Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Ekonomija

Rezultati 701 - 750 od 4306 Strana 15 od 87
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Devizno tržište
Devizno tržište
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije

Highslide JS
Devizno tržište
Devizno tržište

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: VPTS

Highslide JS
Devizno tržište i devizni kurs
Devizno tržište i devizni kurs
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Alfa univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo

Highslide JS
Diferenciranje i konkurentska prednost
Diferenciranje i konkurentska prednost
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: FPFS Banja Luka

Highslide JS
Digitalna ekonomija
Digitalna ekonomija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Tehnički fakultet

Highslide JS
Digitalna ekonomija u uslovima svetske ekonomske krize
Digitalna ekonomija u uslovima svetske ekonomske krize
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: FON

Highslide JS
Digitalno bankarstvo u Poljskoj
Digitalno bankarstvo u Poljskoj
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 35 | Nivo: Fakultet Organizacionih Nauka

Highslide JS
Dijagrami u ekonomiji
Dijagrami u ekonomiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Ekonomski fakulteti

Highslide JS
Dimenzije finansijskog tržišta Srbije
Dimenzije finansijskog tržišta Srbije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studija, Blace

Highslide JS
Dinamička ocena projekta
Dinamička ocena projekta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Dinamika privrednog rasta i struktura bruto domaćeg proizvoda u Srbiji pre i posle tranzicije
Dinamika privrednog rasta i struktura bruto domaćeg proizvoda u Srbiji pre i posle tranzicije

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Megatrend, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost

Highslide JS
Dionice
Dionice
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za primjenjene i pravne nauke, Prometej Banja Luka

Highslide JS
Dionice
Dionice
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Travnik

Highslide JS
Dioničko društvo
Dioničko društvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Travnik

Highslide JS
Direktne strane investicije
Direktne strane investicije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Highslide JS
direktne strane investicije
direktne strane investicije

Vrsta: Diplomski | Broj strana: 37 | Nivo: Ekonomski fakultet u Sarajevu

Highslide JS
Diskontna i politika otvorenog tržište kapitala,sa osvrtom na BiH
Diskontna i politika otvorenog tržište kapitala,sa osvrtom na BiH
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za menadžment i turizam, Travnik

Highslide JS
Diskontna stopa kao faktor investiranja
Diskontna stopa kao faktor investiranja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Diskriminacija i zarade
Diskriminacija i zarade
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih ekonomista i diplomiranih pravnika za rukovodeće kadrove

Highslide JS
Diskriminacija i zarade
Diskriminacija i zarade
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Diskriminacija na tržištu rada
Diskriminacija na tržištu rada
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije u Travniku

Highslide JS
Diskriminacija zaposlenih na radnom mestu
Diskriminacija zaposlenih na radnom mestu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Highslide JS
Distribucija
Distribucija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Distribucija kao elemenat marketing mix-a
Distribucija kao elemenat marketing mix-a
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Srednja ekonomska škola

Highslide JS
Distribucija u trgovinskim preduzećima
Distribucija u trgovinskim preduzećima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Otvoreni Univerzitet "Apeiron" Travnik

Highslide JS
Distribucioni kanali u radu sa stanovništvom
Distribucioni kanali u radu sa stanovništvom
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka turisticka skola

Highslide JS
Divergentni razvoj- Pakistan i Bangladeš
Divergentni razvoj- Pakistan i Bangladeš
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet, Sarajevo

Highslide JS
Diverzifikacija portfolija za dve hartije od vrednosti
Diverzifikacija portfolija za dve hartije od vrednosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Poslovni fakultet, Bijeljina

Highslide JS
Diviziona kalkulacija
Diviziona kalkulacija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Fabus

Highslide JS
Dizajn proizvoda
Dizajn proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski

Highslide JS
Dobitnici i gubitnici od trgovine
Dobitnici i gubitnici od trgovine
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Dobrovoljni penzijski fondovi u Srbiji
Dobrovoljni penzijski fondovi u Srbiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Dobrovoljni penziski fondovi u srbiji
Dobrovoljni penziski fondovi u srbiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Highslide JS
Dobrovoljno osiguranje
Dobrovoljno osiguranje

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć u Leposaviću

Highslide JS
Dobrovoljno penzijsko osiguranje
Dobrovoljno penzijsko osiguranje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomska škola Global, Subotica

Highslide JS
Dobrovoljno penziono osiguranje
Dobrovoljno penziono osiguranje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Dobrovoljno penziono osiguranje u Srbiji
Dobrovoljno penziono osiguranje u Srbiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 36

Highslide JS
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 30 | Nivo: FABUS

Highslide JS
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u svetu i perspektive razvoja u Srbiji
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u svetu i perspektive razvoja u Srbiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 78 | Nivo: Privredna akademija

Highslide JS
Dodatne kalkulacije
Dodatne kalkulacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za primjenjenu ekonomiju, Banja Luka

Highslide JS
Dodjela stambenog kredita
Dodjela stambenog kredita
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Dokumentacija i evidencija na kontu gotovih proizvoda
Dokumentacija i evidencija na kontu gotovih proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Dokumentacija u trgovinskim preduzećima
Dokumentacija u trgovinskim preduzećima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka tehnička škola, Čačak

Highslide JS
Dokumentarni akreditiv
Dokumentarni akreditiv
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 45 | Nivo: Ekonomski fakultet, Sarajevo

Highslide JS
Dokumentarni akreditiv
Dokumentarni akreditiv
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Dokumentarni akreditiv
Dokumentarni akreditiv
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Dolazak do neophodnih finansijskih sredstava
Dolazak do neophodnih finansijskih sredstava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: VPŠ Čačak

Highslide JS
Dolznicka Kriza (makedonski)
Dolznicka Kriza (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Donošenje odluka primjenom cvp analize
Donošenje odluka primjenom cvp analize
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 28 | Nivo: Ekonomski fakultet, Mostar

Highslide JS
Doprinosi
Doprinosi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Ekonomski fakultet u Brckom

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 sledeća

povratak na kategorije