Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Marketing

Rezultati 351 - 400 od 530 Strana 8 od 11
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Planiranje promocije
Planiranje promocije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Planiranje promocije proizvoda i usluga
Planiranje promocije proizvoda i usluga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30

Highslide JS
Planiranje u marketingu
Planiranje u marketingu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija

Highslide JS
Planiranje u marketingu
Planiranje u marketingu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Područja marketinga
Područja marketinga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Highslide JS
Poduzeće
Poduzeće
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Pojam i upravljanje marketingom
Pojam i upravljanje marketingom
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24

Highslide JS
Pojam i značaj direktnog marketinga
Pojam i značaj direktnog marketinga

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Travnik

Highslide JS
Pojam i značaj marketinga
Pojam i značaj marketinga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac

Highslide JS
Pojam imidža
Pojam imidža
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Fakultet političkih nauka

Highslide JS
Pojam troškova i njihova podela
Pojam troškova i njihova podela
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Politika i režimi deviznog kursa u zemljama u razvoju
Politika i režimi deviznog kursa u zemljama u razvoju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 41 | Nivo: Univerzitet Sinergija

Highslide JS
Politika prodajne cene
Politika prodajne cene
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka strukovna škola

Highslide JS
Politika u medijima
Politika u medijima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Ponašanje kupaca i strategija marketinga
Ponašanje kupaca i strategija marketinga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21

Highslide JS
Ponašanje kupaca i strategija marketinga
Ponašanje kupaca i strategija marketinga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Highslide JS
Ponašanje potrošača - Zadovoljstvo studenata FON-a
Ponašanje potrošača - Zadovoljstvo studenata FON-a
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: FON

Highslide JS
Ponašanje potrošača frižidera
Ponašanje potrošača frižidera
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Ponašanje potrošača i cenovne strategije
Ponašanje potrošača i cenovne strategije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za obrazovanje rukovodećih kadrova u privredi, FORKUP

Highslide JS
Poslovna analiza - Swisslion
Poslovna analiza - Swisslion
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: FON

Highslide JS
Poslovna inteligencija
Poslovna inteligencija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Poslovna komunikacija i karakteristike zaposlenih menadžera
Poslovna komunikacija i karakteristike zaposlenih menadžera

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka železnička škola strukovnih tudija

Highslide JS
Poslovni događaj
Poslovni događaj
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Viša poslovna škola

Highslide JS
Poslovno komuniciranje
Poslovno komuniciranje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac

Highslide JS
Postupak i metode istraživanja marketinga
Postupak i metode istraživanja marketinga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama

Highslide JS
Pozicioniranje na uslugi (Makedonski)
Pozicioniranje na uslugi (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
PR i Internet
PR i Internet
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
PR Kampanja
PR Kampanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za medije i komunikacije

Highslide JS
PR u kriznim okolnostima
PR u kriznim okolnostima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Beograd

Highslide JS
Praćenje i analiza prihoda u preduzeću Agranela Valjevo
Praćenje i analiza prihoda u preduzeću Agranela Valjevo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 53 | Nivo: Viša ekonomska škola Valjevo

Highslide JS
Predrasude kod potrošača i načini otklanjanja
Predrasude kod potrošača i načini otklanjanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka

Highslide JS
Preferencije potrošača kod kupovine roba široke potrošnje
Preferencije potrošača kod kupovine roba široke potrošnje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23

Highslide JS
Prikaz preduzeća doo Stils
Prikaz preduzeća doo Stils
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Highslide JS
Primena hotelskog marketing miksa - Hotel Slavija Lux
Primena hotelskog marketing miksa - Hotel Slavija Lux
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka hotelijerska škola

Highslide JS
Primena promocije i propagande u marketing poslovanju
Primena promocije i propagande u marketing poslovanju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31 | Nivo: Fam Novi Sad

Highslide JS
Primjena marketinških aktivnosti u ugostiteljstvu na primjeru Carpe Diem Beach bara
Primjena marketinških aktivnosti u ugostiteljstvu na primjeru Carpe Diem Beach bara

Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 52 | Nivo: Visoka poslovna škola s pravom javnosti, Višnjan

Highslide JS
Pristupi i razvoj novog marketinga
Pristupi i razvoj novog marketinga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: Fakultet za Preduzetnčki Menadžment

Highslide JS
Proces marketing istraživanja
Proces marketing istraživanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka

Highslide JS
Proces međunarodnih marketing istraživanja
Proces međunarodnih marketing istraživanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: FABUS

Highslide JS
Proces prodaje u maloprodaji i lementi marketinga maloprodaje
Proces prodaje u maloprodaji i lementi marketinga maloprodaje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Srednja ekonomska škola, sarajevo

Highslide JS
Prodajni ambijent
Prodajni ambijent

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Proizvod kao element marketinga
Proizvod kao element marketinga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 37 | Nivo: Srednja ekonomska škola

Highslide JS
Proizvod kao instrument makreting miksa
Proizvod kao instrument makreting miksa

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac

Highslide JS
Proizvod kao instrument marketing MIKS-a
Proizvod kao instrument marketing MIKS-a
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac

Highslide JS
Proizvod kao instrument marketing mixa
Proizvod kao instrument marketing mixa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: FORKUP

Highslide JS
Proizvod kao instrument marketing mixa
Proizvod kao instrument marketing mixa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: FORKUP, Novi Sad

Highslide JS
Proizvodot kako instrument vo marketingot
Proizvodot kako instrument vo marketingot
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Univerzitet Sveti Kliment Ohridski, Bitola

Highslide JS
Promocija
Promocija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Promocija
Promocija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Promocija (makedonski)
Promocija (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: OSMU

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sledeća

povratak na kategorije