Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Menadžment

Rezultati 1451 - 1500 od 1550 Strana 30 od 31
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Uređivanje zaštite na radu
Uređivanje zaštite na radu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola

Highslide JS
Usavršavanje poslovnog stila
Usavršavanje poslovnog stila
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26

Highslide JS
Uslovi za rad kao motivacioni faktor zaposlenih
Uslovi za rad kao motivacioni faktor zaposlenih
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studija Užice

Highslide JS
Uslovi za uvođenje menadžmenta
Uslovi za uvođenje menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovinih studija, Čačak

Highslide JS
Uslovi započinjanja biznisa u Srbiji
Uslovi započinjanja biznisa u Srbiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Highslide JS
Usluge Telekoma Srbija
Usluge Telekoma Srbija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 31 | Nivo: Visoka škola za menadžment

Highslide JS
Uslužna ekonomija
Uslužna ekonomija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica

Highslide JS
Uslužni menadžment
Uslužni menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 78

Highslide JS
Uslužni menadžment
Uslužni menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica

Highslide JS
Uslužno osoblje kao ključni elemenat marketing strategije organizacije
Uslužno osoblje kao ključni elemenat marketing strategije organizacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Highslide JS
Usmeravanje organizacije - vizija, misija i ciljevi
Usmeravanje organizacije - vizija, misija i ciljevi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fabus

Highslide JS
Uticaj države na poslovanje javnih preduzeća
Uticaj države na poslovanje javnih preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: VSSM Niš

Highslide JS
Uticaj ekonomskog okruzenja na menadžment ljudskih resursa
Uticaj ekonomskog okruzenja na menadžment ljudskih resursa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Uticaj emocija na donošenje odluka
Uticaj emocija na donošenje odluka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Uticaj kodeksa poslovne etike na privredne subjekte
Uticaj kodeksa poslovne etike na privredne subjekte
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju

Highslide JS
Uticaj kontrole na rezultate poslovanja u organizacijama u Srbiji
Uticaj kontrole na rezultate poslovanja u organizacijama u Srbiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Uticaj međunarodnog okruženja na međunarodno planiranje i poslovanje
Uticaj međunarodnog okruženja na međunarodno planiranje i poslovanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 33 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Highslide JS
Uticaj nacionalne kulture na organizacionu kulturu u procesu globalizacije
Uticaj nacionalne kulture na organizacionu kulturu u procesu globalizacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Megtrend, Beograd

Highslide JS
Uticaj novih tehnologija na organizaciju i vođenje sastanaka
Uticaj novih tehnologija na organizaciju i vođenje sastanaka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama

Highslide JS
Uticaj obrazovanja zaposlenih na menadžment organizacije
Uticaj obrazovanja zaposlenih na menadžment organizacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka škola za uslužni biznis

Highslide JS
Uticaj obrazovanja zaposlenih na poslovanje organizacije
Uticaj obrazovanja zaposlenih na poslovanje organizacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Megatrend

Highslide JS
Uticaj očekivanja kupaca na percipirani kvalitet usluga - Primjer bankarskih usluga u Bosni i Hercegovini Sažetak
Uticaj očekivanja kupaca na percipirani kvalitet usluga - Primjer bankarskih usluga u Bosni i Hercegovini Sažetak
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za usluzni biznis

Highslide JS
Uticaj saobraćaja na životnu sredinu
Uticaj saobraćaja na životnu sredinu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju, Niš

Highslide JS
Uvod u menadžment ljudskih resursa
Uvod u menadžment ljudskih resursa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije

Highslide JS
Uvod u menadžment Pojam, Organizacija i cilj, Svrha i ciljevi poslovanja preduzeća, Upravljanje organizacijom, Menadžment i menadžeri
Uvod u menadžment Pojam, Organizacija i cilj, Svrha i ciljevi poslovanja preduzeća, Upravljanje organizacijom, Menadžment i menadžeri
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poljoprivrena škola strukovnih studija - Šabac

Highslide JS
Uvođenje ISO standarda
Uvođenje ISO standarda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Viša poslovna škola

Highslide JS
Uzajamno poverenje, poštovanje i svojstva ljudi
Uzajamno poverenje, poštovanje i svojstva ljudi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Uzroci krize preduzeća
Uzroci krize preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poljoprivredna škola, Šabac

Highslide JS
Uzroci krize u preduzeću
Uzroci krize u preduzeću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Tehnički Fakultet Bor, Univerzitet Beograd

Highslide JS
Vazduh kao resurs u Vojvodini
Vazduh kao resurs u Vojvodini
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Važnost planiranja ljudskih resursa
Važnost planiranja ljudskih resursa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Highslide JS
Važnost, potreba komunikacije za menadžment - menadžera
Važnost, potreba komunikacije za menadžment - menadžera
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Fakultet zdravstvenih nauka, Banja Luka

Highslide JS
Vekovna etika sa posebnim osvrtom na Kanta i Hegela
Vekovna etika sa posebnim osvrtom na Kanta i Hegela
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za poslovno industrijski menadzment, Univerzitet UNION, Beograd

Highslide JS
Vertikalna podela fumkcija
Vertikalna podela fumkcija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka Poslovna škola strukovnih studija

Highslide JS
Veštine u menadžmentu
Veštine u menadžmentu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Virtuelne organizacije
Virtuelne organizacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za menadžment, Valjevo

Highslide JS
Vizija, misija i ciljevi kao faze strateškog usmerenja organizacije
Vizija, misija i ciljevi kao faze strateškog usmerenja organizacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
Vizija, misija, ciljevi, delegiranje, kontrola i vođenje poslastičarnice Slatko Srce
Vizija, misija, ciljevi, delegiranje, kontrola i vođenje poslastičarnice Slatko Srce
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Highslide JS
Voće i povrće i njihovi proizvodi
Voće i povrće i njihovi proizvodi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Tehnički fakultet, Bor

Highslide JS
Vodni resursi
Vodni resursi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju, Niš

Highslide JS
Vodstvoto i komunikacijata (makedonski)
Vodstvoto i komunikacijata (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21

Highslide JS
Vodsvoto i komunikacijata (Makedonski)
Vodsvoto i komunikacijata (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Highslide JS
Vođa i vođenje u političkim organizacijama Srbije
Vođa i vođenje u političkim organizacijama Srbije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Viskoka poslovna škola strukovnih studija, Blace

Highslide JS
Vođenje
Vođenje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Vođenje
Vođenje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Vođenje
Vođenje

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Vođenje (liderstvo)
Vođenje (liderstvo)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Visoko poslovna škola, Užice

Highslide JS
Vođenje - menadžment ljudskih resursa
Vođenje - menadžment ljudskih resursa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Vođenje kao funkcija menadžmenta
Vođenje kao funkcija menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za poslovno industrijski menadzment

Highslide JS
Vođenje kao funkcija menadžmenta, delegiranje ovlaštenja i odgovornosti
Vođenje kao funkcija menadžmenta, delegiranje ovlaštenja i odgovornosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet, sarajevo

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sledeća

povratak na kategorije