Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Logistika

Rezultati 1 - 50 od 119 Strana 1 od 3
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
AIS (automatski identifikacioni sistem) u funkciji planiranja plovidbe i bezbjednosti
AIS (automatski identifikacioni sistem) u funkciji planiranja plovidbe i bezbjednosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
Analiza slučajnog događaja
Analiza slučajnog događaja

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Beograd

Highslide JS
Bar code sistemi i primena u logistici
Bar code sistemi i primena u logistici
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Tehnički fakultet, Bor

Highslide JS
Carinski sistem i carinski pristup
Carinski sistem i carinski pristup
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Skripta | Broj strana: 112 | Nivo: Visoka strukovna škola

Highslide JS
Ciljevi i zadaci logistike preduzeća
Ciljevi i zadaci logistike preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Saobraćajni fakultet Doboj

Highslide JS
Čokoladoto kako logisticki proizvod (makedonski)
Čokoladoto kako logisticki proizvod (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za turizam i biznis logistika, Štip

Highslide JS
Čuvanje robe u skladištu
Čuvanje robe u skladištu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Srednja Saobraćajna Škola

Highslide JS
Definisanje tehnološkog rešenja istovara kontejnera iz drumskih vozila
Definisanje tehnološkog rešenja istovara kontejnera iz drumskih vozila
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Distribucija
Distribucija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Fakultet za uslužni menadžment

Highslide JS
Distribucija i izbor posrednika
Distribucija i izbor posrednika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Doboj

Highslide JS
Distribucija robe iz skladišta ka kupcima
Distribucija robe iz skladišta ka kupcima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 35 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Faktori izbora kanala fizičke distribucije
Faktori izbora kanala fizičke distribucije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka

Highslide JS
FIATA savez
FIATA savez
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Highslide JS
Formiranje tovarno-manipulativne jedinice za HP štampače
Formiranje tovarno-manipulativne jedinice za HP štampače
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Formiranje tovarno-manipulativne jedinice za patike
Formiranje tovarno-manipulativne jedinice za patike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Highslide JS
Globalni izazovi i trendovi logistike
Globalni izazovi i trendovi logistike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka

Highslide JS
Implementacija na informaciski sistem (makedonski)
Implementacija na informaciski sistem (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: FAMIS

Highslide JS
Informacioni sistemi u poslovnoj logistici
Informacioni sistemi u poslovnoj logistici
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 33 | Nivo: Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje

Highslide JS
JIT Snabdevanje
JIT Snabdevanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 33

Highslide JS
Kako rukovoditi zalihama u preduzeću
Kako rukovoditi zalihama u preduzeću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Klasična špedicija i klasični špediteri
Klasična špedicija i klasični špediteri
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Travnik

Highslide JS
Klasična špedicija i klasični špediteri
Klasična špedicija i klasični špediteri
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Travnik

Highslide JS
Komunikaciski sistemi (makedonski)
Komunikaciski sistemi (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za prirodni i tehnički nauki - Industriska logistika

Highslide JS
Kontejnerizacijata kako sovremena transportna tehnologija (MAkedonski)
Kontejnerizacijata kako sovremena transportna tehnologija (MAkedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Tehnički fakultet, Bitola

Highslide JS
Koordinacija lanca snabdijevanja
Koordinacija lanca snabdijevanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet, Banja luka

Highslide JS
Kvalitet informacija u logistici
Kvalitet informacija u logistici
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Highslide JS
Kvaliteti u logistici
Kvaliteti u logistici
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Linearno programiranje (opšta forma, grafičko rešavanje problema)
Linearno programiranje (opšta forma, grafičko rešavanje problema)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: FIT

Highslide JS
Lociranje deponije za čvrst komunalni otpad na teritoriji grada Beograda
Lociranje deponije za čvrst komunalni otpad na teritoriji grada Beograda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Saobraćajni fiakultet

Highslide JS
Logističke djelatnosti u vezi s transportom i logistikom
Logističke djelatnosti u vezi s transportom i logistikom
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Saobraćajni fkultet, Travnik

Highslide JS
Logističke usluge
Logističke usluge

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje

Highslide JS
Logistički centri
Logistički centri
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Logistički informacioni sistemi
Logistički informacioni sistemi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Logistički informacioni sistemi
Logistički informacioni sistemi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: FMSK

Highslide JS
Logistički kontroling
Logistički kontroling

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Logisticki menadzment vo kompanija Alkaloid Skopje (makedonski)
Logisticki menadzment vo kompanija Alkaloid Skopje (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za turizam i biznis logistika, Štip

Highslide JS
Logistika distibucije
Logistika distibucije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Logistika nabavke (snabdjevanja)
Logistika nabavke (snabdjevanja)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Doboj

Highslide JS
Logistika prizvodnje
Logistika prizvodnje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Doboj

Highslide JS
Logistika skladišta i komisionarenja
Logistika skladišta i komisionarenja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Saobraćajni fakultet Doboj

Highslide JS
Logistika u međunarodnom marketingu
Logistika u međunarodnom marketingu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 35

Highslide JS
Logistika u međunarodnom marketingu
Logistika u međunarodnom marketingu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 35

Highslide JS
Logistika u mikrookruženju
Logistika u mikrookruženju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Highslide JS
Logistika uklanjanja ostataka procesa proizvodnje
Logistika uklanjanja ostataka procesa proizvodnje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Materijalno poslovanje i pakiranje
Materijalno poslovanje i pakiranje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Menadzment na covecki resursi (makedonski)
Menadzment na covecki resursi (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: ФТУ Гоце Делчев Штип

Highslide JS
Međunarodni prijevoz
Međunarodni prijevoz
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Međunarodni transport
Međunarodni transport
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Nadzirani prevoz
Nadzirani prevoz
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: FUMA

Highslide JS
Organizacija transportnih lanaca u automobilskoj industriji
Organizacija transportnih lanaca u automobilskoj industriji

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 34 | Nivo: Fakultet prometnih znanosti

1 2 3 sledeća

povratak na kategorije