Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Ekonomija

Rezultati 3101 - 3150 od 4306 Strana 63 od 87
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Preduzetništvo i inovativnost
Preduzetništvo i inovativnost
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Highslide JS
Preduzetništvo i LER
Preduzetništvo i LER
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Highslide JS
Preduzetništvo i menadžment
Preduzetništvo i menadžment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Preduzetništvo i menađment
Preduzetništvo i menađment
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20

Highslide JS
PReduzetništvo u BiH
PReduzetništvo u BiH
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Panevropski univerzitet, Apeiron

Highslide JS
Preduzetništvo u praksi - faze preduzetničkog procesa
Preduzetništvo u praksi - faze preduzetničkog procesa
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica

Highslide JS
Prekogranični promet roba, usluga i kapitala (slobodne zone, strana ulaganja, filijale i predstavništva stranih pravnih lica)
Prekogranični promet roba, usluga i kapitala (slobodne zone, strana ulaganja, filijale i predstavništva stranih pravnih lica)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i preduzetništvo

Highslide JS
Prelomna tačka
Prelomna tačka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Prepoznavanje prilika
Prepoznavanje prilika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: PEP Beograd

Highslide JS
Prestanak privrednih subjekata
Prestanak privrednih subjekata
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije u Travniku

Highslide JS
Prestanak rada preduzeća
Prestanak rada preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 33 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Prestanok na trgovskite drustva (makedonski)
Prestanok na trgovskite drustva (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Pretprijatieto kako osnoven stopanski subjekt (makedonski)
Pretprijatieto kako osnoven stopanski subjekt (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za turizam i biznis logistika

Highslide JS
Preuzimanje robe po kvalitetu i kvantitetu
Preuzimanje robe po kvalitetu i kvantitetu

Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 20 | Nivo: Srednja Ugostiteljska Škola

Highslide JS
Prevara investitora (engleski)
Prevara investitora (engleski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Queens College

Highslide JS
Preventivne mere kod osiguranja elektroprivrede
Preventivne mere kod osiguranja elektroprivrede
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Highslide JS
Pribavljanje i evidencija izvora finansiranja preduzeća
Pribavljanje i evidencija izvora finansiranja preduzeća

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć Leposavić

Highslide JS
Pribavljanje i odabir (regrutacija) personala
Pribavljanje i odabir (regrutacija) personala
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za obrazovanje rukovodećih kadrova u privredi

Highslide JS
Pribavljanje ljudskih resursa na primjeru AD Delta Generali Osiguranje
Pribavljanje ljudskih resursa na primjeru AD Delta Generali Osiguranje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 26 | Nivo: Ekonomski fakultet, Podgorica

Highslide JS
Pribavljanje osnovnih sredstava
Pribavljanje osnovnih sredstava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za primjenjenu ekonomiju, Banja Luka

Highslide JS
Pribavljanje osnovnih sredstava
Pribavljanje osnovnih sredstava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 34

Highslide JS
Prihodi
Prihodi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka škola za ekonomiju i informatiku, Prijedor

Highslide JS
Prihodi budžeta EU
Prihodi budžeta EU
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Pravni fakultet, Travnik

Highslide JS
Prihodi i rashodi
Prihodi i rashodi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Prihodi i rashodi
Prihodi i rashodi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet, Kragujevac

Highslide JS
Prihodi i rashodi u funkciji ostvarivanja rezultata poslovanja privrednih društava
Prihodi i rashodi u funkciji ostvarivanja rezultata poslovanja privrednih društava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Sremski Karlovci

Highslide JS
Prihodi preduzeća
Prihodi preduzeća

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za primjenjenu ekonomiju

Highslide JS
Prihodi, rashodi i rezultat poslovanja
Prihodi, rashodi i rezultat poslovanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Prihodot i trošocite na stopanstvoto (makedonski)
Prihodot i trošocite na stopanstvoto (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: FON Univerzitet

Highslide JS
Prihvatanje virtualnih prodavnica od strane potrošača:Teoretski model i Važni faktori uspjeha virtualnih prodavnica
Prihvatanje virtualnih prodavnica od strane potrošača:Teoretski model i Važni faktori uspjeha virtualnih prodavnica
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet, Sarajevo

Highslide JS
Prikaz Aik banke
Prikaz Aik banke

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Prilagođavanje preduzeća promenama obima proizvodnje
Prilagođavanje preduzeća promenama obima proizvodnje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poslovna škola, Novi Sad

Highslide JS
Priliv stranog kapitala u Srbiju u prvoj deceniji XXI veka
Priliv stranog kapitala u Srbiju u prvoj deceniji XXI veka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Primarna i sekundarna tržišta akcija i inicijalna javna ponuda akcija
Primarna i sekundarna tržišta akcija i inicijalna javna ponuda akcija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 30 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Primarni novac
Primarni novac
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Viša Poslovna škola

Highslide JS
Primarno i sekundarno finansijsko tržište
Primarno i sekundarno finansijsko tržište
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

Highslide JS
Primarno i sekundarno trziste akcija
Primarno i sekundarno trziste akcija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Primarno i sekundarno tržište akcija
Primarno i sekundarno tržište akcija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: ekonomski fakultet kragujevac

Highslide JS
Primarno i sekundarno tržište akcija i inicijalna javna ponuda akcija
Primarno i sekundarno tržište akcija i inicijalna javna ponuda akcija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Primarno i sekundarno tržište akcija kao i procena vrednosti akcije
Primarno i sekundarno tržište akcija kao i procena vrednosti akcije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Primarno i sekundarno tržište HOV i organizacija berze
Primarno i sekundarno tržište HOV i organizacija berze
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Državni Univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Primarno i sekundarno tržište novca i tržište kapitala
Primarno i sekundarno tržište novca i tržište kapitala
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Univerzitet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka

Highslide JS
Primarno tržište akcija
Primarno tržište akcija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Primarno Tržište akcija
Primarno Tržište akcija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Poslovna škola Beograd

Highslide JS
Primarno tržište akcija i inicijalna javna ponuda akcija
Primarno tržište akcija i inicijalna javna ponuda akcija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Highslide JS
Primarno tržiste i donošenje odluke preduzeća o inicijalnoj javnoj ponudi akcija
Primarno tržiste i donošenje odluke preduzeća o inicijalnoj javnoj ponudi akcija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za Menadžment

Highslide JS
Primena e-poslovanja u preduzeću
Primena e-poslovanja u preduzeću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za Indusrijski menadžment

Highslide JS
Primena elektronskog poslovanja na Egzit festivalu
Primena elektronskog poslovanja na Egzit festivalu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa

Highslide JS
Primena ISHIKAWA dijagrama u analizi uzroka i posledica otkaza sistema upravljanja
Primena ISHIKAWA dijagrama u analizi uzroka i posledica otkaza sistema upravljanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Megatrend univerzitet, fakultet za menadžment, Valjevo

Highslide JS
Primena Ishikawa dijagrama u procesu rada knjigovodstvene službe
Primena Ishikawa dijagrama u procesu rada knjigovodstvene službe
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Visoka poslovna škola, Beograd

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 sledeća

povratak na kategorije