Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisano



kategorija Ekonomija

Rezultati 4201 - 4250 od 4306 Strana 85 od 87
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Vrste carine i njeni efekti




Vrste carine i njeni efekti




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: VPS

Highslide JS
Vrste deviznih kurseva




Vrste deviznih kurseva




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Vrste dokumenata




Vrste dokumenata




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet, Kragujevac

Highslide JS
Vrste društvene reprodukcije




Vrste društvene reprodukcije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Vrste finansiranja




Vrste finansiranja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoko poslovna tehnička škola

Highslide JS
Vrste hartija od vrednosti




Vrste hartija od vrednosti




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Fakultet za menadžment

Highslide JS
Vrste hartija od vrijednosti




Vrste hartija od vrijednosti




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Vrste hartije od vrednosti




Vrste hartije od vrednosti





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Vrste i funkcije cijena




Vrste i funkcije cijena




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Internacionalni univerzitet Travnik

Highslide JS
Vrste i karakteristike formalnih organizacionih struktura




Vrste i karakteristike formalnih organizacionih struktura




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 32 | Nivo: Ekonomski Fakultet, Banja Luka

Highslide JS
Vrste i mehanizam kamatnih stopa




Vrste i mehanizam kamatnih stopa




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Vrste i podela javnih rashoda




Vrste i podela javnih rashoda




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Vrste investicija




Vrste investicija




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Pravni fakultet, Kragujevac

Highslide JS
Vrste investicionih formi i ciljevi




Vrste investicionih formi i ciljevi




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Vrste javnih zajmova




Vrste javnih zajmova




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Vrste kamatnih stopa




Vrste kamatnih stopa




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Vrste menadžmenta




Vrste menadžmenta




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Vrste novca




Vrste novca




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: VES Peć - Leposavić

Highslide JS
Vrste opcionih strategija sa posebnim osvrtom na strategiju zaštitne put opcije




Vrste opcionih strategija sa posebnim osvrtom na strategiju zaštitne put opcije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26

Highslide JS
Vrste platnih kartica




Vrste platnih kartica




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: VES Pec - Leposavić

Highslide JS
Vrste poreza




Vrste poreza




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet Beograd

Highslide JS
Vrste poreza u Srbiji




Vrste poreza u Srbiji




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Vrste preduzeća




Vrste preduzeća




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Vrste revizija, odnosi i karakteristike




Vrste revizija, odnosi i karakteristike




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: UPS

Highslide JS
Vrste revizije javnog sektora




Vrste revizije javnog sektora




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 39 | Nivo: Ekonomski fakultet, Subotica

Highslide JS
Vrste rizika kod investiranja u hartije od vrednosti




Vrste rizika kod investiranja u hartije od vrednosti




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Vrste troškova




Vrste troškova




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Vrste troškova prema reagovanju na promjene obima proizvodnje




Vrste troškova prema reagovanju na promjene obima proizvodnje




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Vrste životnog osiguranja u svetu i kod nas




Vrste životnog osiguranja u svetu i kod nas





Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Visoka Poslovna Škola

Highslide JS
WTO




WTO




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Highslide JS
WTO - Svetska trgovinska organizacija




WTO - Svetska trgovinska organizacija




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
WTO - ulazak Kine u Svjetsku trgovinsku organizaciju




WTO - ulazak Kine u Svjetsku trgovinsku organizaciju




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Začeci ekonomije kao samostalne nauke




Začeci ekonomije kao samostalne nauke




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Zadruge i njihov razvoj




Zadruge i njihov razvoj




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poslovna škola, Beograd

Highslide JS
Zaduženost




Zaduženost




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Zaduživanje hrvatskih banaka u inozemstvu




Zaduživanje hrvatskih banaka u inozemstvu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 36

Highslide JS
Zajednička poljoprivredna politika EU




Zajednička poljoprivredna politika EU




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije




Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Highslide JS
Zajednička trgovinska politika na EU vo noviot milenium (makedonski)




Zajednička trgovinska politika na EU vo noviot milenium (makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Zajednička ulaganja




Zajednička ulaganja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Leposavić

Highslide JS
Zajedničko ulaganje (Joint venture)




Zajedničko ulaganje (Joint venture)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija

Highslide JS
Zajmovni kapital




Zajmovni kapital




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Viša škola

Highslide JS
Zakon o slobodi pristupa informacijam




Zakon o slobodi pristupa informacijam




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za poslovni menadzment

Highslide JS
Zakon o slobodi pristupa informacijama




Zakon o slobodi pristupa informacijama




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za poslovni menadžment

Highslide JS
Zakon opadajucih prinosa na primjeru




Zakon opadajucih prinosa na primjeru




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Travnik

Highslide JS
Zakon ponude i potražnje




Zakon ponude i potražnje




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Veleučilište u Varaždinu

Highslide JS
Zakon ponude i potražnje




Zakon ponude i potražnje




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: IBCollege

Highslide JS
Zakoni proizvodnje




Zakoni proizvodnje




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Univerzitet za poslovne i finansijske studije

Highslide JS
Zakonska regulativa vo bankarstvoto (makedonski)




Zakonska regulativa vo bankarstvoto (makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Highslide JS
Zalihe i vidovi zalihe (Makedonski)




Zalihe i vidovi zalihe (Makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski Fakultet

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 sledeća

povratak na kategorije