Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Ekonomija

Rezultati 4151 - 4200 od 4306 Strana 84 od 87
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Utvrđivanje i naplata poreza na dobit u Republici Srpskoj
Utvrđivanje i naplata poreza na dobit u Republici Srpskoj
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 32 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Utvrđivanje i naplata takse
Utvrđivanje i naplata takse
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka

Highslide JS
Uvod u e-biznis
Uvod u e-biznis
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Highslide JS
Uvod u operacione sisteme
Uvod u operacione sisteme
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Fakultet za poslovnu informatiku i informacione tehnologije

Highslide JS
Uvodjenje novog Proizvoda (njemački)
Uvodjenje novog Proizvoda (njemački)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Uni Wien

Highslide JS
Uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Evropsku ekonomsku zajednicu
Uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Evropsku ekonomsku zajednicu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet, subotica

Highslide JS
Uvozno izvozni poslovi
Uvozno izvozni poslovi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet politickih nauka

Highslide JS
Uvođenje i kotiranje efekata na berzi
Uvođenje i kotiranje efekata na berzi

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka Ekonomska Skola

Highslide JS
Uvođenje, održavanje i razvoj sistema kvaliteta u komunialnoj djelatnosti
Uvođenje, održavanje i razvoj sistema kvaliteta u komunialnoj djelatnosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Univerzitet Apeiron

Highslide JS
Uzdizanje poreza na dodatu vrijednost
Uzdizanje poreza na dodatu vrijednost

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet, Banja Luka

Highslide JS
Uzroci inflacije
Uzroci inflacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Uzroci inflacije
Uzroci inflacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Valorizacija realizovanog biznisa
Valorizacija realizovanog biznisa

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje

Highslide JS
Vanberzansko poslovanje sa aspekta utvrđivanja cena
Vanberzansko poslovanje sa aspekta utvrđivanja cena

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć Leposavić

Highslide JS
Vanjsko-trgovinska razmjena BiH
Vanjsko-trgovinska razmjena BiH
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: APEIRON, Travnik

Highslide JS
Varijabilni troškovi
Varijabilni troškovi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Važnost komunikacije sa kupcima - automobilska industrija
Važnost komunikacije sa kupcima - automobilska industrija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Travnik

Highslide JS
Veleprodaja i maloprodaja
Veleprodaja i maloprodaja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Velika depresija i kejnzijanska politika
Velika depresija i kejnzijanska politika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za osiguranje, bankarstvo i finansije

Highslide JS
Velika ekonomska kriza 1928-1939
Velika ekonomska kriza 1928-1939
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Highslide JS
Velika preduzeća
Velika preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka tehnološka škola strukovnih studija šabac

Highslide JS
Veštine komuniciranja u prodaji
Veštine komuniciranja u prodaji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski Fakultet, Krgujevac

Highslide JS
Vidovi banki i funkcija (makedonski)
Vidovi banki i funkcija (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Vidovi danoci (Makedonski)
Vidovi danoci (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Ekonomski fakulteta

Highslide JS
Vidovi hartii od vrednost (makedonski)
Vidovi hartii od vrednost (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Evropski univerzitet - EURM

Highslide JS
Vidovi Krediti (makedonski)
Vidovi Krediti (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Vidovi na pazarni strukturi (makedonski)
Vidovi na pazarni strukturi (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Vidovi pretprijatija (Makedonski)
Vidovi pretprijatija (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Vidovi trošoci (makedonski)
Vidovi trošoci (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet, Štip

Highslide JS
Vinogradarstvo i vinarstvo srbije
Vinogradarstvo i vinarstvo srbije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet u Kragujevcu

Highslide JS
Vip na tržištu telekomunikacija
Vip na tržištu telekomunikacija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za menadžment

Highslide JS
Virtuelne organizacije - elektronsko poslovanje
Virtuelne organizacije - elektronsko poslovanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 33

Highslide JS
Virtuelni trgovinski centri
Virtuelni trgovinski centri
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski

Highslide JS
Vjerski turizam
Vjerski turizam
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Highslide JS
Vlijanieto na ekonomskite procesi vrz neformalnata ekonomija (Makedonski)
Vlijanieto na ekonomskite procesi vrz neformalnata ekonomija (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Filozofski fakultet, Skopje

Highslide JS
Vlijanieto na globalizacijata vrz megunarodniot pazar na kapital (makedonski)
Vlijanieto na globalizacijata vrz megunarodniot pazar na kapital (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Voda kao prirodni resurs
Voda kao prirodni resurs
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za menadžment

Highslide JS
Voved vo ekonomijata kako nauka (Makedonski)
Voved vo ekonomijata kako nauka (Makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Vođenje virtuelnog preduzeća
Vođenje virtuelnog preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Vrednovanje akcija primenom modela diskontovanja novčanog toka
Vrednovanje akcija primenom modela diskontovanja novčanog toka

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 32 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i preduzetništvo

Highslide JS
Vrednovanje strategije
Vrednovanje strategije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: VEŠ Peć - Leposavić

Highslide JS
Vrijednosni papiri
Vrijednosni papiri
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Pravni fakultet Apeiron, Banja Luka

Highslide JS
Vrsta banaka
Vrsta banaka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Viša poslovna škola

Highslide JS
Vrste akcija, osnovna obeležja i dividenda
Vrste akcija, osnovna obeležja i dividenda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Vrste banaka
Vrste banaka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: FON

Highslide JS
Vrste bankarskih rizika
Vrste bankarskih rizika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Vrste bilansa
Vrste bilansa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Vrste carina
Vrste carina
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7

Highslide JS
Vrste carina i carinski sistem SCG
Vrste carina i carinski sistem SCG
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Viša poslovna škola, Blace

Highslide JS
Vrste carina u BiH
Vrste carina u BiH
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: UPS

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 sledeća

povratak na kategorije