Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Menadžment

Rezultati 1051 - 1100 od 1550 Strana 22 od 31
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Proces donošenja odluka
Proces donošenja odluka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Panevropski univerzitet Apeiron

Highslide JS
Proces i funkcije menadžmenta
Proces i funkcije menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Highslide JS
Proces i metode selekcije zaposlenih
Proces i metode selekcije zaposlenih
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 52 | Nivo: Fakultet organizacionih naka

Highslide JS
Proces komuniciranja u organizaciji
Proces komuniciranja u organizaciji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka

Highslide JS
Proces na Motivacija (makedonski)
Proces na Motivacija (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 33 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Proces organizovanja
Proces organizovanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Proces organizovanja – postavljanje određenog modela organizacione strukture
Proces organizovanja – postavljanje određenog modela organizacione strukture
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za pravne i ekonomske nauke, Prometej, Banja Luka

Highslide JS
Proces planiranje ljudskih resursa u funkciji strategijskog menadžmenta preduzeća
Proces planiranje ljudskih resursa u funkciji strategijskog menadžmenta preduzeća

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Highslide JS
Proces proizvodnje - preduzeće MretHelikos d.o.o Novi Sad
Proces proizvodnje - preduzeće MretHelikos d.o.o Novi Sad
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka

Highslide JS
Proces startegijskog menadžmenta
Proces startegijskog menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Proces strategijske kontrole
Proces strategijske kontrole
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Viša ekonomska škola Peć - Leposavić

Highslide JS
Proces strateškog menadžmenta
Proces strateškog menadžmenta

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za Poslovno industrijski menadzment

Highslide JS
Proces zapošljavanja
Proces zapošljavanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka

Highslide JS
Proces zapošljavanja
Proces zapošljavanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Proces zapošljavanja
Proces zapošljavanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije

Highslide JS
Procesi nabavke gradjevinskih masina i materijala Trijada trade-a d.o.o, Beograd
Procesi nabavke gradjevinskih masina i materijala Trijada trade-a d.o.o, Beograd
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 35 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Procesi u timu
Procesi u timu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka

Highslide JS
Procesna teorija motivacije
Procesna teorija motivacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka tehnička škola, Niš

Highslide JS
Procesori, memorije, U/I uređaji
Procesori, memorije, U/I uređaji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za menadžment

Highslide JS
Prodaja i poznavanje robe unutar konteksta događaja
Prodaja i poznavanje robe unutar konteksta događaja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Prodaja prava medijskog prikazivanja
Prodaja prava medijskog prikazivanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultel za turizam i hotelijerstvo

Highslide JS
Prodajna funkcija
Prodajna funkcija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Produktivnost
Produktivnost
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola poslovnog menadžmenta PRIMUS, Gradiška

Highslide JS
Proekten menadžment (makedonski)
Proekten menadžment (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Proekten menagment (makedonski)
Proekten menagment (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Profesionalna etika
Profesionalna etika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Profitabilnost poslovanja prerade mesa
Profitabilnost poslovanja prerade mesa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: BPS

Highslide JS
Proizvod
Proizvod
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Proizvodni i informacioni sistemi
Proizvodni i informacioni sistemi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Proizvodni proces
Proizvodni proces
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20

Highslide JS
Proizvodni program
Proizvodni program
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Proizvodnja i organizacija u preduzeću
Proizvodnja i organizacija u preduzeću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20

Highslide JS
Proizvodnja i prodaja odjeće za bebe
Proizvodnja i prodaja odjeće za bebe
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Projekat stručne prakse Coca-Cola
Projekat stručne prakse Coca-Cola
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 57 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Projekt menadžment
Projekt menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Koledž za informatiku i menadžment, Janjoš, Prijedor

Highslide JS
Projektni menadžment
Projektni menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Highslide JS
Projektni rad - Analiza postojećeg stanja i poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja Srbija
Projektni rad - Analiza postojećeg stanja i poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja Srbija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Visoka poslovna škola, Beograd

Highslide JS
Projektni zadatak iz predmeta upravljanje kvalitetom - Kompanija LUSH
Projektni zadatak iz predmeta upravljanje kvalitetom - Kompanija LUSH
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 56 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka

Highslide JS
Projektovanje organizacione strukture - procesni pristup
Projektovanje organizacione strukture - procesni pristup
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Visoka Poslovna Škola

Highslide JS
Promene kao osnova razvoja
Promene kao osnova razvoja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka strukovna škola za preduzetništvo

Highslide JS
Promotivni aktivnosti na komecijalna banka (makedonski)
Promotivni aktivnosti na komecijalna banka (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Promotivno planiranje - prodaja i prodajni menadžment
Promotivno planiranje - prodaja i prodajni menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Propaganda - DP „Rubin“
Propaganda - DP „Rubin“
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Prosuđivanje ljudi
Prosuđivanje ljudi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za poslovni menadžment, Bar

Highslide JS
Prva, druga, treća i četvrta faza poslovnog komuniciranja
Prva, druga, treća i četvrta faza poslovnog komuniciranja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za Industrijski menadžment

Highslide JS
Prоcеs strаtеgiјskе kоntrоlе
Prоcеs strаtеgiјskе kоntrоlе
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć-Leposavić

Highslide JS
Psihologija u menadžmentu
Psihologija u menadžmentu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 35

Highslide JS
Put ka uspešnom preduzetniku
Put ka uspešnom preduzetniku
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Racio analiza
Racio analiza
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Računovodstvo preduzeća u tranziciji
Računovodstvo preduzeća u tranziciji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Nekategorisan rad | Broj strana: 15 | Nivo: Megatrend

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sledeća

povratak na kategorije