Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Logistika

Rezultati 51 - 100 od 119 Strana 2 od 3
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Organizaciona struktura logistike preduzeća
Organizaciona struktura logistike preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Doboj

Highslide JS
Organizaciski odnosi vo kompanijata Duropak (makedonski)
Organizaciski odnosi vo kompanijata Duropak (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za turizam i biznis logistika, Skopje

Highslide JS
Pakovanje, skladištenje i transport mesa
Pakovanje, skladištenje i transport mesa

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka tehnička škola

Highslide JS
Pakovanje, transport i skladištenje svježeg povrća
Pakovanje, transport i skladištenje svježeg povrća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Travnik

Highslide JS
Paleten sistem vo transportot (makedonski)
Paleten sistem vo transportot (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: SOU Gosi Vikentiev

Highslide JS
Papirna ambalaža
Papirna ambalaža
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Travnik

Highslide JS
Pojam i karakteristike transportnog tržišta
Pojam i karakteristike transportnog tržišta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Travnik

Highslide JS
Pojam Kvalitete u logistici
Pojam Kvalitete u logistici
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Travnik

Highslide JS
Politika na kvalitet (makedonski)
Politika na kvalitet (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Univerzitet Goce Delcev, Štip

Highslide JS
Poslovi međunarodnog špeditera
Poslovi međunarodnog špeditera
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Travnik

Highslide JS
Postupak za naučni i istrazivačko-razvojni rad
Postupak za naučni i istrazivačko-razvojni rad
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka

Highslide JS
Povratna logistika
Povratna logistika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola

Highslide JS
Pravni položaj špeditera
Pravni položaj špeditera
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Saobraćajni fkultet, Travnik

Highslide JS
Prevoz piva
Prevoz piva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Prevoz velikih rolni papira za kartonsku ambalažu
Prevoz velikih rolni papira za kartonsku ambalažu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Prevozne i špediterske tarife
Prevozne i špediterske tarife
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Travnik

Highslide JS
Primena logistike u tehnologiji i procesu proizvodnje sira
Primena logistike u tehnologiji i procesu proizvodnje sira
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Tehnički fakultet, Bor

Highslide JS
Primena RFID u skladišnim sistemima
Primena RFID u skladišnim sistemima

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: Vojna Akademija

Highslide JS
Primjena fazi logike u sistemu održavanja
Primjena fazi logike u sistemu održavanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Vojnotehnička akademija Beograd

Highslide JS
Princip just in time (makedonski)
Princip just in time (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za turizam i biznis logistika

Highslide JS
Problem troškova u logistici
Problem troškova u logistici

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Saobraćajni Fakultet

Highslide JS
Proces na planiranje (makedonski)
Proces na planiranje (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Goce Delčev, Štip

Highslide JS
Proces planiranja i podrške u intermodalnim lancima snabdevanja
Proces planiranja i podrške u intermodalnim lancima snabdevanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac

Highslide JS
Razumevanje merenja rezultata i kontrole u trećoj partiji logistike
Razumevanje merenja rezultata i kontrole u trećoj partiji logistike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac

Highslide JS
Razumevanje merenja rezultata i kontrole u trećoj partiji logistike
Razumevanje merenja rezultata i kontrole u trećoj partiji logistike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac

Highslide JS
Razvoj na novi proizvodi (makedonski)
Razvoj na novi proizvodi (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Industriska Logistika

Highslide JS
Razvoj, forma i efektivnost logističke organizacije
Razvoj, forma i efektivnost logističke organizacije

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i preduzetništvo

Highslide JS
Realizacija robe u unutrašnjem prometu
Realizacija robe u unutrašnjem prometu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Reciklaža elektronskog otpada
Reciklaža elektronskog otpada
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Rešavanje transportnog problema
Rešavanje transportnog problema
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Saobraćaj i saobraćajni sistemi
Saobraćaj i saobraćajni sistemi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Skladiranje (makedonski)
Skladiranje (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za ekonomski nauki

Highslide JS
Skladiranje (makedonski)
Skladiranje (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Туризам и бизнис логистика

Highslide JS
Skladišni sistemi
Skladišni sistemi

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Visoka tehnička škola strukovnih studija

Highslide JS
Skladišno logistički sistemi
Skladišno logistički sistemi

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo

Highslide JS
Skladišta i skladištenje
Skladišta i skladištenje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za menadžment, Novi Sad

Highslide JS
Skladišta i upravljanje zalihama
Skladišta i upravljanje zalihama
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac

Highslide JS
Skladištenje
Skladištenje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20

Highslide JS
Skladištenje
Skladištenje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet, Subotica

Highslide JS
Skladištenje robe
Skladištenje robe
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka škola centar za poslovne studije, Kiseljak

Highslide JS
Skladištenje robe
Skladištenje robe
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Travnik

Highslide JS
Skladištenje robe
Skladištenje robe
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Doboj

Highslide JS
Skladištenje sirovina za obezbeđivanje proizvodnog procesa
Skladištenje sirovina za obezbeđivanje proizvodnog procesa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment

Highslide JS
Specifičnost izmjeritelja strukture kvaliteta logističke usluge
Specifičnost izmjeritelja strukture kvaliteta logističke usluge

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo

Highslide JS
Špedicija
Špedicija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Highslide JS
Špedicija i transport robe u međunarodnoj trgovini
Špedicija i transport robe u međunarodnoj trgovini
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beograd

Highslide JS
Speditersko rabotenje kaj nas i vo svetot
Speditersko rabotenje kaj nas i vo svetot
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Tehnički fakultet, Bitola

Highslide JS
Studija slučaja, ABC doo
Studija slučaja, ABC doo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Tehnički fakultet u Boru

Highslide JS
Tehnologija komisioniranja KARUSELI
Tehnologija komisioniranja KARUSELI
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Tehnološko rešenje pretovarnog sistema za istovar paletizovanog tereta iz vagona
Tehnološko rešenje pretovarnog sistema za istovar paletizovanog tereta iz vagona
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Saobraćajni fakultet

prethodna 1 2 3 sledeća

povratak na kategorije