Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Menadžment

Rezultati 1151 - 1200 od 1550 Strana 24 od 31
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Reinženjering
Reinženjering
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za preduzetni menadžment Univerzitet „Braća Karić“ Novi Sad

Highslide JS
Reinženjering i uredsko poslovanje budućnosti
Reinženjering i uredsko poslovanje budućnosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet u Osijeku

Highslide JS
Reinženjering poslovnih procesa
Reinženjering poslovnih procesa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet

Highslide JS
Reinženjering poslovnih procesa
Reinženjering poslovnih procesa

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: FPB Union, Nikola Tesla

Highslide JS
Reinžinjering poslovnih procesa
Reinžinjering poslovnih procesa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski fakultet, Brčko

Highslide JS
Rešavanje problema optimalnog proizvodnog programa grafičkom i simpleks metodom
Rešavanje problema optimalnog proizvodnog programa grafičkom i simpleks metodom
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7

Highslide JS
Rešavanje problema optimalnog proizvodnog programa Simplex metodom
Rešavanje problema optimalnog proizvodnog programa Simplex metodom
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 39

Highslide JS
Revitalizacija preduzeća
Revitalizacija preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka

Highslide JS
Revizija prodajnih aktivnosti
Revizija prodajnih aktivnosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Rizik i neizvesnost u strategijskom menadžmentu
Rizik i neizvesnost u strategijskom menadžmentu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Rješavanje konflikata u radnoj sredini
Rješavanje konflikata u radnoj sredini
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: Fakultet zdravstvenih nauka, Banja Luka

Highslide JS
Rukovođenje i upravljanje u policiji
Rukovođenje i upravljanje u policiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Rukovođenje kao funkcija upravljanja u kompaniji
Rukovođenje kao funkcija upravljanja u kompaniji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka škola za propagandu i odnose s javnošću

Highslide JS
Rukovođenje u obrazovnom sistemu
Rukovođenje u obrazovnom sistemu

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 38 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Sadržaj biznis plana za postojeću firmu
Sadržaj biznis plana za postojeću firmu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola za menadžment i biznis, Zaječar

Highslide JS
Sadržina i ograničenje prava na patent
Sadržina i ograničenje prava na patent

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove

Highslide JS
Samofinansiranje i kreditiranje preduzeća
Samofinansiranje i kreditiranje preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: BLC Koledž

Highslide JS
Saradnja menadžmenta s medijima
Saradnja menadžmenta s medijima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola poslovnog menadžmenta PRIMUS, Gradiška

Highslide JS
Savremene organizacione strukture
Savremene organizacione strukture
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Savremene strategije tehnološkog menadžmenta
Savremene strategije tehnološkog menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Highslide JS
Savremene teorije menadžmenta
Savremene teorije menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Prometej

Highslide JS
Savremeni izazovi i perspektive preduzetništva
Savremeni izazovi i perspektive preduzetništva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za Industrijski Menadžment, Kruševac

Highslide JS
Savremeni Menadžment
Savremeni Menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Highslide JS
Savremeni tehnološki brend
Savremeni tehnološki brend
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet poslovne informatike

Highslide JS
Sedam dana sa menadžerom
Sedam dana sa menadžerom
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Akademija za poslovnu ekonomiju

Highslide JS
Segmentacija tržišta
Segmentacija tržišta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet za poslovnu informatiku

Highslide JS
Selekcija kadrova
Selekcija kadrova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Highslide JS
Selekcija kandidata
Selekcija kandidata
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Highslide JS
Selekcija ljudskih resursa
Selekcija ljudskih resursa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Privredna akademija Novi Sad

Highslide JS
Selekcija ljudskih resursa
Selekcija ljudskih resursa

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 32 | Nivo: Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac

Highslide JS
Sigurnost snabdevanja hranom u Srbiji
Sigurnost snabdevanja hranom u Srbiji

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za menadžment

Highslide JS
Sindikati i njihova uloga u javnim preduzećima
Sindikati i njihova uloga u javnim preduzećima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 35 | Nivo: Eknomski fakultet

Highslide JS
Sistem menadžmenta kvalitetom QMS
Sistem menadžmenta kvalitetom QMS

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije

Highslide JS
Sistem menadžmenta totalnog kvaliteta TQM
Sistem menadžmenta totalnog kvaliteta TQM
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Koledž za informatiku i menadžment, Janjoš, Prijedor

Highslide JS
Sistem na plakanje na tudot (makedonski)
Sistem na plakanje na tudot (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Sistem nagrađivanja
Sistem nagrađivanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Saobraćajni Fakultet, Travnik

Highslide JS
Sistem potpunog upravljanja kvalitetom (TQM)
Sistem potpunog upravljanja kvalitetom (TQM)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Banja Luka College

Highslide JS
Sistem potpunog upravljanja kvalitetom - TQM
Sistem potpunog upravljanja kvalitetom - TQM
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Koledž za informatiku i menadžment - Janjoš, Prijedor

Highslide JS
Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9000
Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9000
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Sistematsko preduzetništvo i inovacije
Sistematsko preduzetništvo i inovacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola, Leskovac

Highslide JS
Sistemi za praćenje kontejnera
Sistemi za praćenje kontejnera
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama

Highslide JS
Sitem na palkanje na trudot (Makedonski)
Sitem na palkanje na trudot (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Skladište podataka
Skladište podataka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Socijalni menadžment
Socijalni menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Čačka

Highslide JS
SOFT SKILLS i Upravljanje projektima
SOFT SKILLS i Upravljanje projektima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Softverski inženjering
Softverski inženjering
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Univerzitet Singidunum

Highslide JS
Soko Štark
Soko Štark
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za menadžment - FAM

Highslide JS
Sostojbi i perspektivi za razvoj na pretpriemništvoto vo Skopje
Sostojbi i perspektivi za razvoj na pretpriemništvoto vo Skopje

Vrsta: Diplomski | Broj strana: 28 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Sovremeni priodi na liderstvoto (makedonski)
Sovremeni priodi na liderstvoto (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
Specifičnost i karakteristike ponude događaja
Specifičnost i karakteristike ponude događaja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sledeća

povratak na kategorije