Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Menadžment

Rezultati 1 - 50 od 1550 Strana 1 od 31
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Cost Benefit Analiza
Cost Benefit Analiza
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za menadžment

Highslide JS
Organizacija ujedinjenih nacija kao subjekt prava spoljne trgovine
Organizacija ujedinjenih nacija kao subjekt prava spoljne trgovine
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Realizacija strategije u projektnim pristupom
Realizacija strategije u projektnim pristupom
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet

Highslide JS
A.D. PRETA - uslužni menadžment
A.D. PRETA - uslužni menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: FABUS

Highslide JS
Adižesova teorija
Adižesova teorija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Akcije kao instrumenti tržišta kapitala
Akcije kao instrumenti tržišta kapitala
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 35 | Nivo: Visoka škola poslovnog menadžmenta PRIMUS, Gradiška

Highslide JS
Akti u kancelarijskom poslovanju
Akti u kancelarijskom poslovanju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka škola poslovnog menadžmenta PRIMUS, Gradiška

Highslide JS
Aktivno slušanje
Aktivno slušanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Tehnički fakultet u Boru

Highslide JS
Aktivnost menadžera - poduzetnika u uvjetima tranzicije
Aktivnost menadžera - poduzetnika u uvjetima tranzicije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Highslide JS
Aktivnosti menadžera
Aktivnosti menadžera
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Alati za upravljanje kvalitetom u marketingu
Alati za upravljanje kvalitetom u marketingu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Alati, metode i tehnike upravljanja kvalitetom
Alati, metode i tehnike upravljanja kvalitetom
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Fakultet informacionih tehnologija, Alfa Univerzitet

Highslide JS
Analiza apekta interne komunikacije u savremenom preduzeću
Analiza apekta interne komunikacije u savremenom preduzeću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: T.F.Mihajlo Pupin

Highslide JS
Analiza bilansa uspeha
Analiza bilansa uspeha
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Highslide JS
Analiza eksternog i internog okruženja
Analiza eksternog i internog okruženja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka

Highslide JS
Analiza kompanije Coca cola
Analiza kompanije Coca cola
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
Analiza kompanije Metalac
Analiza kompanije Metalac
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Analiza menadžerske funkcije planiranja
Analiza menadžerske funkcije planiranja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Analiza na rabotata (Makedonski)
Analiza na rabotata (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Zemjodelski fakultet

Highslide JS
Analiza okruženja
Analiza okruženja

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za poslovni menadžment, Bar

Highslide JS
Analiza organizacione strukture preduzeća AD Sintelon, Bačka Palanka
Analiza organizacione strukture preduzeća AD Sintelon, Bačka Palanka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin

Highslide JS
Analiza organizaciono tehnoloških karakteristika u Pekara MSV, Perlez
Analiza organizaciono tehnoloških karakteristika u Pekara MSV, Perlez
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 46 | Nivo: Visoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin

Highslide JS
Analiza osjetljivosti kao alat za menadžersko odlučivanje
Analiza osjetljivosti kao alat za menadžersko odlučivanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: fmsk

Highslide JS
Analiza položaja preduzeća
Analiza položaja preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Analiza posla
Analiza posla
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju

Highslide JS
Analiza posla
Analiza posla
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Analiza posla
Analiza posla
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Analiza posla
Analiza posla
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i ekonomista za rukovodeće kadrove, Novi Sad

Highslide JS
Analiza posla
Analiza posla

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Analiza poslovanja Delta maksi
Analiza poslovanja Delta maksi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Analiza poslovanja Kaldi Kafe DOO
Analiza poslovanja Kaldi Kafe DOO
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 30 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Analiza poslovanja kancelarije Milenović
Analiza poslovanja kancelarije Milenović
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Analiza poslovanja preduzeća
Analiza poslovanja preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7

Highslide JS
Analiza poslovanja preduzeća
Analiza poslovanja preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke - Prometej, Banja Luka

Highslide JS
Analiza poslovanja preduzeća Rumekon
Analiza poslovanja preduzeća Rumekon
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Analiza poslovanja u ministarstvu trgovine i usluga
Analiza poslovanja u ministarstvu trgovine i usluga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Analiza preduzeća D.D.FKL Temerin
Analiza preduzeća D.D.FKL Temerin
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: FAM Novi Sad

Highslide JS
Analiza preduzeća MGT doo Travnik
Analiza preduzeća MGT doo Travnik
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet u Tuzli, visoka poslovna škola

Highslide JS
Analiza procesa razvoja jednog informacionog sistema
Analiza procesa razvoja jednog informacionog sistema
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka

Highslide JS
Analiza slučaja kompanije Podravka
Analiza slučaja kompanije Podravka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Highslide JS
Analiza spoljašnjeg i unutrašnjeg okruženja (strategijska analiza)
Analiza spoljašnjeg i unutrašnjeg okruženja (strategijska analiza)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za menadžment Valjevo

Highslide JS
Analiza spoljašnjeg i unutrašnjeg okruženja (strategijska analiza)
Analiza spoljašnjeg i unutrašnjeg okruženja (strategijska analiza)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za menadžment, Valjevo

Highslide JS
Analiza tehnološkog razvoja i transfer tehnologija
Analiza tehnološkog razvoja i transfer tehnologija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka

Highslide JS
Analiza uticaja na životnu sredinu (Rekonstrukcija stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom)
Analiza uticaja na životnu sredinu (Rekonstrukcija stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 43 | Nivo: Visoka skola strukovnih studija za poslovni menadzment

Highslide JS
Analize i ocjene kao faze bezbjednosnog menadžmenta
Analize i ocjene kao faze bezbjednosnog menadžmenta

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola za uslužni biznis, Sarajevo

Highslide JS
Aneks ugovora o radu i otkaz poslodavca zaposlenom
Aneks ugovora o radu i otkaz poslodavca zaposlenom
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Nekategorisan rad | Broj strana: 18 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Automatizacija postupaka upravljanja kvalitetom
Automatizacija postupaka upravljanja kvalitetom
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Highslide JS
Autoritet i delegiranje
Autoritet i delegiranje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Highslide JS
Autoritet i vođstvo
Autoritet i vođstvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za mediteranske poslovne studije

Highslide JS
Autoritet menadžera
Autoritet menadžera
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sledeća

povratak na kategorije