Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Marketing

Rezultati 401 - 450 od 530 Strana 9 od 11
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Promocija - direktni marketing
Promocija - direktni marketing
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31

Highslide JS
Promocija - Herbalife
Promocija - Herbalife
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Promocija - instrument marketing miksa
Promocija - instrument marketing miksa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Highslide JS
Promocija - suština i funkcija (makedonski)
Promocija - suština i funkcija (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: PVU MSI G.R.DERZAVIN - Sv. Nikole, R.Makedonija

Highslide JS
Promocija firme - Nacionalna sluzba za zapošljavanje
Promocija firme - Nacionalna sluzba za zapošljavanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Promocija i oblici promocije
Promocija i oblici promocije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Promocija kao instrument marketing miksa
Promocija kao instrument marketing miksa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za inženjerski menadžment

Highslide JS
Promocija kao instrument marketing miksa
Promocija kao instrument marketing miksa

Vrsta: Maturski | Broj strana: 15 | Nivo: Srednja stručna škola

Highslide JS
Promocija kao instrument marketing mixa
Promocija kao instrument marketing mixa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke "Prometej"

Highslide JS
Promocija kao instrument marketinga
Promocija kao instrument marketinga

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka ekonomska škola strukovnih studija

Highslide JS
Promocija kompanije Dunav osiguranje
Promocija kompanije Dunav osiguranje

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Promocija preduzeća - projektni rad
Promocija preduzeća - projektni rad
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Promocija putem interneta
Promocija putem interneta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet u Beogradu

Highslide JS
PROMOCIJE I PROCES KOMUNIKACIJE U PREDUZEĆU
PROMOCIJE I PROCES KOMUNIKACIJE U PREDUZEĆU
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKI MENADŽMENT

Highslide JS
Promociona aktivnost kao faktor tržišnog razvoja preduzeća
Promociona aktivnost kao faktor tržišnog razvoja preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Promocioni miks kompanije Nektar
Promocioni miks kompanije Nektar
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Propaganda
Propaganda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Propaganda i modeli odnosa sa javnošću
Propaganda i modeli odnosa sa javnošću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: Viša škola za uslužni biznis

Highslide JS
Prošireni marketing miks u turističkim preduzećima
Prošireni marketing miks u turističkim preduzećima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 65 | Nivo: Poslovni fakultet, Singidunum

Highslide JS
Radio i televizija kao mediji direktnog marketinga
Radio i televizija kao mediji direktnog marketinga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Razumevanje ponašanja potrošača
Razumevanje ponašanja potrošača
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: FABUS

Highslide JS
Razvoj i značaj odnosa s javnošću
Razvoj i značaj odnosa s javnošću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Visoka škola poslovnog menadžmenta Primus, Gradiška

Highslide JS
Razvoj marketinga - koncept i definisanje marketinga
Razvoj marketinga - koncept i definisanje marketinga

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju

Highslide JS
Razvoj na marketingot (makedonski)
Razvoj na marketingot (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Razvoj na marketingot i negovata primena (makedonski)
Razvoj na marketingot i negovata primena (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Highslide JS
Razvoj odnosa sa javnošću
Razvoj odnosa sa javnošću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Geografski fakultet

Highslide JS
Razvoj odnosa sa javnošću
Razvoj odnosa sa javnošću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka turistička škola

Highslide JS
Rebrendiranje kompanije Orange
Rebrendiranje kompanije Orange
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: FON

Highslide JS
Reinženjering
Reinženjering
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija

Highslide JS
Reklamata (Bugarski)
Reklamata (Bugarski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Reklame
Reklame
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Sveučilište u Zadru Odjel za informatologiju i komunikologiju

Highslide JS
Reklamni kanali (Makedonski)
Reklamni kanali (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Satisfakcija i lojalnost potrošača
Satisfakcija i lojalnost potrošača
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Segmentacija na pazarot (makedonski)
Segmentacija na pazarot (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski

Highslide JS
Segmentacija tržišta
Segmentacija tržišta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovne sekretare

Highslide JS
Segmentacija tržišta
Segmentacija tržišta

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoko poslovna škola strukovnih studija

Highslide JS
Segmentiranje tržišta
Segmentiranje tržišta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Srednja ekonomska škola

Highslide JS
Segmentiranje tržišta, izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje
Segmentiranje tržišta, izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Srednja ekonomska škola

Highslide JS
Segmetacija tržišta
Segmetacija tržišta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd

Highslide JS
Sistem marketinških istraživanja
Sistem marketinških istraživanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet poslovne informatike APEIRON, Travnik

Highslide JS
Smernice za dobar odnos s medijima
Smernice za dobar odnos s medijima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka turistička škola

Highslide JS
Smernice za razvoj železničkog marketing sistema i procedure
Smernice za razvoj železničkog marketing sistema i procedure
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 49 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Specifičnosti marketinga usluga
Specifičnosti marketinga usluga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: FABUS

Highslide JS
Špediterske i transportne kompanije
Špediterske i transportne kompanije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i menadžment

Highslide JS
Sponzorstvo
Sponzorstvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslavna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Stereotipi i predrasude
Stereotipi i predrasude
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Stil života kao društveni faktor ponašanja potrošača
Stil života kao društveni faktor ponašanja potrošača
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Megatrend univerzitet

Highslide JS
Sto se uslugi (Makedonski)
Sto se uslugi (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Strategija marketinga u trgovini na primjeru kompanije Bar Kod Podgorica.
Strategija marketinga u trgovini na primjeru kompanije Bar Kod Podgorica.
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 24 | Nivo: Ekonomski fakultet, Podgorica

Highslide JS
Strategija međunarodnog marketinga
Strategija međunarodnog marketinga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sledeća

povratak na kategorije