Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Menadžment

Rezultati 101 - 150 od 1550 Strana 3 od 31
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Biznis plan - proizvodnja organskog povrća
Biznis plan - proizvodnja organskog povrća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Biznis plan - proizvodnja pekarskih proizvoda
Biznis plan - proizvodnja pekarskih proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Visoka Tehnička škola

Highslide JS
Biznis plan - punionica mineralne vode
Biznis plan - punionica mineralne vode
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: FPN Banjaluka

Highslide JS
Biznis plan - second hand shop
Biznis plan - second hand shop
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Highslide JS
Biznis plan - svinjogojska farma
Biznis plan - svinjogojska farma
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Biznis plan - SZR Smak
Biznis plan - SZR Smak

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28

Highslide JS
Biznis plan - Winn sound
Biznis plan - Winn sound
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: APEIRON, Banja Luka

Highslide JS
Biznis plan na privatna gimnazija Elite (makedonski)
Biznis plan na privatna gimnazija Elite (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Ekonomski fakultet, Skopje

Highslide JS
Biznis plan organizovanja i vođenja proizvodnje nameštaja
Biznis plan organizovanja i vođenja proizvodnje nameštaja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Highslide JS
Biznis plan osinivanja kafića
Biznis plan osinivanja kafića
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka poslovna škola, Leskovac

Highslide JS
Biznis plan poslovnog objekta predviđenog za advokatske kancelarije
Biznis plan poslovnog objekta predviđenog za advokatske kancelarije

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola za sportske trenere

Highslide JS
Biznis plan sportskog kluba - I Feel Good
Biznis plan sportskog kluba - I Feel Good
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Megatrend Univerzitet, Fakultet za menadžment, Valjevo

Highslide JS
Biznis plan za DOO TII MOTOR
Biznis plan za DOO TII MOTOR
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 32 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Biznis plan za ICT školu (makedonski)
Biznis plan za ICT školu (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: FEIT - Skoplje

Highslide JS
Biznis Plan za izgradba na hotleski objekt (makedonski)
Biznis Plan za izgradba na hotleski objekt (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 55 | Nivo: Fakultet za turizam i biznis logistika, Skopje

Highslide JS
Biznis Plan za izgradnju pogona za proizvodnju i distribuciju suvih drvenih elemenata za izvoz
Biznis Plan za izgradnju pogona za proizvodnju i distribuciju suvih drvenih elemenata za izvoz
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31

Highslide JS
Biznis plan za proizvodnju furnira i furnirske ploče - MarGo Elektric Co d.o.o.
Biznis plan za proizvodnju furnira i furnirske ploče - MarGo Elektric Co d.o.o.
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31 | Nivo: Ekonomski fakultet, Beograd

Highslide JS
Biznis Plan, Leten klub Tropiko (makedonski)
Biznis Plan, Leten klub Tropiko (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Sredno Strucna Skola

Highslide JS
Biznis planovite i nivnata primena (makedonski)
Biznis planovite i nivnata primena (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Bojni otrovi
Bojni otrovi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Tehnicki fakultet, Kragujevac

Highslide JS
Boznis plan za pekaru Š&Š
Boznis plan za pekaru Š&Š

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Highslide JS
Brainstorming
Brainstorming
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za Menadzment

Highslide JS
Brend - Puma
Brend - Puma
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28

Highslide JS
Brend menadžment
Brend menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Budućnost menadžmenta ljudskih resursa
Budućnost menadžmenta ljudskih resursa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 32 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka

Highslide JS
Budžet kao planski okvir
Budžet kao planski okvir

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola za uslužni biznis, Sarajevo

Highslide JS
Business Angels (english)
Business Angels (english)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Faculty of Economics and Business Administration

Highslide JS
Business communications (engleski)
Business communications (engleski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Carine
Carine
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Highslide JS
Carine
Carine
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Viša poslovna škola

Highslide JS
Case study - preduzeće Beby Boop
Case study - preduzeće Beby Boop
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Case study Jaffa kompanije
Case study Jaffa kompanije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka

Highslide JS
Centralno-Američka integracija
Centralno-Američka integracija

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka

Highslide JS
Ciljevi marketinga
Ciljevi marketinga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove, Novi Sad

Highslide JS
Dacia (makedonski)
Dacia (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: ECCF, Skopje

Highslide JS
Današnja filozofija menadžmenta ljudskih resursa
Današnja filozofija menadžmenta ljudskih resursa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Highslide JS
DDOR Novi Sad
DDOR Novi Sad
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: F@M Novi Sad

Highslide JS
Definicija i značaj kvaliteta
Definicija i značaj kvaliteta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Visoka mašinska strukovna škola, Trstenik

Highslide JS
Definiranje na regurtiranjeto, pristapi, celi i aktivnosti (makedonski)
Definiranje na regurtiranjeto, pristapi, celi i aktivnosti (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Definisanje funkcije menadžmenta ljudskih resursa u organizaciji
Definisanje funkcije menadžmenta ljudskih resursa u organizaciji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac

Highslide JS
Definisanje i elementi proizvoda
Definisanje i elementi proizvoda

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za poslovni menadžment, Bar

Highslide JS
Definisanje osnovnih pojmova menadžmenta
Definisanje osnovnih pojmova menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju

Highslide JS
Definisanje programa usluga
Definisanje programa usluga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Highslide JS
Delegiranje
Delegiranje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Delegiranje
Delegiranje

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: VPTS

Highslide JS
Delfi metoda
Delfi metoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Tehnički fakultet, Bor

Highslide JS
Delovna korespodencija (makedonski)
Delovna korespodencija (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Biznis Akademija Smilevski

Highslide JS
Demingova nagrada za kvalitet
Demingova nagrada za kvalitet
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Demokratija
Demokratija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Panevropski univerzitet Apeiron

Highslide JS
Devizni kurs
Devizni kurs
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: BK Novi Sad

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sledeća

povratak na kategorije