Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisano



kategorija Ekonomija

Rezultati 3451 - 3500 od 4299 Strana 70 od 86
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Segmentacija i pozicioniranje tržišta




Segmentacija i pozicioniranje tržišta




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Visoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć

Highslide JS
Segmenti na pazarot (Makedonski)




Segmenti na pazarot (Makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Sekjuritizacija kredita




Sekjuritizacija kredita




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Highslide JS
Sekte




Sekte




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: VEŠ Peć - Leposavić

Highslide JS
Sekundarno tržište hipoteka




Sekundarno tržište hipoteka




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Leposavić

Highslide JS
Sekundarno trziste kapitala




Sekundarno trziste kapitala




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Beogradska Poslovna Skola

Highslide JS
Selekcija i izbor inostranih tržišta




Selekcija i izbor inostranih tržišta




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Selekcija kadrova




Selekcija kadrova




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet, Mostar

Highslide JS
Selekcija radnika




Selekcija radnika




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 32 | Nivo: Univerzitet Union, Fakultet za bankarstvo osiguranje i finansije

Highslide JS
Selekcija stranih tržišta




Selekcija stranih tržišta




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Valjevo

Highslide JS
Shvatanje organizaije




Shvatanje organizaije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Sigurnosni mehanizmi za rad sa pametnim karticama (hr)




Sigurnosni mehanizmi za rad sa pametnim karticama (hr)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 70 | Nivo: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu

Highslide JS
Simbolički elementi u preduzeću Slap group




Simbolički elementi u preduzeću Slap group




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet, Kragujevac

Highslide JS
Siromastijata, niskiot standard i nevrabotenosta vo R. Makedonija (makedonski)




Siromastijata, niskiot standard i nevrabotenosta vo R. Makedonija (makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Sistem emisija javnog duga




Sistem emisija javnog duga




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Sistem Informacija




Sistem Informacija




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Sistem javnih nabavki




Sistem javnih nabavki




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke - Prometej, Banja Luka

Highslide JS
Sistem komuniciranja




Sistem komuniciranja




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Sistem kontrole




Sistem kontrole




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Megatrend

Highslide JS
Sistem kontrole obračuna plata




Sistem kontrole obračuna plata




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Sistem kulture i civilizacije sa sistemom ljudskih potreba




Sistem kulture i civilizacije sa sistemom ljudskih potreba




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Highslide JS
Sistem kvaliteta usluge




Sistem kvaliteta usluge




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski fakultet u Nisu

Highslide JS
Sistem upravljanja kvalitetom




Sistem upravljanja kvalitetom




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Sistem upravljanja rizicima




Sistem upravljanja rizicima




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7

Highslide JS
Sistem za podršku odlučivanju, excel solver




Sistem za podršku odlučivanju, excel solver




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 34 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Highslide JS
Sistemi i oblici finansiranja preduzeća




Sistemi i oblici finansiranja preduzeća




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije

Highslide JS
Sistemi knjigovodstva




Sistemi knjigovodstva




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke PROMETEJ, Banja Luka

Highslide JS
Sistemi obračuna troškova




Sistemi obračuna troškova





Vrsta: Maturski | Broj strana: 17 | Nivo: Srednja ekonomska škola

Highslide JS
Sistemi preduzetništva




Sistemi preduzetništva




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
sistemi za podršku odlučivanju




sistemi za podršku odlučivanju




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka

Highslide JS
Sistemski model prodavnice prehrambenih proizvoda STR Lav-1




Sistemski model prodavnice prehrambenih proizvoda STR Lav-1




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Megatrend, Fakultet za poslovne studije, Požarevac

Highslide JS
Siva ekonomija




Siva ekonomija




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka poslovna škola, Balce

Highslide JS
Siva ekonomija




Siva ekonomija




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Siva ekonomija u BiH i njene implikacije




Siva ekonomija u BiH i njene implikacije




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Siva ekonomija u Srbiji




Siva ekonomija u Srbiji




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: VIPOS Valjevo

Highslide JS
Siva ekonomija u Srbiji i svetu




Siva ekonomija u Srbiji i svetu




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Blace

Highslide JS
Skladištenje podataka




Skladištenje podataka




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Skripta iz menadžmenta - Skripta




Skripta iz menadžmenta - Skripta




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Skripta | Broj strana: 66 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Skupština akcionara




Skupština akcionara




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa, Beograd

Highslide JS
Sloboda kretanja radne snage




Sloboda kretanja radne snage




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Slobodna trgovina




Slobodna trgovina




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Univerzitet u Zadru

Highslide JS
Slobodne i carinske zone




Slobodne i carinske zone




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Slobodne zone




Slobodne zone




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 36 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Slobodne zone




Slobodne zone




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Užice

Highslide JS
Sloventnost i insloventnost preduzeca




Sloventnost i insloventnost preduzeca




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Megatrend univerzitet Valjevo

Highslide JS
Smanjenje cijena i njihov utjecaj na ponašanje potrošača




Smanjenje cijena i njihov utjecaj na ponašanje potrošača




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 48 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Smetkovodstvo (makedonski)




Smetkovodstvo (makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Smetkovodstvo (makedonski)




Smetkovodstvo (makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Smetkovodstvo na penzii (makedonski)




Smetkovodstvo na penzii (makedonski)




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet, Prilep

Highslide JS
Snabdevenost tržišta sirovinama i materijalom




Snabdevenost tržišta sirovinama i materijalom




- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 sledeća

povratak na kategorije