Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisano



kategorija Menadžment

Rezultati 601 - 650 od 1548 Strana 13 od 31
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Menadžment znanja




Menadžment znanja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka

Highslide JS
Menadžment znanja u staroj Grčkoj i Rimu




Menadžment znanja u staroj Grčkoj i Rimu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: VTMŠ Trstenik

Highslide JS
Menadžment: umjetnost, znanost ili veština




Menadžment: umjetnost, znanost ili veština




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: V.Š.P.M. PRIMUS Gradiška

Highslide JS
Menagjment na covecki resursi (Makedonski)




Menagjment na covecki resursi (Makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Ekonomski

Highslide JS
Mendžmend u XXI veku




Mendžmend u XXI veku




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Highslide JS
Mendžment ljudskih resursa




Mendžment ljudskih resursa




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Merdžeri i akvizicije firmi kao nosioci transfera novih tehnologija




Merdžeri i akvizicije firmi kao nosioci transfera novih tehnologija




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: FFakultet organizacionih nauka, Beograd

Highslide JS
Metoda grupnog odlučivanja




Metoda grupnog odlučivanja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Univerzitet Apeiron

Highslide JS
Metode formiranja cena




Metode formiranja cena




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za obrazovanje rukovodećih kadrova u privredi

Highslide JS
Metode i koraci odlučivanja, primena odabranih modela, koordinacija u odlučivanju




Metode i koraci odlučivanja, primena odabranih modela, koordinacija u odlučivanju




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22

Highslide JS
Metode i koraci odlučivanja, primena odabranih modela, koordinacija u odlučivanju




Metode i koraci odlučivanja, primena odabranih modela, koordinacija u odlučivanju




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22

Highslide JS
Metode i tehnike predviđanja




Metode i tehnike predviđanja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Akademija za poslovnu ekonomiju Čačak

Highslide JS
Metode i tehnike unapređenja kvaliteta procesa rada u Centru Crvena linija




Metode i tehnike unapređenja kvaliteta procesa rada u Centru Crvena linija




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka

Highslide JS
Metode i tehnike upravljanja projektima




Metode i tehnike upravljanja projektima




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 47 | Nivo: Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, Beograd

Highslide JS
Metode i značaj ljudskih potencijala na primjeru kompanije Unikredit DD




Metode i značaj ljudskih potencijala na primjeru kompanije Unikredit DD





Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 48

Highslide JS
Metode ispitivanja tržišta




Metode ispitivanja tržišta




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet, Beograd

Highslide JS
Metode osmišljanja budućih situacija




Metode osmišljanja budućih situacija




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Metode predviđanja u menadžmentu




Metode predviđanja u menadžmentu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: APEIRON, Banja Luka

Highslide JS
Metodologija (makedonski)




Metodologija (makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Filozofski fakultet

Highslide JS
Metodologija projektovanja




Metodologija projektovanja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Highslide JS
Metodologija upravljanja ljudskim resursima u opštini Savki Venac




Metodologija upravljanja ljudskim resursima u opštini Savki Venac




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa, Beograd

Highslide JS
Međuljudski osnosi na radu




Međuljudski osnosi na radu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Međunarodna banka




Međunarodna banka




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za usluzni biznis

Highslide JS
Međunarodna ekonomija




Međunarodna ekonomija




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31 | Nivo: Univerzitet u Beogradu

Highslide JS
Međunarodna konkurentnost u svetskoj farmaceutskoj industriji




Međunarodna konkurentnost u svetskoj farmaceutskoj industriji




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 34 | Nivo: FON

Highslide JS
Međunarodna strategija - poslovanje avio kompanije




Međunarodna strategija - poslovanje avio kompanije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Highslide JS
Međunarodne institucije - MMF




Međunarodne institucije - MMF




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Megatrend univerzitet

Highslide JS
Međunarodni monopoli: transnacionalne i multinacionalne kompanije




Međunarodni monopoli: transnacionalne i multinacionalne kompanije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka

Highslide JS
Međunarodni računovodstveni standardi




Međunarodni računovodstveni standardi




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za Menadžment

Highslide JS
Međunarodno poslovno pravo




Međunarodno poslovno pravo




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Megatrend univerzitet

Highslide JS
Međunaroni menadžment u industriji sportske opreme




Međunaroni menadžment u industriji sportske opreme




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 40 | Nivo: FON

Highslide JS
Misija i ciljevi preduzeća




Misija i ciljevi preduzeća




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Misija organizacije




Misija organizacije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola poslovnog menadžmenta PRIMUS, Gradiška

Highslide JS
Mjesto, uloga i značaj franšiznog poslovanja




Mjesto, uloga i značaj franšiznog poslovanja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka škola poslovnog menadžmenta PRIMUS, Gradiška

Highslide JS
Mobing




Mobing




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Belgrade College of Computer Sciences

Highslide JS
Mobing




Mobing




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Mobing




Mobing




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet Tehničkih Nauka

Highslide JS
Mobing




Mobing




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Mobing




Mobing





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakutet za menadžment

Highslide JS
Moć i autoritet u organizaciji kao etički problem




Moć i autoritet u organizaciji kao etički problem




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Moć i autoritet u organizaciji kao etički problem




Moć i autoritet u organizaciji kao etički problem





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Univerzitt Union

Highslide JS
Moć, sukobi i konflikt u organizaciji




Moć, sukobi i konflikt u organizaciji




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke PROMETEJ, Banja Luka

Highslide JS
Moć, sukobi i konflikti




Moć, sukobi i konflikti




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za Menadzment

Highslide JS
Model upravljanja rizicima kod javnih projekata (hr)




Model upravljanja rizicima kod javnih projekata (hr)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Magistarski | Broj strana: 196 | Nivo: Fakultet organizacije i informatike

Highslide JS
Modeli elektronskog poslovanja




Modeli elektronskog poslovanja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22

Highslide JS
Modeliranje menadzerskih zahteva za informacijama




Modeliranje menadzerskih zahteva za informacijama




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
Mogućnosti dugoročnog pozicioniranja na tržištu AIK banke




Mogućnosti dugoročnog pozicioniranja na tržištu AIK banke




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: F@M Novi Sad

Highslide JS
Moral kod menadžera u bisnisu




Moral kod menadžera u bisnisu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Banja Luka Koledž

Highslide JS
Motivacija




Motivacija




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Motivacija




Motivacija




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakutet organizacionih hauka

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sledeća

povratak na kategorije