Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Politika

Rezultati 101 - 150 od 203 Strana 3 od 5
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Oblici državnog uređenja
Oblici državnog uređenja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Oblici državnog uređenja sa osvrtom na federaciju
Oblici državnog uređenja sa osvrtom na federaciju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad

Highslide JS
Oblici političkog režima (demokratija i autokratija)
Oblici političkog režima (demokratija i autokratija)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Žurnalistika

Highslide JS
Oblici vladavine
Oblici vladavine
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Odnos državne uprave i lokalne samouprave
Odnos državne uprave i lokalne samouprave
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Highslide JS
Odnos zakonodavne i izvršne vlasti u parlamentarnom sistemu
Odnos zakonodavne i izvršne vlasti u parlamentarnom sistemu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost

Highslide JS
Organizaciona struktura EU i zamisli o reformisanju
Organizaciona struktura EU i zamisli o reformisanju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Organizaciona struktura EU i zamisli o reformisanju
Organizaciona struktura EU i zamisli o reformisanju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Otpadničke države, njihovo mesto i uloga u međunarodnoj zajednici
Otpadničke države, njihovo mesto i uloga u međunarodnoj zajednici
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Parlament
Parlament
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Parlamentarizam i njegov značaj za demokratsko društvo
Parlamentarizam i njegov značaj za demokratsko društvo

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju

Highslide JS
Peter Burnham: Metode istraživanja politike
Peter Burnham: Metode istraživanja politike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet političkih znanosti

Highslide JS
Pojam Evropske unije i proširenje
Pojam Evropske unije i proširenje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Pravni Fakultet, Novi Pazar

Highslide JS
Pojam i definicija ekonomske diplomatije
Pojam i definicija ekonomske diplomatije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7

Highslide JS
Pojam i elementi države
Pojam i elementi države
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Pojam političke ideologije
Pojam političke ideologije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za humanističke studije

Highslide JS
Pojam Solidarnosti
Pojam Solidarnosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Fakultet za humanističke studije

Highslide JS
Pojmovno određenje, funkcije i vrste političkih partija
Pojmovno određenje, funkcije i vrste političkih partija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet političkih nauka, Beograd

Highslide JS
Pokret nesvrstanih
Pokret nesvrstanih
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Highslide JS
Politička antropologija - Kulturni procesi
Politička antropologija - Kulturni procesi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: FPN Banjaluka

Highslide JS
Politička ekonomija međunarodne trgovine
Politička ekonomija međunarodne trgovine
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Fakultet političkih nauka, Beograd

Highslide JS
Politička kultura
Politička kultura
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Highslide JS
Političke ideologije
Političke ideologije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Highslide JS
Političke komunikacije
Političke komunikacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Političke partije
Političke partije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Političke partije
Političke partije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Highslide JS
Političke partije
Političke partije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Političke partije u Srbiji danas (2010)
Političke partije u Srbiji danas (2010)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Političke stranke
Političke stranke
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Maturski | Broj strana: 18 | Nivo: Srednja ekonomska škola

Highslide JS
Političke stranke
Političke stranke

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski fakultet Niš

Highslide JS
Političke stranke na području opštine
Političke stranke na području opštine
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Politički konflikti, političko nasilje, rat kao najteži oblik društvenog sukoba
Politički konflikti, političko nasilje, rat kao najteži oblik društvenog sukoba
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet, Sarajevo

Highslide JS
Politički marketing
Politički marketing
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za poslovni inženjering i menadžment

Highslide JS
Politički marketing i tranzicija
Politički marketing i tranzicija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka

Highslide JS
Politički partii (makedonski)
Politički partii (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Evropski Univerzitet Skopje

Highslide JS
Politički partii vo Velika Britanija (makedonski)
Politički partii vo Velika Britanija (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Politički sistem Indije
Politički sistem Indije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Pravni fakultet Kiseljak

Highslide JS
Politički sistem Japana
Politički sistem Japana
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Fakultet

Highslide JS
Politički sistem Kube
Politički sistem Kube
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Highslide JS
Politicki sistem na Germanija (makedonski)
Politicki sistem na Germanija (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Praven fakultet

Highslide JS
Politički sistem na SAD (makedonski)
Politički sistem na SAD (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Praven fakultet

Highslide JS
Politicki sistem SAD
Politicki sistem SAD
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za trgovinu I bankarstvo

Highslide JS
Političkite odnosi pomegu Republika Makedonija i Evropskata Unija
Političkite odnosi pomegu Republika Makedonija i Evropskata Unija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Highslide JS
Politika
Politika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Highslide JS
Politika Saudijske Arabije
Politika Saudijske Arabije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za državnu upravu i administraciju

Highslide JS
Položaj uprave u Republici Srpskoj
Položaj uprave u Republici Srpskoj
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Highslide JS
Porezi po odbitku u Srbiji
Porezi po odbitku u Srbiji

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Ekonomski fakultet u Subotici

Highslide JS
Poređenje britanskog i nemačkog parlamentarizma
Poređenje britanskog i nemačkog parlamentarizma
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Fakultet političkih nauka, Beograd

Highslide JS
Posledice Modernosti - Kuda ide savremeni čovjek i dokle
Posledice Modernosti - Kuda ide savremeni čovjek i dokle

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet Političkih Nauka

Highslide JS
Prašanjeto na suverenitetot i supranacionalnosta na državite členki na Evropskata Unija
Prašanjeto na suverenitetot i supranacionalnosta na državite členki na Evropskata Unija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Magistarski | Broj strana: 107

prethodna 1 2 3 4 5 sledeća

povratak na kategorije