Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Kriminalistika

Rezultati 1 - 50 od 121 Strana 1 od 3
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Alkoholizam i kriminalitet
Alkoholizam i kriminalitet
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Highslide JS
Analiza postojećeg stanja kriminaliteta zloupotrebe droga u naseljenom području
Analiza postojećeg stanja kriminaliteta zloupotrebe droga u naseljenom području
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Highslide JS
Argumenti za i protiv kazne zatvora
Argumenti za i protiv kazne zatvora
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Highslide JS
Automatska puška M-21
Automatska puška M-21
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Bezbednost i životna sredina - koncepti, trendovi, pretnje
Bezbednost i životna sredina - koncepti, trendovi, pretnje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

Highslide JS
Biometrijska identifikacija lica na osnovu šarenice i dužice oka
Biometrijska identifikacija lica na osnovu šarenice i dužice oka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Highslide JS
Civilne i vojne operacije EU u BiH
Civilne i vojne operacije EU u BiH
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Dečja pornografija
Dečja pornografija

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija

Highslide JS
Definisanje i angažovanje prikrivenog islednika
Definisanje i angažovanje prikrivenog islednika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Highslide JS
Delatnost organizovanog kriminaliteta
Delatnost organizovanog kriminaliteta

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 5 | Nivo: Filozofski fakultet

Highslide JS
Dijaspora i terorizam (makedonski)
Dijaspora i terorizam (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Evropski univerzitet - EURM

Highslide JS
Dokazi u savremenom krivičnom postupku
Dokazi u savremenom krivičnom postupku
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosni studij, Sarajevo

Highslide JS
Dokazna sredstva, saslušanje svedoka i ispitivanje svedoka
Dokazna sredstva, saslušanje svedoka i ispitivanje svedoka

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Dokazno pravo u krivičnom postupku - Saslušanje svjedoka
Dokazno pravo u krivičnom postupku - Saslušanje svjedoka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Highslide JS
Eksploatacija žrtava trgovine ljudima prisilom na vršenje krivičnih dela
Eksploatacija žrtava trgovine ljudima prisilom na vršenje krivičnih dela
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Elementi sistema bezbjednosti
Elementi sistema bezbjednosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Europol
Europol
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Falsifikovanje službene isprave
Falsifikovanje službene isprave

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Bezbjednost i kriminalistika

Highslide JS
Genetski modifikovani organizmi i njihova štetnost
Genetski modifikovani organizmi i njihova štetnost
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Viša škola unutrašnjih poslova

Highslide JS
Glavni krivični postupak
Glavni krivični postupak
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Idendetifikacija droga
Idendetifikacija droga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Identifikacija lica - Crtež papilarnih linija, lični opis i fotografije
Identifikacija lica - Crtež papilarnih linija, lični opis i fotografije

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Internacionalni fakultet u Novom Pazaru

Highslide JS
Identifikacija lica na osnovu tragova zuba
Identifikacija lica na osnovu tragova zuba
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Ilegalne migracije
Ilegalne migracije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka

Highslide JS
Inspekcijski nadzor u policijskim organima
Inspekcijski nadzor u policijskim organima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Interpol i terorizam
Interpol i terorizam
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Highslide JS
Istorijat i obeležja organizovanog kriminala
Istorijat i obeležja organizovanog kriminala

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Istraga
Istraga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo

Highslide JS
Izvršioci krivičnih djela i njihova obilježja
Izvršioci krivičnih djela i njihova obilježja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola, Mostar

Highslide JS
Jakuze
Jakuze

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Klasifikacija rasa
Klasifikacija rasa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Fakultet kriminalističkih nauka

Highslide JS
Knjigovodstvena dokumentacija u funkciji ekonomskog kriminala
Knjigovodstvena dokumentacija u funkciji ekonomskog kriminala
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija

Highslide JS
Kompjuterski kriminal kao oblik ugrožavanja poslovanja
Kompjuterski kriminal kao oblik ugrožavanja poslovanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Kompjuterski kriminalitet
Kompjuterski kriminalitet

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24

Highslide JS
Korišćenje prikrivenog istražitelja i informatora u suzbijanju organizovanog kriminaliteta
Korišćenje prikrivenog istražitelja i informatora u suzbijanju organizovanog kriminaliteta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 39 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova

Highslide JS
Krijumčarenje
Krijumčarenje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Kriminalistička identifikacija na osnovu mirisa
Kriminalistička identifikacija na osnovu mirisa

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Highslide JS
Kriminalističko obaveštajni rad u suzbijanju organizovanog kriminala
Kriminalističko obaveštajni rad u suzbijanju organizovanog kriminala

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Kriminalisticka akademija

Highslide JS
Krivicno pravo - Kaznene Sankcije
Krivicno pravo - Kaznene Sankcije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 63 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Krizni menadžment i slični koncepti
Krizni menadžment i slični koncepti

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

Highslide JS
Krvna osveta - Etiološki i fenomenološki aspekti
Krvna osveta - Etiološki i fenomenološki aspekti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 50

Highslide JS
Ličnite slobodi i prava na graganinot (makedonski)
Ličnite slobodi i prava na graganinot (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: fakultet za bezbednost

Highslide JS
Lišavanje slobode
Lišavanje slobode

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost

Highslide JS
Lišenje slobode opasnih kriminalaca
Lišenje slobode opasnih kriminalaca

Vrsta: Diplomski | Broj strana: 40 | Nivo: Policijska akademija

Highslide JS
Makrofotografija u kriminanilstičkoj tehnici
Makrofotografija u kriminanilstičkoj tehnici
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija, Zemun

Highslide JS
Maloletnička delikvencija (makedonski)
Maloletnička delikvencija (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Detektiv i bezbednost

Highslide JS
Maloljetni počinitelji kaznenih djela
Maloljetni počinitelji kaznenih djela
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Diplomski stručni studij kriminalistike

Highslide JS
Maloljetnički kriminalitet
Maloljetnički kriminalitet

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Metode indentifikacije detekcije psihotropnih supstanci
Metode indentifikacije detekcije psihotropnih supstanci
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Međunarodna policijska saradnja u suzbijanju kriminaliteta
Međunarodna policijska saradnja u suzbijanju kriminaliteta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 42 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

1 2 3 sledeća

povratak na kategorije