Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Marketing

Rezultati 501 - 530 od 530 Strana 11 od 11
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Uradi istraživanje i objasni različite stavove prema različitim markama (brands) proizvoda zavisno od njihovih oglašivačkih poruka
Uradi istraživanje i objasni različite stavove prema različitim markama (brands) proizvoda zavisno od njihovih oglašivačkih poruka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Ekonomski fakultet Sarajevo

Highslide JS
Uslužni marketing
Uslužni marketing
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Uslužni sektor u nacionalnim ekonomijama
Uslužni sektor u nacionalnim ekonomijama
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Highslide JS
Uslužni sistemi
Uslužni sistemi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Fakultet za informatiku i informacione tehnologije, Novi Pazar

Highslide JS
Uticaj faktora makrookruženja na poslovanje organizacije
Uticaj faktora makrookruženja na poslovanje organizacije

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka tehnička škola strukovnih studija

Highslide JS
Uticaj medija na javno mnjenje
Uticaj medija na javno mnjenje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin

Highslide JS
Uticaj okruženja na marketing strategiju
Uticaj okruženja na marketing strategiju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25

Highslide JS
Uticaj pravnog okruženja na marketing poslovanje
Uticaj pravnog okruženja na marketing poslovanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Uticaj promocije na stavove
Uticaj promocije na stavove
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22

Highslide JS
Utvrđivanje profila potrošača i oblici ponašanja potrošača
Utvrđivanje profila potrošača i oblici ponašanja potrošača
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: APEIRON, Menažment bankarstva, finansija i trgovine, Banja Luka

Highslide JS
Uvod u marketing
Uvod u marketing
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis FABUS

Highslide JS
Uvođenje novog proizvoda
Uvođenje novog proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Akademija lepih umetnosti

Highslide JS
Verbalna komunikacija
Verbalna komunikacija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Viša poslovna škola

Highslide JS
Vještine prezentovanja, krizno komuniciranje i internet u kontekstu odnosa sa javnošću (PR)
Vještine prezentovanja, krizno komuniciranje i internet u kontekstu odnosa sa javnošću (PR)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 34 | Nivo: Fakultet za Poslovne studije, Podgorica

Highslide JS
Vrste informacija
Vrste informacija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: VEŠ - Peć - Leposavić

Highslide JS
Vrste tržišta
Vrste tržišta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Web marketing
Web marketing
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: FABUS

Highslide JS
Web marketing - reklamiranje na internetu
Web marketing - reklamiranje na internetu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
Web prezentacija u funkciji tržišnog komuniciranja
Web prezentacija u funkciji tržišnog komuniciranja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Zadržavanje i lojalnost potrošača
Zadržavanje i lojalnost potrošača
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Highslide JS
Zaposleni i potrošači
Zaposleni i potrošači
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Zastita na potroshuvachi vo r.Makedonija (Makedonski)
Zastita na potroshuvachi vo r.Makedonija (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Životen stil (Makedonski)
Životen stil (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Životni ciklus proizvoda
Životni ciklus proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i ekonomista za rukovodeće kadrove u privredi

Highslide JS
Životni ciklus proizvoda
Životni ciklus proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: FORKUP

Highslide JS
Životni ciklus proizvoda
Životni ciklus proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Životni ciklus proizvoda i tehnologije, faze uvođenja novog proizvoda na tržište i strategije marketinga u životnom ciklusu proizvoda
Životni ciklus proizvoda i tehnologije, faze uvođenja novog proizvoda na tržište i strategije marketinga u životnom ciklusu proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za preduzetnički biznis

Highslide JS
Značaj advertajzinga
Značaj advertajzinga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 48

Highslide JS
Značaj direktne prodaje i direktnog marketinga
Značaj direktne prodaje i direktnog marketinga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Značaj i pozicija PR-a u marketing komuniciranju
Značaj i pozicija PR-a u marketing komuniciranju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za menadžment i turizam, Travnik

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

povratak na kategorije