Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Kriminalistika

Rezultati 1 - 20 od 121 Strana 1 od 7
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Alkoholizam i kriminalitet
Alkoholizam i kriminalitet
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Highslide JS
Analiza postojećeg stanja kriminaliteta zloupotrebe droga u naseljenom području
Analiza postojećeg stanja kriminaliteta zloupotrebe droga u naseljenom području
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Highslide JS
Argumenti za i protiv kazne zatvora
Argumenti za i protiv kazne zatvora
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Highslide JS
Automatska puška M-21
Automatska puška M-21
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Bezbednost i životna sredina - koncepti, trendovi, pretnje
Bezbednost i životna sredina - koncepti, trendovi, pretnje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

Highslide JS
Biometrijska identifikacija lica na osnovu šarenice i dužice oka
Biometrijska identifikacija lica na osnovu šarenice i dužice oka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Highslide JS
Civilne i vojne operacije EU u BiH
Civilne i vojne operacije EU u BiH
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Dečja pornografija
Dečja pornografija

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija

Highslide JS
Definisanje i angažovanje prikrivenog islednika
Definisanje i angažovanje prikrivenog islednika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Highslide JS
Delatnost organizovanog kriminaliteta
Delatnost organizovanog kriminaliteta

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 5 | Nivo: Filozofski fakultet

Highslide JS
Dijaspora i terorizam (makedonski)
Dijaspora i terorizam (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Evropski univerzitet - EURM

Highslide JS
Dokazi u savremenom krivičnom postupku
Dokazi u savremenom krivičnom postupku
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosni studij, Sarajevo

Highslide JS
Dokazna sredstva, saslušanje svedoka i ispitivanje svedoka
Dokazna sredstva, saslušanje svedoka i ispitivanje svedoka

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Dokazno pravo u krivičnom postupku - Saslušanje svjedoka
Dokazno pravo u krivičnom postupku - Saslušanje svjedoka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Highslide JS
Eksploatacija žrtava trgovine ljudima prisilom na vršenje krivičnih dela
Eksploatacija žrtava trgovine ljudima prisilom na vršenje krivičnih dela
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Elementi sistema bezbjednosti
Elementi sistema bezbjednosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Europol
Europol
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Falsifikovanje službene isprave
Falsifikovanje službene isprave

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Bezbjednost i kriminalistika

Highslide JS
Genetski modifikovani organizmi i njihova štetnost
Genetski modifikovani organizmi i njihova štetnost
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Viša škola unutrašnjih poslova

Highslide JS
Glavni krivični postupak
Glavni krivični postupak
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Univerzitet u Novom Pazaru

1 2 3 4 5 6 7 sledeća

povratak na kategorije