Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Menadžment

Rezultati 1001 - 1050 od 1550 Strana 21 od 31
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
PReduzetničke inovacije - Telefon i tonski telefon
PReduzetničke inovacije - Telefon i tonski telefon
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Tahnički fakultet

Highslide JS
Preduzetnički Menadžment
Preduzetnički Menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: V.T.Š.

Highslide JS
Preduzetnički menadžment
Preduzetnički menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za preduzetnički biznis

Highslide JS
Preduzetnik
Preduzetnik
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Valjevo

Highslide JS
Preduzetnik
Preduzetnik
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Preduzetnik
Preduzetnik
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka poslovna škola, Blace

Highslide JS
Preduzetništvo
Preduzetništvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Highslide JS
Preduzetništvo
Preduzetništvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Highslide JS
Preduzetništvo
Preduzetništvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Highslide JS
Preduzetništvo
Preduzetništvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 36 | Nivo: Fakultet za industrijski menadžment

Highslide JS
Preduzetništvo
Preduzetništvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: FMSK

Highslide JS
Preduzetništvo
Preduzetništvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Preduzetništvo i inovativnost
Preduzetništvo i inovativnost
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Preduzetništvo i menadžment
Preduzetništvo i menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka poslovna škola,Čačak

Highslide JS
Preduzetništvo i small business
Preduzetništvo i small business
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, Novi Sad

Highslide JS
Predviđanje efikasnosti sprovođenja odluka
Predviđanje efikasnosti sprovođenja odluka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Predviđanje efikasnosti sprovođenje odluka
Predviđanje efikasnosti sprovođenje odluka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac

Highslide JS
Predviđanje u sportu
Predviđanje u sportu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Viša poslovna škola

Highslide JS
Pregled teorije strateškog menadžmenta i njegovo povezivanje sa strateškom analizom spoljašnjeg i unutrašnjeg okruženja preduzeća
Pregled teorije strateškog menadžmenta i njegovo povezivanje sa strateškom analizom spoljašnjeg i unutrašnjeg okruženja preduzeća

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za poslovne studije i pravo

Highslide JS
Pregovaranje na sajamskim manifestacijama
Pregovaranje na sajamskim manifestacijama
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka

Highslide JS
Prepreke i konflikti u poslovnom komuniciranju
Prepreke i konflikti u poslovnom komuniciranju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Visoka Tehnička Škola, Niš

Highslide JS
Prestanak preduzeća
Prestanak preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 33

Highslide JS
Pretpriemač (makedonski)
Pretpriemač (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: American College

Highslide JS
Prikaz firme - Grafo-marketing Studio d.o.o.
Prikaz firme - Grafo-marketing Studio d.o.o.
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet za menadžment, Novi Sad

Highslide JS
Prikaz preduzeća - szr Dany
Prikaz preduzeća - szr Dany
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Prikaz preduzeća Deltafer, Beograd
Prikaz preduzeća Deltafer, Beograd
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa, Beograd

Highslide JS
Primena metode simulacija u upravljanju poslovnim sistemom
Primena metode simulacija u upravljanju poslovnim sistemom
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Primena novih tehnologija u zemljama u tranziciji
Primena novih tehnologija u zemljama u tranziciji

Vrsta: Diplomski | Broj strana: 62 | Nivo: Visoka strukovna škola za preduzetništvo

Highslide JS
Primena pedagoških principa u obrazovnim softverima
Primena pedagoških principa u obrazovnim softverima

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 51 | Nivo: FON

Highslide JS
Primena poslovne inteligencije u CRM
Primena poslovne inteligencije u CRM
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Fakultet Organizacionih Nauka

Highslide JS
Primena poslovne inteligencije u elektronskom poslovanju
Primena poslovne inteligencije u elektronskom poslovanju

Vrsta: Diplomski | Broj strana: 78 | Nivo: FON

Highslide JS
Primena standarda u procesu štampe na zaštićenim papirima
Primena standarda u procesu štampe na zaštićenim papirima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Beogradska Politehnika

Highslide JS
Primena strategija
Primena strategija

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost Niš

Highslide JS
Primer bizis plana - Tara comerc d.o.o.
Primer bizis plana - Tara comerc d.o.o.
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: FON

Highslide JS
Primjena IT u ekonomiji (sl.Finske)
Primjena IT u ekonomiji (sl.Finske)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet

Highslide JS
Primjena statističke analize u rješavanju problema troškova u Haab banci, Banja Luka
Primjena statističke analize u rješavanju problema troškova u Haab banci, Banja Luka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Primjena strategije
Primjena strategije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Princip delegiranja u menadžmentu
Princip delegiranja u menadžmentu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Highslide JS
Principi menadzmenta
Principi menadzmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Highslide JS
Principi menadžmenta kvaliteta
Principi menadžmenta kvaliteta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Principi poslovne kulture menadžmenta
Principi poslovne kulture menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Print - bussines projekat
Print - bussines projekat
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Priroda i karakter javnih prihoda
Priroda i karakter javnih prihoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za menadžment i turizam, Travnik

Highslide JS
Priroda menadžmenta
Priroda menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Skripta | Broj strana: 40 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Pristup unapređenja kvaliteta i regionalnog razvoja
Pristup unapređenja kvaliteta i regionalnog razvoja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka tehnička škola strukovnih studija, Zvečan

Highslide JS
Problem mobinga
Problem mobinga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Megatrend

Highslide JS
Problemi i principi u organizaciji sportskih događaja
Problemi i principi u organizaciji sportskih događaja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 39 | Nivo: TIMS

Highslide JS
Problemi izdavanja novca i pitanje novčanog opticaja
Problemi izdavanja novca i pitanje novčanog opticaja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac

Highslide JS
Problemi starosne diskriminacije na radnom mestu
Problemi starosne diskriminacije na radnom mestu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Procena rizika u štampariji
Procena rizika u štampariji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: FTN Fakultet Tehničkih nauka, Novi Sad

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sledeća

povratak na kategorije