Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisano



kategorija Logistika

Rezultati 1 - 50 od 119 Strana 1 od 3
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
AIS (automatski identifikacioni sistem) u funkciji planiranja plovidbe i bezbjednosti




AIS (automatski identifikacioni sistem) u funkciji planiranja plovidbe i bezbjednosti




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
Analiza slučajnog događaja




Analiza slučajnog događaja





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Beograd

Highslide JS
Bar code sistemi i primena u logistici




Bar code sistemi i primena u logistici




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Tehnički fakultet, Bor

Highslide JS
Carinski sistem i carinski pristup




Carinski sistem i carinski pristup




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Skripta | Broj strana: 112 | Nivo: Visoka strukovna škola

Highslide JS
Ciljevi i zadaci logistike preduzeća




Ciljevi i zadaci logistike preduzeća




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Saobraćajni fakultet Doboj

Highslide JS
Čokoladoto kako logisticki proizvod (makedonski)




Čokoladoto kako logisticki proizvod (makedonski)





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za turizam i biznis logistika, Štip

Highslide JS
Čuvanje robe u skladištu




Čuvanje robe u skladištu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Srednja Saobraćajna Škola

Highslide JS
Definisanje tehnološkog rešenja istovara kontejnera iz drumskih vozila




Definisanje tehnološkog rešenja istovara kontejnera iz drumskih vozila




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Distribucija




Distribucija




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Fakultet za uslužni menadžment

Highslide JS
Distribucija i izbor posrednika




Distribucija i izbor posrednika




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Doboj

Highslide JS
Distribucija robe iz skladišta ka kupcima




Distribucija robe iz skladišta ka kupcima




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 35 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Faktori izbora kanala fizičke distribucije




Faktori izbora kanala fizičke distribucije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka

Highslide JS
FIATA savez




FIATA savez




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Highslide JS
Formiranje tovarno-manipulativne jedinice za HP štampače




Formiranje tovarno-manipulativne jedinice za HP štampače




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Formiranje tovarno-manipulativne jedinice za patike




Formiranje tovarno-manipulativne jedinice za patike




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Highslide JS
Globalni izazovi i trendovi logistike




Globalni izazovi i trendovi logistike




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka

Highslide JS
Implementacija na informaciski sistem (makedonski)




Implementacija na informaciski sistem (makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: FAMIS

Highslide JS
Informacioni sistemi u poslovnoj logistici




Informacioni sistemi u poslovnoj logistici




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 33 | Nivo: Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje

Highslide JS
JIT Snabdevanje




JIT Snabdevanje




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 33

Highslide JS
Kako rukovoditi zalihama u preduzeću




Kako rukovoditi zalihama u preduzeću




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Klasična špedicija i klasični špediteri




Klasična špedicija i klasični špediteri




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Travnik

Highslide JS
Klasična špedicija i klasični špediteri




Klasična špedicija i klasični špediteri




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Travnik

Highslide JS
Komunikaciski sistemi (makedonski)




Komunikaciski sistemi (makedonski)





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za prirodni i tehnički nauki - Industriska logistika

Highslide JS
Kontejnerizacijata kako sovremena transportna tehnologija (MAkedonski)




Kontejnerizacijata kako sovremena transportna tehnologija (MAkedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Tehnički fakultet, Bitola

Highslide JS
Koordinacija lanca snabdijevanja




Koordinacija lanca snabdijevanja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet, Banja luka

Highslide JS
Kvalitet informacija u logistici




Kvalitet informacija u logistici




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Highslide JS
Kvaliteti u logistici




Kvaliteti u logistici




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Linearno programiranje (opšta forma, grafičko rešavanje problema)




Linearno programiranje (opšta forma, grafičko rešavanje problema)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: FIT

Highslide JS
Lociranje deponije za čvrst komunalni otpad na teritoriji grada Beograda




Lociranje deponije za čvrst komunalni otpad na teritoriji grada Beograda




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Saobraćajni fiakultet

Highslide JS
Logističke djelatnosti u vezi s transportom i logistikom




Logističke djelatnosti u vezi s transportom i logistikom




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Saobraćajni fkultet, Travnik

Highslide JS
Logističke usluge




Logističke usluge





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje

Highslide JS
Logistički centri




Logistički centri




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Logistički informacioni sistemi




Logistički informacioni sistemi




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Logistički informacioni sistemi




Logistički informacioni sistemi




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: FMSK

Highslide JS
Logistički kontroling




Logistički kontroling





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Logisticki menadzment vo kompanija Alkaloid Skopje (makedonski)




Logisticki menadzment vo kompanija Alkaloid Skopje (makedonski)





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za turizam i biznis logistika, Štip

Highslide JS
Logistika distibucije




Logistika distibucije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Logistika nabavke (snabdjevanja)




Logistika nabavke (snabdjevanja)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Doboj

Highslide JS
Logistika prizvodnje




Logistika prizvodnje




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Doboj

Highslide JS
Logistika skladišta i komisionarenja




Logistika skladišta i komisionarenja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Saobraćajni fakultet Doboj

Highslide JS
Logistika u međunarodnom marketingu




Logistika u međunarodnom marketingu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 35

Highslide JS
Logistika u međunarodnom marketingu




Logistika u međunarodnom marketingu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 35

Highslide JS
Logistika u mikrookruženju




Logistika u mikrookruženju




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Highslide JS
Logistika uklanjanja ostataka procesa proizvodnje




Logistika uklanjanja ostataka procesa proizvodnje




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Materijalno poslovanje i pakiranje




Materijalno poslovanje i pakiranje




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Menadzment na covecki resursi (makedonski)




Menadzment na covecki resursi (makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: ФТУ Гоце Делчев Штип

Highslide JS
Međunarodni prijevoz




Međunarodni prijevoz




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Međunarodni transport




Međunarodni transport




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Nadzirani prevoz




Nadzirani prevoz




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: FUMA

Highslide JS
Organizacija transportnih lanaca u automobilskoj industriji




Organizacija transportnih lanaca u automobilskoj industriji





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 34 | Nivo: Fakultet prometnih znanosti

1 2 3 sledeća

povratak na kategorije