Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Menadžment

Rezultati 901 - 950 od 1550 Strana 19 od 31
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Planiranje u trgovinskom menadžmentu
Planiranje u trgovinskom menadžmentu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Alfa univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo

Highslide JS
Planiranje, regrutovanje i sistematizacija ljudskih resursa
Planiranje, regrutovanje i sistematizacija ljudskih resursa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Banja Luka College

Highslide JS
Planiranjeto kako menadgment proces (makedonski)
Planiranjeto kako menadgment proces (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Plata i platni sistem
Plata i platni sistem
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Univerzitet za poslovni studij

Highslide JS
Plata i platni sistem
Plata i platni sistem
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: BLC - Banja Luka College

Highslide JS
Platni bilans
Platni bilans
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Highslide JS
Poboljšanje poslovnih procesa u pružanju poštanskih i telekomunikacionih usluga
Poboljšanje poslovnih procesa u pružanju poštanskih i telekomunikacionih usluga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Poboljšanje procesa u održavanju
Poboljšanje procesa u održavanju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20

Highslide JS
Poboljšanje tretmana zaposlenih uticanjem na smanjenje njihovog stresa
Poboljšanje tretmana zaposlenih uticanjem na smanjenje njihovog stresa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 34 | Nivo: FON

Highslide JS
Počeci menadžmenta u Vavilonu
Počeci menadžmenta u Vavilonu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Banja Luka Koledž

Highslide JS
Podela rada i opis radnog mesta
Podela rada i opis radnog mesta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna skola

Highslide JS
Poduzetništvo - Identificiranje i prpoznavanje poslovne prilike
Poduzetništvo - Identificiranje i prpoznavanje poslovne prilike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Ekonomski fakultet-Tuzla

Highslide JS
Pojam i elementi komuniciranja
Pojam i elementi komuniciranja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Pojam i Nivoi društvene odgovornosti
Pojam i Nivoi društvene odgovornosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

Highslide JS
Pojam i obilježja tajnog društva
Pojam i obilježja tajnog društva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za menadžment

Highslide JS
Pojam i predmet finansijskog menadžmenta
Pojam i predmet finansijskog menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Pojam i razvoj preduzetništva
Pojam i razvoj preduzetništva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Pojam i sadržaj obrtne imovine (sredstava)
Pojam i sadržaj obrtne imovine (sredstava)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Pojam i teorija motivacije
Pojam i teorija motivacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovinih studija, Čačak

Highslide JS
Pojam i tipologija menadžmenta
Pojam i tipologija menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo

Highslide JS
Pojam i vrste preduzetničkih strategija
Pojam i vrste preduzetničkih strategija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet, Beograd

Highslide JS
Pojam i značaj funkcije kontrolisanja
Pojam i značaj funkcije kontrolisanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Pojam i značaj menadžmenta u poljoprivredi
Pojam i značaj menadžmenta u poljoprivredi

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac

Highslide JS
Pojam i značaj reinžinjeringa
Pojam i značaj reinžinjeringa

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Pojam informacionih sistema
Pojam informacionih sistema
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Visoka tehnička škola strukovnih studija Uroševac, Zvečan

Highslide JS
Pojam menadzmenta
Pojam menadzmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Menadzment za sport

Highslide JS
Pojam menadžmenta
Pojam menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za obrazovanje rukovodećih kadrova u privredi, Novi Sad

Highslide JS
Pojam menadžmenta
Pojam menadžmenta

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za poslovno industrijski menadžment, UNION

Highslide JS
Pojam odluke i odlučivanja
Pojam odluke i odlučivanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka Poslovna škola - Beograd

Highslide JS
Pojam organizacionog ponašanja
Pojam organizacionog ponašanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa

Highslide JS
Pojam poreskog sistema
Pojam poreskog sistema
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Megatrend univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Požarevac

Highslide JS
Pojam preduzetništva
Pojam preduzetništva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka škola primenjenih strukovnih studija

Highslide JS
Pojam upravljanja ljudskim resursima
Pojam upravljanja ljudskim resursima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: FAM novi sad

Highslide JS
Pojam, metodološke osnove, principi i funkcije menadžmenta
Pojam, metodološke osnove, principi i funkcije menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Highslide JS
Pojam, osnovne karakteristike i funkcije menаdžmenta ljudskih resursa
Pojam, osnovne karakteristike i funkcije menаdžmenta ljudskih resursa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju, Niš

Highslide JS
Pojam, predmet i značaj upravljanja ljudskim resursima
Pojam, predmet i značaj upravljanja ljudskim resursima

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Alfa Univerzitet NIkola Tesla

Highslide JS
Pojam, predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja
Pojam, predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Pojam, predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja
Pojam, predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Pojam, predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja
Pojam, predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Pojam, proces menadžmenta i međuzavisnost sa organizacijom
Pojam, proces menadžmenta i međuzavisnost sa organizacijom
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Pojam, značaj i smisao menadžmenta
Pojam, značaj i smisao menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Pojam,predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja
Pojam,predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Pojmovno određenje radnog morala
Pojmovno određenje radnog morala
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Viskoka poslovna škola strukovnih studija, Blace

Highslide JS
Pokloni u međunarodnom poslovanju
Pokloni u međunarodnom poslovanju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski Fakultet Subotica

Highslide JS
Politika cena poljoprivrednih proizvoda
Politika cena poljoprivrednih proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Poljoprivredno osiguranje
Poljoprivredno osiguranje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Ponašanje potrošača - Jaffa Crvenka
Ponašanje potrošača - Jaffa Crvenka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Megatrend, Fakultet za poslovne studije, Beograd

Highslide JS
Porez po odbitku
Porez po odbitku
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Porodično preduzetništvo
Porodično preduzetništvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Highslide JS
Portali
Portali
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Ekonomski fakultet

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sledeća

povratak na kategorije