Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Menadžment

Rezultati 401 - 450 od 1550 Strana 9 od 31
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Komunikacija u savremenom menadžmentu
Komunikacija u savremenom menadžmentu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije

Highslide JS
Komunikacije i informacione tehnologije
Komunikacije i informacione tehnologije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Univerzitet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka

Highslide JS
Koncepcija i strategija razvoja obiteljskih hotela
Koncepcija i strategija razvoja obiteljskih hotela
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za turistički i hotelski menadžment

Highslide JS
Koncept upravljanja odnos sa potrošačem (CRM) - deo koncepta Totalno upravljanja kvalitetom (TQM)
Koncept upravljanja odnos sa potrošačem (CRM) - deo koncepta Totalno upravljanja kvalitetom (TQM)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 62 | Nivo: Fakultet za preduzetni menadžment, Alfa Univerzitet

Highslide JS
Koncept životnog ciklusa preduzeća
Koncept životnog ciklusa preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Koncepti i metode tehnike menadžmenta
Koncepti i metode tehnike menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Konflikt na radu
Konflikt na radu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Konflikt u organizaciji
Konflikt u organizaciji

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje

Highslide JS
Konflikti
Konflikti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola, Leskovac

Highslide JS
Konflikti koi nastnuvaat vo organizacija vo koja glaven menadzer e zena (makedonski)
Konflikti koi nastnuvaat vo organizacija vo koja glaven menadzer e zena (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet - Skopje

Highslide JS
Konflikti u organizacijama
Konflikti u organizacijama

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 38 | Nivo: Fakultet sportskog menadžmenta, Banja Luka

Highslide JS
Konkurentske prednosti kao osnovni cilj međunarodnog menadžmenta
Konkurentske prednosti kao osnovni cilj međunarodnog menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Ekonomski fakultet, Bihać

Highslide JS
Konsalting za mala i srednja preduzeća
Konsalting za mala i srednja preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
kontrola
kontrola
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visa skola za menadžment u saobraćaju

Highslide JS
Kontrola
Kontrola
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Kontrola
Kontrola
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju, Niš

Highslide JS
Kontrola
Kontrola
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Kontrola
Kontrola

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija Kruševac

Highslide JS
Kontrola kao element menadžmenta
Kontrola kao element menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet, Sarajevo

Highslide JS
Kontrola kvaliteta
Kontrola kvaliteta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke “PROMETEJ”

Highslide JS
Kontrola kvaliteta
Kontrola kvaliteta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Kontrola kvaliteta proizvoda
Kontrola kvaliteta proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Tehnički fakultet, Bor

Highslide JS
Kontrola rizika
Kontrola rizika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac

Highslide JS
Kontroliranje (makedonski)
Kontroliranje (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: american college

Highslide JS
Korporativna društvena odgovornost
Korporativna društvena odgovornost
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: BLC Banja Luka

Highslide JS
Korporativna kultura i upravljanje ljudskim resursima
Korporativna kultura i upravljanje ljudskim resursima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: FABUS

Highslide JS
Korporativni radni moral
Korporativni radni moral
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Highslide JS
Korporativno preduzetništvo
Korporativno preduzetništvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak - Industrijski menadžment

Highslide JS
Korporativno upravljanje: vlasništvo, kontrola i prava akcionara
Korporativno upravljanje: vlasništvo, kontrola i prava akcionara
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Highslide JS
Korupcija u javnoj upravi i strategija borbe protiv nje
Korupcija u javnoj upravi i strategija borbe protiv nje

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju

Highslide JS
Kratkoročni izvori finansiranja u funkciji finansijskog menadžmenta
Kratkoročni izvori finansiranja u funkciji finansijskog menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica

Highslide JS
Kreativnost u menadžmentu (makedonski)
Kreativnost u menadžmentu (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Pravni fakultet, Štip

Highslide JS
Kreiranje Menadžment Tima
Kreiranje Menadžment Tima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 27

Highslide JS
Kriterijumi za određivanja tipa komuniciranja i osnovni vidovi komuniciranja
Kriterijumi za određivanja tipa komuniciranja i osnovni vidovi komuniciranja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za industrijski menadžment

Highslide JS
Kriterijumi za razvrstavanje MSP
Kriterijumi za razvrstavanje MSP
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Kriza i izlaz iz krize
Kriza i izlaz iz krize
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ Banja Luka

Highslide JS
Krizen menadzment (makedonski)
Krizen menadzment (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: FON

Highslide JS
Krizne situacije u menadžmentu
Krizne situacije u menadžmentu

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Highslide JS
Krizni menadžment - Veliki zemljotres u Japanu 1995
Krizni menadžment - Veliki zemljotres u Japanu 1995
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
Kvalitativna svojstva planiranja
Kvalitativna svojstva planiranja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zastitu

Highslide JS
Kvalitet
Kvalitet
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Kvalitet
Kvalitet
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Kvalitet proizvoda
Kvalitet proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Kvalitet usluga
Kvalitet usluga

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Kvalitet, inovativnost i zadovoljstvo potrošača
Kvalitet, inovativnost i zadovoljstvo potrošača

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Kvantitativne metode u menadžmentu
Kvantitativne metode u menadžmentu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za mendžment i turizam, Travnik

Highslide JS
Kvantitativni pokazatelji organizacione strukture
Kvantitativni pokazatelji organizacione strukture

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i preduzetništvo

Highslide JS
Lične crte koje se traze od menadžera
Lične crte koje se traze od menadžera
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin

Highslide JS
Ličnost menadžera
Ličnost menadžera
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka zdravstvena škola

Highslide JS
Ličnost menadžera i promjene kod ljudi
Ličnost menadžera i promjene kod ljudi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Ekonomski fakultet

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sledeća

povratak na kategorije