Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Menadžment

Rezultati 601 - 650 od 1550 Strana 13 od 31
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Menadžment znanja
Menadžment znanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment

Highslide JS
Menadžment znanja
Menadžment znanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka

Highslide JS
Menadžment znanja u staroj Grčkoj i Rimu
Menadžment znanja u staroj Grčkoj i Rimu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: VTMŠ Trstenik

Highslide JS
Menadžment: umjetnost, znanost ili veština
Menadžment: umjetnost, znanost ili veština
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: V.Š.P.M. PRIMUS Gradiška

Highslide JS
Menagjment na covecki resursi (Makedonski)
Menagjment na covecki resursi (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Ekonomski

Highslide JS
Mendžmend u XXI veku
Mendžmend u XXI veku
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Highslide JS
Mendžment ljudskih resursa
Mendžment ljudskih resursa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Merdžeri i akvizicije firmi kao nosioci transfera novih tehnologija
Merdžeri i akvizicije firmi kao nosioci transfera novih tehnologija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: FFakultet organizacionih nauka, Beograd

Highslide JS
Metoda grupnog odlučivanja
Metoda grupnog odlučivanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Univerzitet Apeiron

Highslide JS
Metode formiranja cena
Metode formiranja cena
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za obrazovanje rukovodećih kadrova u privredi

Highslide JS
Metode i koraci odlučivanja, primena odabranih modela, koordinacija u odlučivanju
Metode i koraci odlučivanja, primena odabranih modela, koordinacija u odlučivanju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22

Highslide JS
Metode i koraci odlučivanja, primena odabranih modela, koordinacija u odlučivanju
Metode i koraci odlučivanja, primena odabranih modela, koordinacija u odlučivanju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22

Highslide JS
Metode i tehnike predviđanja
Metode i tehnike predviđanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Akademija za poslovnu ekonomiju Čačak

Highslide JS
Metode i tehnike unapređenja kvaliteta procesa rada u Centru Crvena linija
Metode i tehnike unapređenja kvaliteta procesa rada u Centru Crvena linija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka

Highslide JS
Metode i tehnike upravljanja projektima
Metode i tehnike upravljanja projektima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 47 | Nivo: Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, Beograd

Highslide JS
Metode i značaj ljudskih potencijala na primjeru kompanije Unikredit DD
Metode i značaj ljudskih potencijala na primjeru kompanije Unikredit DD

Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 48

Highslide JS
Metode ispitivanja tržišta
Metode ispitivanja tržišta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet, Beograd

Highslide JS
Metode osmišljanja budućih situacija
Metode osmišljanja budućih situacija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Metode predviđanja u menadžmentu
Metode predviđanja u menadžmentu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: APEIRON, Banja Luka

Highslide JS
Metodologija (makedonski)
Metodologija (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Filozofski fakultet

Highslide JS
Metodologija projektovanja
Metodologija projektovanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Highslide JS
Metodologija upravljanja ljudskim resursima u opštini Savki Venac
Metodologija upravljanja ljudskim resursima u opštini Savki Venac
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa, Beograd

Highslide JS
Međuljudski osnosi na radu
Međuljudski osnosi na radu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Međunarodna banka
Međunarodna banka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za usluzni biznis

Highslide JS
Međunarodna ekonomija
Međunarodna ekonomija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31 | Nivo: Univerzitet u Beogradu

Highslide JS
Međunarodna konkurentnost u svetskoj farmaceutskoj industriji
Međunarodna konkurentnost u svetskoj farmaceutskoj industriji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 34 | Nivo: FON

Highslide JS
Međunarodna strategija - poslovanje avio kompanije
Međunarodna strategija - poslovanje avio kompanije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Highslide JS
Međunarodne institucije - MMF
Međunarodne institucije - MMF
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Megatrend univerzitet

Highslide JS
Međunarodni monopoli: transnacionalne i multinacionalne kompanije
Međunarodni monopoli: transnacionalne i multinacionalne kompanije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka

Highslide JS
Međunarodni računovodstveni standardi
Međunarodni računovodstveni standardi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za Menadžment

Highslide JS
Međunarodno poslovno pravo
Međunarodno poslovno pravo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Megatrend univerzitet

Highslide JS
Međunaroni menadžment u industriji sportske opreme
Međunaroni menadžment u industriji sportske opreme
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 40 | Nivo: FON

Highslide JS
Misija i ciljevi preduzeća
Misija i ciljevi preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Misija organizacije
Misija organizacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola poslovnog menadžmenta PRIMUS, Gradiška

Highslide JS
Mjesto, uloga i značaj franšiznog poslovanja
Mjesto, uloga i značaj franšiznog poslovanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka škola poslovnog menadžmenta PRIMUS, Gradiška

Highslide JS
Mobing
Mobing
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Belgrade College of Computer Sciences

Highslide JS
Mobing
Mobing
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Mobing
Mobing
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet Tehničkih Nauka

Highslide JS
Mobing
Mobing
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Mobing
Mobing

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakutet za menadžment

Highslide JS
Moć i autoritet u organizaciji kao etički problem
Moć i autoritet u organizaciji kao etički problem
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Moć i autoritet u organizaciji kao etički problem
Moć i autoritet u organizaciji kao etički problem

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Univerzitt Union

Highslide JS
Moć, sukobi i konflikt u organizaciji
Moć, sukobi i konflikt u organizaciji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke PROMETEJ, Banja Luka

Highslide JS
Moć, sukobi i konflikti
Moć, sukobi i konflikti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za Menadzment

Highslide JS
Model upravljanja rizicima kod javnih projekata (hr)
Model upravljanja rizicima kod javnih projekata (hr)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Magistarski | Broj strana: 196 | Nivo: Fakultet organizacije i informatike

Highslide JS
Modeli elektronskog poslovanja
Modeli elektronskog poslovanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22

Highslide JS
Modeliranje menadzerskih zahteva za informacijama
Modeliranje menadzerskih zahteva za informacijama
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
Mogućnosti dugoročnog pozicioniranja na tržištu AIK banke
Mogućnosti dugoročnog pozicioniranja na tržištu AIK banke
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: F@M Novi Sad

Highslide JS
Moral kod menadžera u bisnisu
Moral kod menadžera u bisnisu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Banja Luka Koledž

Highslide JS
Motivacija
Motivacija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Megatrend

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sledeća

povratak na kategorije