Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Menadžment

Rezultati 1201 - 1250 od 1550 Strana 25 od 31
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Specifičnost kvaliteta i modeli kvaliteta usluga
Specifičnost kvaliteta i modeli kvaliteta usluga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Highslide JS
Specifičnost procesa privatizacije sportskih klubova
Specifičnost procesa privatizacije sportskih klubova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Spoljašnji elementi menadžmenta ljudskih resursa
Spoljašnji elementi menadžmenta ljudskih resursa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac

Highslide JS
Spoljašnji faktori koji utiču na uspešnost obavljanja posla
Spoljašnji faktori koji utiču na uspešnost obavljanja posla
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Spoljnotrgovinska politika Srbije
Spoljnotrgovinska politika Srbije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka

Highslide JS
Sporedba na životniot ciklus na pretprijatieto so čovekot (makedonski)
Sporedba na životniot ciklus na pretprijatieto so čovekot (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet, Skopje

Highslide JS
Sprovodjenje organizacionih promena u preduzeću
Sprovodjenje organizacionih promena u preduzeću

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Highslide JS
Sredina i menadžment
Sredina i menadžment

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac

Highslide JS
Šta društvo može očekivati od organizacije i menadžera
Šta društvo može očekivati od organizacije i menadžera

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za poslovne studije i pravo

Highslide JS
Šta svaki lider treba da zna o nekretninama
Šta svaki lider treba da zna o nekretninama
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: FORKUP

Highslide JS
Standarni model procesa revizije
Standarni model procesa revizije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fabus

Highslide JS
Starbucks
Starbucks
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Highslide JS
Start up krediti
Start up krediti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Highslide JS
Starteški menadžment - oblikovanje poslovne strategije
Starteški menadžment - oblikovanje poslovne strategije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Highslide JS
STEČAJ
STEČAJ
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola poslovnog menadžmenta PRIMUS, Gradiška

Highslide JS
Stephn covey
Stephn covey
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Stilovi lidera
Stilovi lidera
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za menadžment, Herceg Novi

Highslide JS
Stilovi rukovođenja
Stilovi rukovođenja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
stilovi vođenja preduzeća i njihov uticaj na efikasnost
stilovi vođenja preduzeća i njihov uticaj na efikasnost

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka

Highslide JS
Stilovi vođenja preduzeća i uticaj na efikasnost poslovanja
Stilovi vođenja preduzeća i uticaj na efikasnost poslovanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Megatrend univerzitet

Highslide JS
Što e biznis (makedonski)
Što e biznis (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: ETF

Highslide JS
Stranke u poreskom postupku
Stranke u poreskom postupku
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Stranski direktni investicii (Makedonski)
Stranski direktni investicii (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Amerikan koledz

Highslide JS
Stranski direktni investicii vo makedonija
Stranski direktni investicii vo makedonija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: See university

Highslide JS
Strategic management (engleski)
Strategic management (engleski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Visoka skola primenjenih strukovnih studija, Vranje

Highslide JS
Strategija diferenciranja proizvoda
Strategija diferenciranja proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za industrijski menadžment

Highslide JS
Strategija diversifikacije kao izvor rasta preduzeća
Strategija diversifikacije kao izvor rasta preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Institut ekonomskih nauka Beograd

Highslide JS
Strategija i vrste strategija
Strategija i vrste strategija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: V.Š.P.M. PRIMUS, Gradiška

Highslide JS
Strategija preduzeća
Strategija preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Viša poslovna škola, Blace

Highslide JS
Strategija preduzeća
Strategija preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet, Tuzla

Highslide JS
Strategija radne motivacije
Strategija radne motivacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Strategija razvoja uslužne ponude
Strategija razvoja uslužne ponude
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: VES Peć - Leposavić

Highslide JS
Strategije obrazovanja cena
Strategije obrazovanja cena
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za Pravne i Poslovne studije

Highslide JS
Strategijska analiza
Strategijska analiza
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Menadzment

Highslide JS
Strategijske odluke
Strategijske odluke
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Strategijske opcije u razvoju građevinske firme Union
Strategijske opcije u razvoju građevinske firme Union
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 50 | Nivo: Beogradska poslovna skola

Highslide JS
Strategijski menadžment
Strategijski menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Strategijski menadžment
Strategijski menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Strategijski menadžment i strategijsko planiranje u sektoru za prodaju biznis korisnicima Telekoma Srbije
Strategijski menadžment i strategijsko planiranje u sektoru za prodaju biznis korisnicima Telekoma Srbije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 44 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Strategijski menadžment i upravljanje procesima
Strategijski menadžment i upravljanje procesima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Highslide JS
Strategijski menadžment ljudskih resursa
Strategijski menadžment ljudskih resursa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Fakultet za kulturu i medije, Megatrend Univerzitet

Highslide JS
Strategijski menadžment na primeru EWE Comp D.o.o.
Strategijski menadžment na primeru EWE Comp D.o.o.
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za preduzetni menadžment, Alfa univerzitet

Highslide JS
Strategijski menadžment na primeru kompanije Swisslion-Takovo
Strategijski menadžment na primeru kompanije Swisslion-Takovo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Strategijski menadzment organizacije (TIGAR PIROT)
Strategijski menadzment organizacije (TIGAR PIROT)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Visoka škola za strukovni menadžment i komunikacije

Highslide JS
Strategijsko planiranje
Strategijsko planiranje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet za menadžment, Zaječar

Highslide JS
Strategijsko planiranje
Strategijsko planiranje

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Panevropski univerzitet Apeiron

Highslide JS
Strategijsko planiranje i promjene u strategijskom upravljanju savremenih organizacija
Strategijsko planiranje i promjene u strategijskom upravljanju savremenih organizacija

Vrsta: Master rad | Broj strana: 66 | Nivo: Univerzitet Singidunum

Highslide JS
Strategijsko razmišljanje i odlučivanje
Strategijsko razmišljanje i odlučivanje

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac

Highslide JS
Strategijsko usmeravanje i faze strategijskog usmeravanja organizacije:vizija, misija i ciljevi
Strategijsko usmeravanje i faze strategijskog usmeravanja organizacije:vizija, misija i ciljevi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola Novi Sad

Highslide JS
Strategiski menadjment (makedonski)
Strategiski menadjment (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sledeća

povratak na kategorije