Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Menadžment

Rezultati 1501 - 1550 od 1550 Strana 31 od 31
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Vođenje sastanka
Vođenje sastanka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Highslide JS
Vođenje, upravljanje i rukuvođenje u preduzećima
Vođenje, upravljanje i rukuvođenje u preduzećima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 37 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Vođstvo
Vođstvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za primjenjenu ekonomiju, Banja Luka

Highslide JS
Vrednovanje kadrova
Vrednovanje kadrova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija, Čačak

Highslide JS
Vrste i značaj sastanka
Vrste i značaj sastanka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka zdravstvena škola strukovnih studija

Highslide JS
Vrste troškova u trgovini
Vrste troškova u trgovini
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac

Highslide JS
William Edwards Deming
William Edwards Deming
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
William Stanley Jevons
William Stanley Jevons
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Tehnicki fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin

Highslide JS
Zadovoljstvo korisnika u Telekom-u
Zadovoljstvo korisnika u Telekom-u
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 43 | Nivo: Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin

Highslide JS
Zadovoljstvo pacijenata primarnom zdravstvenom zaštitom
Zadovoljstvo pacijenata primarnom zdravstvenom zaštitom
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Zadovoljstvo pacijenata privatnom zdravstvenom zaštitom
Zadovoljstvo pacijenata privatnom zdravstvenom zaštitom
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Visoka poslovna škola Novi Sad

Highslide JS
Zahtevi standarda OHSAS - Primer procene rizika u Prvom partizanu u Užicu
Zahtevi standarda OHSAS - Primer procene rizika u Prvom partizanu u Užicu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Visoka poslovno - tehnička škola

Highslide JS
Zakonodavna politika evropskog parlamenta
Zakonodavna politika evropskog parlamenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Megatrend univerzitet, Zaječar

Highslide JS
Zaposleni i potrošači
Zaposleni i potrošači
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Zapošljavanje i selekcija kadrova
Zapošljavanje i selekcija kadrova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Saobraćajni Fakultet, Travnik

Highslide JS
Zaštita i bezbednost na radu
Zaštita i bezbednost na radu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija, Čačak

Highslide JS
Zaštita podataka
Zaštita podataka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd

Highslide JS
Zaštita zdravlja na radu
Zaštita zdravlja na radu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovne studije i pravo

Highslide JS
Zdravlje i bezbednost zaposlenih
Zdravlje i bezbednost zaposlenih
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove, FORKUP

Highslide JS
Žena menadžer
Žena menadžer

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
Žene i liderstvo
Žene i liderstvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Highslide JS
Žene menadžeri
Žene menadžeri
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Žene preduzetnici
Žene preduzetnici
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fabus

Highslide JS
Žene preduzetnici
Žene preduzetnici
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: FABUS

Highslide JS
Žene u poslovnom svetu
Žene u poslovnom svetu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Tehnicki fakultet u boru

Highslide JS
Žensko preduzetništvo
Žensko preduzetništvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Tehnički Fakultet, Čačak

Highslide JS
Žensko preduzetništvo
Žensko preduzetništvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Žensko preduzetništvo
Žensko preduzetništvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Životni ciklus organizacije
Životni ciklus organizacije

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Ekonomski fakultet u Sarajevu

Highslide JS
Životni ciklus proizvoda i uvođenje novog proizvoda na tržište
Životni ciklus proizvoda i uvođenje novog proizvoda na tržište
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet informacionih tehnologija, Banja Luka

Highslide JS
Zlostavljanje-mobing
Zlostavljanje-mobing
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka

Highslide JS
Značaj coaching-a za delatnost menadžera
Značaj coaching-a za delatnost menadžera
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Highslide JS
Značaj i faktori izbora lokacije
Značaj i faktori izbora lokacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Značaj inovacija u preduzeću
Značaj inovacija u preduzeću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Značaj liderstva u preduzeću - Impact bel d.o.o.
Značaj liderstva u preduzeću - Impact bel d.o.o.
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 35 | Nivo: beogradska poslovna škola

Highslide JS
Značaj menadžment-funkcije-kontrole
Značaj menadžment-funkcije-kontrole

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija, Niš

Highslide JS
Značaj menadžmenta za unapređenje kvaliteta usluga lokalne samouprave na primjeru gradske vlasti
Značaj menadžmenta za unapređenje kvaliteta usluga lokalne samouprave na primjeru gradske vlasti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju

Highslide JS
Značaj neverbalnih poruka u poslovnoj komunikaciji
Značaj neverbalnih poruka u poslovnoj komunikaciji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Blace

Highslide JS
Značaj neverbalnih poruka u poslovnoj komunikaciji
Značaj neverbalnih poruka u poslovnoj komunikaciji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 39

Highslide JS
Značaj neverbalnih poruka u poslovnoj komunikaciji
Značaj neverbalnih poruka u poslovnoj komunikaciji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 39 | Nivo: Viša poslovna škola, Beograd

Highslide JS
Značaj neverbalnog komuniciranja u poslovnim pregovorima
Značaj neverbalnog komuniciranja u poslovnim pregovorima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21

Highslide JS
Značaj planiranja u preduzeću
Značaj planiranja u preduzeću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Značaj primene menadžmenta u javnim uslugama
Značaj primene menadžmenta u javnim uslugama
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa

Highslide JS
Značaj primene menadžmenta u oblasti obrazovanja
Značaj primene menadžmenta u oblasti obrazovanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Značaj timskog rada
Značaj timskog rada

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Forkup

Highslide JS
Značaj timskog rada
Značaj timskog rada

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za poslovne studije i pravo

Highslide JS
Znanje i intelektualni kapital kao osnovni činioci efektivnog razvoja postupaka inteligentnog privređivanja
Znanje i intelektualni kapital kao osnovni činioci efektivnog razvoja postupaka inteligentnog privređivanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: FON

Highslide JS
Znanje i veštine rukovodioca i lidera
Znanje i veštine rukovodioca i lidera
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 38

Highslide JS
Еtički principi vо sоvеtuvаčkаtа prаktikа (makedonski)
Еtički principi vо sоvеtuvаčkаtа prаktikа (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Pоstiplоmski studii pо mеnаdžmеnt nа čоvеčki rеsursi

Highslide JS
Менаџмент на инфорМеnаdžmеnt nа infоrmаciskiоt sistеm vо Мinistеrstvоtо zа оdbrаnа nа R.Маkеdоniја (makedonski)
Менаџмент на инфорМеnаdžmеnt nа infоrmаciskiоt sistеm vо Мinistеrstvоtо zа оdbrаnа nа R.Маkеdоniја (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Biznis akademia Smilevski

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

povratak na kategorije