropske Unije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Poslovni Fakultet-Univerzitet Singidunum

Highslide JS
Institucionalni nivo upravljanja u Bosni i Hercegovini
Institucionalni nivo upravljanja u Bosni i Hercegovini
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 36 | Nivo: Fakultet za javnu upravu

Highslide JS
Integracioni projekti EU
Integracioni projekti EU
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Highslide JS
Interni odnosi s javnošću
Interni odnosi s javnošću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Fakultet za političke nauke

Highslide JS
Izbori (makedonski )
Izbori (makedonski )
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: pvu msi sv nikole filijala bitola

Highslide JS
Izbori i izborni sustavi
Izbori i izborni sustavi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Upravni Studij

Highslide JS
Izborni sistem u Velikoj Britaniji
Izborni sistem u Velikoj Britaniji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: FPN Podgorica

Highslide JS
Karakteristike odnosa Njemačke i Sovjetskog saveza u Drugom svjetskom ratu
Karakteristike odnosa Njemačke i Sovjetskog saveza u Drugom svjetskom ratu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Humanističke studije, Univerzitet donja gorica, Podgorca

Highslide JS
Konflikti kao savremena pojava (Makedonija)
Konflikti kao savremena pojava (Makedonija)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Evropski Univerzitet RM

Highslide JS
Konzularne funkcije
Konzularne funkcije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Konzuli
Konzuli
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Korporativna diplomatija - Korporacija Wal-Mart Stores
Korporativna diplomatija - Korporacija Wal-Mart Stores

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola za uslužni biznis, Sarajevo

Highslide JS
Kosovo
Kosovo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet političkih znanosti

Highslide JS
Liberalizam
Liberalizam
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Liberalizam i socijalizam
Liberalizam i socijalizam
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Lokalna samouprava
Lokalna samouprava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Fakultet političkih nauka

Highslide JS
Lokalna samouprava Slovenije
Lokalna samouprava Slovenije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Lokalna samouprava u BiH
Lokalna samouprava u BiH
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Filozofski fakultet Kiseljak

Highslide JS
Lokalna samouprava u Republici Srbiji
Lokalna samouprava u Republici Srbiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost

Highslide JS
Lokalna samouprava u Srbiji
Lokalna samouprava u Srbiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za državnu upravu i administraciju

Highslide JS
Makijaveli - Vladalac
Makijaveli - Vladalac
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: FPN Banjaluka

Highslide JS
Makijavelijev koncept politike i diplomatije
Makijavelijev koncept politike i diplomatije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: UDG, Podgorica

Highslide JS
Manifest komunističke partije
Manifest komunističke partije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Pravni fakultet, Beograd

Highslide JS
Megadržava
Megadržava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Međunarodna sigurnost
Međunarodna sigurnost

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Fakultet političkih nauka, Sarajevo

Highslide JS
Migracije Bosanskohercegovačkih Hrvata
Migracije Bosanskohercegovačkih Hrvata
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru

Highslide JS
Mitološki i kategorijalni sistem u teoriji i praksi
Mitološki i kategorijalni sistem u teoriji i praksi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Highslide JS
Mitovi liberalizma
Mitovi liberalizma
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad

Highslide JS
Moć i upotreba moći
Moć i upotreba moći
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola poslovnog menadžmenta Primus, Gradiška

Highslide JS
Modeli odnosa crkve i države
Modeli odnosa crkve i države
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Highslide JS
Monarhija kao oblik vladavine
Monarhija kao oblik vladavine
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Motivi integracije u EU
Motivi integracije u EU
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Multikulturalizam u zemljama jugoistočne i zapadne europe
Multikulturalizam u zemljama jugoistočne i zapadne europe
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Fakultet političkih znanosti, Zagreb

Highslide JS
Multilateralna diplomatija
Multilateralna diplomatija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija

Highslide JS
Nacionalizam
Nacionalizam
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: FPN, Beograd

Highslide JS
Nacionalizam
Nacionalizam
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Nastanak evropske unije
Nastanak evropske unije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 36 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka

Highslide JS
Nastanak i razvoj Evropse Unije
Nastanak i razvoj Evropse Unije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Nastanak i razvoj evropske unije
Nastanak i razvoj evropske unije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet, Sarajevo

Highslide JS
Nastanak i razvoj Evropske unije
Nastanak i razvoj Evropske unije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Nastanak NATO-a i njegove karakteristike
Nastanak NATO-a i njegove karakteristike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Političke nauke

Highslide JS
NATO
NATO
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Fakultet za kulturu i medije

Highslide JS
NATO kako stranka vo vooruzen sudir (makedonski)
NATO kako stranka vo vooruzen sudir (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Evropski univerzitet

Highslide JS
Nemački izborni sistem
Nemački izborni sistem
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Političke nauke

Highslide JS
Nevladine organizacije
Nevladine organizacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Nova Vlada Velike Britanije
Nova Vlada Velike Britanije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: FDES, Podgorica

Highslide JS
Novi strategijski koncept NATO-a i Ruska inicijativa za promenu arhitekture evropske bezbednosti
Novi strategijski koncept NATO-a i Ruska inicijativa za promenu arhitekture evropske bezbednosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Akademija za diplomatiju i bezbednost

Highslide JS
Novi svetski poredak i globalizacija
Novi svetski poredak i globalizacija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

Highslide JS
Obedineti nacii (makedonski)
Obedineti nacii (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23

Highslide JS
Oblici državne vlasti
Oblici državne vlasti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, departman pravnih nauka

prethodna 1 2 3 4 5 sledeća

povratak na kategorije