Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Informatika

Rezultati 1001 - 1050 od 1157 Strana 21 od 24
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Tehnologija Dual-Core procesora
Tehnologija Dual-Core procesora

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka tehnička škola u Bjelovaru

Highslide JS
Tehnologija obrade slika u alatu Adobe Photoshop
Tehnologija obrade slika u alatu Adobe Photoshop
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: APEIRON

Highslide JS
Tekst Procesori
Tekst Procesori
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet informatike

Highslide JS
Teleedukacija
Teleedukacija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Telefoniranje preko interneta
Telefoniranje preko interneta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka sškola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo,Beograd

Highslide JS
Telefoniranje preko interneta
Telefoniranje preko interneta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Telefonska mreža u računarstvu
Telefonska mreža u računarstvu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Telekomandno upravljanje ovlastima u poslovnim komunikacijama
Telekomandno upravljanje ovlastima u poslovnim komunikacijama
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 44 | Nivo: Fakultet elektronike i računarstva

Highslide JS
Telemedicina
Telemedicina
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Visoka zdravstvena škola

Highslide JS
Televizor
Televizor
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Učiteljski fakultet

Highslide JS
Teorija brojeva u kriptografiji
Teorija brojeva u kriptografiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Skripta | Broj strana: 80 | Nivo: Pmf, Niš

Highslide JS
Terabitni internet ruter torusne topologije
Terabitni internet ruter torusne topologije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 34 | Nivo: Elektrotehnički fakultet

Highslide JS
Testiranje softvera za biblioteku
Testiranje softvera za biblioteku
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet

Highslide JS
Tetra sistemi
Tetra sistemi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
TFT monitori
TFT monitori
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Highslide JS
Tipovi elektronskog poslovanja
Tipovi elektronskog poslovanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Fakultet za informatiku i informacione tehnologije

Highslide JS
Tipovi internet mreže
Tipovi internet mreže
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: tims

Highslide JS
Topologija računarskih mreza
Topologija računarskih mreza
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka poslovna škola, Beograd

Highslide JS
Topologije mreža
Topologije mreža
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet, Travnik

Highslide JS
Torrent i p2p
Torrent i p2p
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Transakcije i vrste transakcija u poslovanju
Transakcije i vrste transakcija u poslovanju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 37 | Nivo: EF Tuzla

Highslide JS
U programskom jeziku C++ objasniti i implementirati QUICKSORT
U programskom jeziku C++ objasniti i implementirati QUICKSORT
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Tehnički fakultet, Bihać

Highslide JS
Učenje na daljinu
Učenje na daljinu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: PMF Kosovska Mitrovica

Highslide JS
Učenje na daljinu
Učenje na daljinu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Učenje na daljinu
Učenje na daljinu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Union

Highslide JS
UDP
UDP
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet Informacionih Tehnologija

Highslide JS
Ulazne i izlazne jedinice PC-a
Ulazne i izlazne jedinice PC-a
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Ulazni i izlazni uređaji
Ulazni i izlazni uređaji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Ulazni uređaji
Ulazni uređaji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Ulazno - izlazni uređaji
Ulazno - izlazni uređaji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: F@M

Highslide JS
Ulazno-izlazni podsistem
Ulazno-izlazni podsistem
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin

Highslide JS
Ulazno-izlazni uređaji računara
Ulazno-izlazni uređaji računara
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za primjenjenu ekonomiju Banja Luka

Highslide JS
UML
UML

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 32 | Nivo: Fakultet poslovne informatike

Highslide JS
UML (Unified Modeling Language)
UML (Unified Modeling Language)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za informatika, Goce Delcev, Štip

Highslide JS
Umrežavanje računara
Umrežavanje računara
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 40 | Nivo: Tehnikum Taurunum

Highslide JS
Uopšteno o internetu
Uopšteno o internetu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka strukovna škola za menadžment u preduzetništvu, Beograd

Highslide JS
Uporedna analiza korišćenja bakarnih i optičkih kablova prilikom realizacije mreže
Uporedna analiza korišćenja bakarnih i optičkih kablova prilikom realizacije mreže

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Beogradska akademija računarskih nauka

Highslide JS
Upotreba CSS-a u web stranici
Upotreba CSS-a u web stranici
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: PMF Nis

Highslide JS
Upotreba dinamičkog Html-a pri izradi web strana
Upotreba dinamičkog Html-a pri izradi web strana
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Highslide JS
Upotreba monitora
Upotreba monitora

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Upoznavanje sa osnovnom konfiguracijom personalnih računara
Upoznavanje sa osnovnom konfiguracijom personalnih računara
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka tehnička skola, Čačak

Highslide JS
Upravljački informacioni sistemi
Upravljački informacioni sistemi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Upravljački informacioni sistemi
Upravljački informacioni sistemi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Highslide JS
Upravljački informacioni sistemi
Upravljački informacioni sistemi

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Upravljanje i zaštita informacionih sistema - TrueCrypt
Upravljanje i zaštita informacionih sistema - TrueCrypt
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Highslide JS
Upravljanje ljudskom resursima
Upravljanje ljudskom resursima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Menadžment poslovnih informacionih sistema

Highslide JS
Upravljanje memorijom računara
Upravljanje memorijom računara
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet za informacione tehnologije, Podgorica

Highslide JS
Upravljanje poslovnim procesima
Upravljanje poslovnim procesima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: pim

Highslide JS
Upravljanje projektom - Elektronska obrada knjige
Upravljanje projektom - Elektronska obrada knjige
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 66 | Nivo: Visoka Tehnološka škola

Highslide JS
Upravljanje sigurnošću informacionih sistema
Upravljanje sigurnošću informacionih sistema
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Univerzitet za poslone studije, Banja Luka

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 sledeća

povratak na kategorije