Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisano



kategorija Kriminalistika

Rezultati 1 - 50 od 121 Strana 1 od 3
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Alkoholizam i kriminalitet




Alkoholizam i kriminalitet




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Highslide JS
Analiza postojećeg stanja kriminaliteta zloupotrebe droga u naseljenom području




Analiza postojećeg stanja kriminaliteta zloupotrebe droga u naseljenom području




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Highslide JS
Argumenti za i protiv kazne zatvora




Argumenti za i protiv kazne zatvora




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Highslide JS
Automatska puška M-21




Automatska puška M-21




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Bezbednost i životna sredina - koncepti, trendovi, pretnje




Bezbednost i životna sredina - koncepti, trendovi, pretnje




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

Highslide JS
Biometrijska identifikacija lica na osnovu šarenice i dužice oka




Biometrijska identifikacija lica na osnovu šarenice i dužice oka




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Highslide JS
Civilne i vojne operacije EU u BiH




Civilne i vojne operacije EU u BiH




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Dečja pornografija




Dečja pornografija





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija

Highslide JS
Definisanje i angažovanje prikrivenog islednika




Definisanje i angažovanje prikrivenog islednika




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Highslide JS
Delatnost organizovanog kriminaliteta




Delatnost organizovanog kriminaliteta





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 5 | Nivo: Filozofski fakultet

Highslide JS
Dijaspora i terorizam (makedonski)




Dijaspora i terorizam (makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Evropski univerzitet - EURM

Highslide JS
Dokazi u savremenom krivičnom postupku




Dokazi u savremenom krivičnom postupku




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosni studij, Sarajevo

Highslide JS
Dokazna sredstva, saslušanje svedoka i ispitivanje svedoka




Dokazna sredstva, saslušanje svedoka i ispitivanje svedoka





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Dokazno pravo u krivičnom postupku - Saslušanje svjedoka




Dokazno pravo u krivičnom postupku - Saslušanje svjedoka




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Highslide JS
Eksploatacija žrtava trgovine ljudima prisilom na vršenje krivičnih dela




Eksploatacija žrtava trgovine ljudima prisilom na vršenje krivičnih dela




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Elementi sistema bezbjednosti




Elementi sistema bezbjednosti




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Europol




Europol




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Falsifikovanje službene isprave




Falsifikovanje službene isprave





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Bezbjednost i kriminalistika

Highslide JS
Genetski modifikovani organizmi i njihova štetnost




Genetski modifikovani organizmi i njihova štetnost




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Viša škola unutrašnjih poslova

Highslide JS
Glavni krivični postupak




Glavni krivični postupak




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Idendetifikacija droga




Idendetifikacija droga




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Identifikacija lica - Crtež papilarnih linija, lični opis i fotografije




Identifikacija lica - Crtež papilarnih linija, lični opis i fotografije





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Internacionalni fakultet u Novom Pazaru

Highslide JS
Identifikacija lica na osnovu tragova zuba




Identifikacija lica na osnovu tragova zuba




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Ilegalne migracije




Ilegalne migracije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka

Highslide JS
Inspekcijski nadzor u policijskim organima




Inspekcijski nadzor u policijskim organima




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Interpol i terorizam




Interpol i terorizam




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Highslide JS
Istorijat i obeležja organizovanog kriminala




Istorijat i obeležja organizovanog kriminala





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Istraga




Istraga




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo

Highslide JS
Izvršioci krivičnih djela i njihova obilježja




Izvršioci krivičnih djela i njihova obilježja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola, Mostar

Highslide JS
Jakuze




Jakuze





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Klasifikacija rasa




Klasifikacija rasa




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Fakultet kriminalističkih nauka

Highslide JS
Knjigovodstvena dokumentacija u funkciji ekonomskog kriminala




Knjigovodstvena dokumentacija u funkciji ekonomskog kriminala




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija

Highslide JS
Kompjuterski kriminal kao oblik ugrožavanja poslovanja




Kompjuterski kriminal kao oblik ugrožavanja poslovanja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Kompjuterski kriminalitet




Kompjuterski kriminalitet





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24

Highslide JS
Korišćenje prikrivenog istražitelja i informatora u suzbijanju organizovanog kriminaliteta




Korišćenje prikrivenog istražitelja i informatora u suzbijanju organizovanog kriminaliteta




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 39 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova

Highslide JS
Krijumčarenje




Krijumčarenje




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Kriminalistička identifikacija na osnovu mirisa




Kriminalistička identifikacija na osnovu mirisa





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Highslide JS
Kriminalističko obaveštajni rad u suzbijanju organizovanog kriminala




Kriminalističko obaveštajni rad u suzbijanju organizovanog kriminala





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Kriminalisticka akademija

Highslide JS
Krivicno pravo - Kaznene Sankcije




Krivicno pravo - Kaznene Sankcije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 63 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Krizni menadžment i slični koncepti




Krizni menadžment i slični koncepti





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

Highslide JS
Krvna osveta - Etiološki i fenomenološki aspekti




Krvna osveta - Etiološki i fenomenološki aspekti




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 50

Highslide JS
Ličnite slobodi i prava na graganinot (makedonski)




Ličnite slobodi i prava na graganinot (makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: fakultet za bezbednost

Highslide JS
Lišavanje slobode




Lišavanje slobode





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost

Highslide JS
Lišenje slobode opasnih kriminalaca




Lišenje slobode opasnih kriminalaca





Vrsta: Diplomski | Broj strana: 40 | Nivo: Policijska akademija

Highslide JS
Makrofotografija u kriminanilstičkoj tehnici




Makrofotografija u kriminanilstičkoj tehnici




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija, Zemun

Highslide JS
Maloletnička delikvencija (makedonski)




Maloletnička delikvencija (makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Detektiv i bezbednost

Highslide JS
Maloljetni počinitelji kaznenih djela




Maloljetni počinitelji kaznenih djela




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Diplomski stručni studij kriminalistike

Highslide JS
Maloljetnički kriminalitet




Maloljetnički kriminalitet





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Metode indentifikacije detekcije psihotropnih supstanci




Metode indentifikacije detekcije psihotropnih supstanci




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Međunarodna policijska saradnja u suzbijanju kriminaliteta




Međunarodna policijska saradnja u suzbijanju kriminaliteta




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 42 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

1 2 3 sledeća

povratak na kategorije