Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisano



kategorija Menadžment

Rezultati 701 - 750 od 1548 Strana 15 od 31
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Nedepozitne finansijske studije




Nedepozitne finansijske studije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola, Megatrend

Highslide JS
Nelojalna konkurencija




Nelojalna konkurencija




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Visoka strukovna skola za menadžment u saobraćaju

Highslide JS
Nenadgledano (nesupervizijsko) učenje – Samoorganizujuće mape




Nenadgledano (nesupervizijsko) učenje – Samoorganizujuće mape




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet informacionih tehnologija, Alfa Univerzitet

Highslide JS
Neverbalna komunikacija (makedonski)




Neverbalna komunikacija (makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Univerzitet za turizam i menadžment

Highslide JS
Neverbalna komunikacija u poslovnom okruženju




Neverbalna komunikacija u poslovnom okruženju




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Travnik

Highslide JS
Nevrabotenost vo republika Makedonija (Makedonski)




Nevrabotenost vo republika Makedonija (Makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Filozofski fakultet

Highslide JS
Nezadovoljstvo uslužnog osoblja




Nezadovoljstvo uslužnog osoblja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Valjevo

Highslide JS
Nivoi menadžmenta




Nivoi menadžmenta




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Highslide JS
Nosioci kriznog menadžmenta u preduzeću




Nosioci kriznog menadžmenta u preduzeću





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac

Highslide JS
Novi koncepti i pristupi menadžmentu




Novi koncepti i pristupi menadžmentu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Singidunum

Highslide JS
Novosadski sajam




Novosadski sajam




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za menadžment F@M, Novi Sad

Highslide JS
Obicni i prioritetni akcii




Obicni i prioritetni akcii




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Oblici dugoročnog finansiranja na tržište kapitala




Oblici dugoročnog finansiranja na tržište kapitala




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo Janićije i Danica Karić

Highslide JS
Oblici organizacije preduzeća




Oblici organizacije preduzeća




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Oblici organizovanja osiguravajućih društava




Oblici organizovanja osiguravajućih društava




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac

Highslide JS
Oblici organizovanja preduzeća




Oblici organizovanja preduzeća




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Obrazovanje menadžera u svetu




Obrazovanje menadžera u svetu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola za uslužni biznis

Highslide JS
Obrazovanje zaposlenih




Obrazovanje zaposlenih




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove, FORKUP

Highslide JS
Obrazovni standardi i kompetencija direktora




Obrazovni standardi i kompetencija direktora





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Učiteljski fakultet

Highslide JS
Obučavanje i obrazovanje zaposlenih




Obučavanje i obrazovanje zaposlenih




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka škola za ekonomiju i informatiku, Prijedor

Highslide JS
Obuka i razvoj zaposlenih




Obuka i razvoj zaposlenih





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Obuka i razvoj zaposlenih kao funkcija menadžmenta ljudskih resursa




Obuka i razvoj zaposlenih kao funkcija menadžmenta ljudskih resursa




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 42 | Nivo: Singidunum, poslovni fakultet Beograd

Highslide JS
Obuka na vrabotenite (Makedonski)




Obuka na vrabotenite (Makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Filozofski

Highslide JS
Obuka zaposlenih




Obuka zaposlenih




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Ekonomski fakultet, Banja Luka

Highslide JS
Obuka zaposlenih




Obuka zaposlenih




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac

Highslide JS
Obuka zaposlenih




Obuka zaposlenih




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju, Niš

Highslide JS
Očekivanje kao izvor motivacije




Očekivanje kao izvor motivacije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Požarevac

Highslide JS
Ocjena boniteta postojećeg org rj u Termoelektrani Tuzla




Ocjena boniteta postojećeg org rj u Termoelektrani Tuzla




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Ocjena opravdanosti i povoljnosti projekata




Ocjena opravdanosti i povoljnosti projekata




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Ocjena postojećeg organizacijskog rješenja u preduzeću DD Univerzalpromet, Tuzla




Ocjena postojećeg organizacijskog rješenja u preduzeću DD Univerzalpromet, Tuzla




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet, Tuzla

Highslide JS
Ocjenjivanje zaposlenih




Ocjenjivanje zaposlenih




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka

Highslide JS
Odgovori na pitanja na internetu




Odgovori na pitanja na internetu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: FON

Highslide JS
Odliv mozgova




Odliv mozgova




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7

Highslide JS
Odlučivanje




Odlučivanje




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke PROMETEJ, Banja Luka

Highslide JS
Odlučivanje




Odlučivanje




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka ICT

Highslide JS
Odlučivanje u poslovnom sistemu




Odlučivanje u poslovnom sistemu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Highslide JS
Odmori i odsustva




Odmori i odsustva




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Odnos između strateškog i operativnog menadžmenta




Odnos između strateškog i operativnog menadžmenta




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Odnos između strateškog i operativnom menadžmenta




Odnos između strateškog i operativnom menadžmenta




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Megatrend

Highslide JS
Odnos menadžmenta i okruženja




Odnos menadžmenta i okruženja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Odnos menadžmenta i organizacije




Odnos menadžmenta i organizacije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: FORKUP

Highslide JS
Odnos menadžmenta i preduzetništva




Odnos menadžmenta i preduzetništva




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za poslovne studije i pravo, Novi Sad

Highslide JS
Odnosi s javnošću - Skripta




Odnosi s javnošću - Skripta




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Skripta | Broj strana: 82 | Nivo: FON

Highslide JS
Odnosi s javnošću i promotivne strategije




Odnosi s javnošću i promotivne strategije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: tehnički fakultet

Highslide JS
Odnosi s javnošću u međunarodnom okruženju




Odnosi s javnošću u međunarodnom okruženju




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26

Highslide JS
Odnosi sa dobavljačima




Odnosi sa dobavljačima





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Prirodno matematički fakultet

Highslide JS
Odnosi sa javnošću




Odnosi sa javnošću




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Odnosi sa javnošću i marketing komuniciranje




Odnosi sa javnošću i marketing komuniciranje





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Tehnički fakultet Čačak

Highslide JS
Odnosi sa medijima




Odnosi sa medijima




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Megatrend Business School

Highslide JS
Određivanje neodređenosti u zadacima pouzdanosti




Određivanje neodređenosti u zadacima pouzdanosti




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31 | Nivo: Tehnički Fakultet, Čačak

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sledeća

povratak na kategorije