Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Menadžment

Rezultati 1301 - 1350 od 1550 Strana 27 od 31
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Tehnike za strategijski menadžment
Tehnike za strategijski menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Tehnike za uspešnu pripremu i vođenje sastanka
Tehnike za uspešnu pripremu i vođenje sastanka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Highslide JS
Tehnike za uspešnu pripremu i vođenje sastanka
Tehnike za uspešnu pripremu i vođenje sastanka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove, FORKUP

Highslide JS
Tehnološki menadžment
Tehnološki menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Braća Karić

Highslide JS
Tekstilna konfekcija
Tekstilna konfekcija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Tehnički fakultet, Bor

Highslide JS
Televizor
Televizor
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Highslide JS
Temeljni procesi ljudskih resursa
Temeljni procesi ljudskih resursa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Teoreija liderstva
Teoreija liderstva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Teorii na motivacija (makedonski)
Teorii na motivacija (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Evropski fakultet, Skopje

Highslide JS
Teorija dva faktora
Teorija dva faktora

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i preduzetništvo

Highslide JS
Teorija na motivacija (makedonski)
Teorija na motivacija (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: FON

Highslide JS
Teorije menadžmenta
Teorije menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: blc / banja luka college

Highslide JS
Teorije menadžmenta
Teorije menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Teorije o ponašanju u organizaciji
Teorije o ponašanju u organizaciji

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Aranđelovac

Highslide JS
Timovi i grupe - Sličnosti i razlike
Timovi i grupe - Sličnosti i razlike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke - Prometej, Banja Luka

Highslide JS
Timovi i timski rad
Timovi i timski rad
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Fakultet za menadzment Zajecar

Highslide JS
Timovi i timski rad
Timovi i timski rad
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo

Highslide JS
Timovi i timski rad
Timovi i timski rad
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: PMF, Novi Sad

Highslide JS
Timski rad
Timski rad
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za obrazovanje rukovidećih kadrova u privredi

Highslide JS
Timski Rad
Timski Rad
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 43 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Timski rad - Firma Pakom Grupa
Timski rad - Firma Pakom Grupa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Banja Luka College

Highslide JS
Timski rad i supervizija timova
Timski rad i supervizija timova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: FON

Highslide JS
Timski rad i vrste timova
Timski rad i vrste timova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Timski rad protiv autoritativnosti na primeru srpskih firmi
Timski rad protiv autoritativnosti na primeru srpskih firmi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fam Novi Sad

Highslide JS
Timski rad u organizaciji
Timski rad u organizaciji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 40 | Nivo: Alfa univerzitet

Highslide JS
Timski sastanci
Timski sastanci
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Tipologija organizacionih struktura prema Mintzbergu
Tipologija organizacionih struktura prema Mintzbergu

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i preduzetništvo

Highslide JS
Tipovi na proektni organizacii (makedonski)
Tipovi na proektni organizacii (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski fakultet - Prilep

Highslide JS
Tipovi organizacije preduzeća
Tipovi organizacije preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Tomas Votson IBM
Tomas Votson IBM
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Highslide JS
Top menadžment tim
Top menadžment tim
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Total Quality Menagement (TQM)
Total Quality Menagement (TQM)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poljoprivredna škola

Highslide JS
Total Quallity Management - Studija slucaja, hotelske usluge
Total Quallity Management - Studija slucaja, hotelske usluge
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Highslide JS
TQM
TQM
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Ekonomski fakultet, Beograd

Highslide JS
TQM i nova nauka - reafirmacija ženskog principa
TQM i nova nauka - reafirmacija ženskog principa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za menadžment

Highslide JS
Transformacija preduzeća, restruktiranje, studija slučaja
Transformacija preduzeća, restruktiranje, studija slučaja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Megtrend, Požarevac

Highslide JS
Trening i razvoj zaposlenih
Trening i razvoj zaposlenih
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Trening menadžment
Trening menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka, Čačak

Highslide JS
Trgovačko poslovanje
Trgovačko poslovanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 40 | Nivo: Viša poslovno tehnička škola, Užice

Highslide JS
Trgovinski menadžment
Trgovinski menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Highslide JS
Trošenje i troškovi elemenata u funkcionisanju predmeta (troškovi pravne snage materijala i sredstava za rad)
Trošenje i troškovi elemenata u funkcionisanju predmeta (troškovi pravne snage materijala i sredstava za rad)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Troškovi ljudske radne snage
Troškovi ljudske radne snage
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica

Highslide JS
Tržišne niše i preduzetništvo
Tržišne niše i preduzetništvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: FABUS

Highslide JS
Tržište i menadžersko ponašanje
Tržište i menadžersko ponašanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Highslide JS
Tržište rada, perspektiva raspoloživosti radne sbage u budućnosti
Tržište rada, perspektiva raspoloživosti radne sbage u budućnosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: FABUS

Highslide JS
Učesnici na finansijskim tržištima
Učesnici na finansijskim tržištima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Ugovor o kupoprodaji
Ugovor o kupoprodaji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Braća Karić

Highslide JS
Uloga i značaj države kod obezbeđivanja javnog sektora
Uloga i značaj države kod obezbeđivanja javnog sektora
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: VSSM Niš

Highslide JS
Uloga i značaj liderstva u uslovima međunarodnog poslovanja
Uloga i značaj liderstva u uslovima međunarodnog poslovanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 36 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Highslide JS
Uloga i značaj marketinga u visokom obrazovanju
Uloga i značaj marketinga u visokom obrazovanju

Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 38 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sledeća

povratak na kategorije