Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Ekonomija

Rezultati 4001 - 4050 od 4306 Strana 81 od 87
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Uloga i zadatak finansijske kontrole
Uloga i zadatak finansijske kontrole
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove, FORKUP

Highslide JS
Uloga i značaj Centralne banke
Uloga i značaj Centralne banke
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: PEP Beograd

Highslide JS
Uloga i značaj centralne banke
Uloga i značaj centralne banke

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakutet za menadžment, Novi Sad

Highslide JS
Uloga i značaj finansijskog izvještavnja
Uloga i značaj finansijskog izvještavnja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

Highslide JS
Uloga i značaj kontrole u javnom sektoru
Uloga i značaj kontrole u javnom sektoru

Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 64 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć Leposavić

Highslide JS
Uloga i značaj odnosa s javnošću
Uloga i značaj odnosa s javnošću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Uloga i značaj on-line prodavnica u elektronskom poslovanju
Uloga i značaj on-line prodavnica u elektronskom poslovanju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
Uloga i značaj poslovnog plana
Uloga i značaj poslovnog plana
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Highslide JS
Uloga i značaj zaposlenih u uslužnim organizacijama
Uloga i značaj zaposlenih u uslužnim organizacijama
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica

Highslide JS
Uloga interne kontrole u procesu menadžment odlučivanja
Uloga interne kontrole u procesu menadžment odlučivanja

Vrsta: Magistarski | Broj strana: 137 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka

Highslide JS
Uloga interne revizije u otkrivanju prevara, obmana i nepravilnosti
Uloga interne revizije u otkrivanju prevara, obmana i nepravilnosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, FABUS

Highslide JS
Uloga konsultantskih kompanija u razvoju malog biznisa
Uloga konsultantskih kompanija u razvoju malog biznisa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Blace

Highslide JS
Uloga lokalne samouprave u ekonomskom razvoju
Uloga lokalne samouprave u ekonomskom razvoju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Uloga marketinga u preduzeću i tržišta
Uloga marketinga u preduzeću i tržišta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Uloga međunarodnog monetarnog fonda i svjetske banke u uslovima globalizacije svjetske ekonomije
Uloga međunarodnog monetarnog fonda i svjetske banke u uslovima globalizacije svjetske ekonomije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Uloga MMF-a u rešavanju finansijske krize u zemljama jugoistočne Evrope
Uloga MMF-a u rešavanju finansijske krize u zemljama jugoistočne Evrope
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 48 | Nivo: Državni Univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Uloga novca u bankarstvu i ekonomiji
Uloga novca u bankarstvu i ekonomiji

Vrsta: Diplomski | Broj strana: 59 | Nivo: Fakultet pravnih nauka

Highslide JS
Uloga novca u procesu društvene reprodukcije
Uloga novca u procesu društvene reprodukcije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Uloga poslovnih inkubatora u pokretanju novih biznisa
Uloga poslovnih inkubatora u pokretanju novih biznisa

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Uloga privatnih brendova u savremenom poslovanju
Uloga privatnih brendova u savremenom poslovanju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 22 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Uloga racunovodstvene profesije u korporativnom upravljanju - kao instrumentu povecanja efikas
Uloga racunovodstvene profesije u korporativnom upravljanju - kao instrumentu povecanja efikas
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: FABUS

Highslide JS
Uloga računovodstvene profesije u procesu finansijskog izveštavanja
Uloga računovodstvene profesije u procesu finansijskog izveštavanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 38 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Uloga računovodstvene profesije u procesu finansijskog izveštavanja
Uloga računovodstvene profesije u procesu finansijskog izveštavanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 42 | Nivo: Ekonomski fakultet, Niš

Highslide JS
Uloga sindikata na tržište radne snage
Uloga sindikata na tržište radne snage
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Travnik

Highslide JS
Uloga Svjetske banke u globalnoj ekonomiji
Uloga Svjetske banke u globalnoj ekonomiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Highslide JS
Uloga Svjetske Banke u globalnoj ekonomiji
Uloga Svjetske Banke u globalnoj ekonomiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet, Sarajevo

Highslide JS
Uloga SWIFT-a
Uloga SWIFT-a
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Uloga velikih preduzeća u svetskoj privredi
Uloga velikih preduzeća u svetskoj privredi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
Uloga, vrste i karakteristike revizije
Uloga, vrste i karakteristike revizije

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije

Highslide JS
Ulogata i znacenjeto na finansiskite izvestai (makedonski)
Ulogata i znacenjeto na finansiskite izvestai (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet - Radovis

Highslide JS
Ulogata na komercijalnite banki vo kreditiranjeto na parite vo ekonomijata (makedonski)
Ulogata na komercijalnite banki vo kreditiranjeto na parite vo ekonomijata (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakltet

Highslide JS
Unapređenje korporativnoog upravljanja na nivou Evropske Unije
Unapređenje korporativnoog upravljanja na nivou Evropske Unije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet, Podgorica

Highslide JS
Unapređenje prodaje
Unapređenje prodaje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26

Highslide JS
Unapređenje prodaje
Unapređenje prodaje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Panevropski univerzitet Apeiron, Fakultet poslovne ekonomije

Highslide JS
Unapređenje prodaje
Unapređenje prodaje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Doboj

Highslide JS
Unaprjeđenje prodaje
Unaprjeđenje prodaje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovno tehnička škola, Doboj

Highslide JS
UNIDO metodologija - priprema industijskih projekata
UNIDO metodologija - priprema industijskih projekata
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Univerzalne Banke
Univerzalne Banke
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Unutrašnje tržište, poljoprivreda i ribarstvo
Unutrašnje tržište, poljoprivreda i ribarstvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka Škola PEP Beograd

Highslide JS
Unutrašnji i međunarodni platni promet
Unutrašnji i međunarodni platni promet
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 47 | Nivo: Beogradska bankarska akademija

Highslide JS
Unutrašnji platni promet
Unutrašnji platni promet
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Upitnik kao sredstvo metode ispitivanja
Upitnik kao sredstvo metode ispitivanja

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija

Highslide JS
Uporedna analiza primene ICT u sektoru nekretnina EU i Srbije
Uporedna analiza primene ICT u sektoru nekretnina EU i Srbije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Upoređivanje vrste proizvoda i usluga banaka
Upoređivanje vrste proizvoda i usluga banaka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Fakultet za poslovni menadžment

Highslide JS
Upraljanje porezima
Upraljanje porezima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Upravljačko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Upravljačko računovodstvo, poslovno ponašanje i harmonizacija ciljeva u preduzeću
Upravljačko računovodstvo, poslovno ponašanje i harmonizacija ciljeva u preduzeću

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i preduzetništvo

Highslide JS
Upravljanje aktivom i pasivom banke
Upravljanje aktivom i pasivom banke
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 40 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis

Highslide JS
Upravljanje bankama
Upravljanje bankama
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski univerzitet Subotica, odeleljenje Novi Sad

Highslide JS
Upravljanje bankarskim plasmanima
Upravljanje bankarskim plasmanima

Vrsta: Diplomski | Broj strana: 50 | Nivo: Visoka ekonomska škola Peć-Leposavić

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 sledeća

povratak na kategorije