Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Ekonomija

Rezultati 2851 - 2900 od 4306 Strana 58 od 87
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Pokretanje preduzetničkog poduhvata - franšizing
Pokretanje preduzetničkog poduhvata - franšizing
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa Beograd

Highslide JS
Pokretanje preduzetničkog poduhvata-franšizing
Pokretanje preduzetničkog poduhvata-franšizing
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: FABUS

Highslide JS
Politička analiza poslovanja
Politička analiza poslovanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć - Leposavić

Highslide JS
Politika dividendi
Politika dividendi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Politika i ciljevi prodaja i nabavke robe
Politika i ciljevi prodaja i nabavke robe
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka

Highslide JS
Politika konkurencije eu
Politika konkurencije eu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet, Kragujevac

Highslide JS
Politika kursa u tranziciji
Politika kursa u tranziciji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Singidunum, Fefa

Highslide JS
Politika ljudskih prava
Politika ljudskih prava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Travnik

Highslide JS
Politika prilagođavanja platnog bilansa, deflacija, devalvacija i devizna kontrola
Politika prilagođavanja platnog bilansa, deflacija, devalvacija i devizna kontrola
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija, Čačak

Highslide JS
Politike kreditiranja i naplate
Politike kreditiranja i naplate
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Politikologija (makedonski)
Politikologija (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Skripta | Broj strana: 138 | Nivo: Megunaroden Slavjanski Institut DOOEL Sveti Nikole

Highslide JS
Položaj žena na tržištu rada
Položaj žena na tržištu rada
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski fakultet, Beograd

Highslide JS
Položaj, perspektiva i mogućnosti prilagođavanja poljoprivrede Srbije u širenju tržišta EU
Položaj, perspektiva i mogućnosti prilagođavanja poljoprivrede Srbije u širenju tržišta EU
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: FABUS

Highslide JS
Položaj, perspektive i mogućnosti prilagođavanja poljoprivrede Srbije u širenju tržišta EU
Položaj, perspektive i mogućnosti prilagođavanja poljoprivrede Srbije u širenju tržišta EU
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet političkih nauka

Highslide JS
Pomorski turizam
Pomorski turizam
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Ponašanje krajnjih potrošača
Ponašanje krajnjih potrošača
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Ponašanje potrošača
Ponašanje potrošača
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: Otvoreni univerzitet

Highslide JS
Ponašanje potrošača
Ponašanje potrošača
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Nekategorisan rad | Broj strana: 62 | Nivo: FTN Novi Sad

Highslide JS
Ponašanje potrošača
Ponašanje potrošača
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Panevropski univerzitet Apeiron, Fakultet poslovne ekonomije

Highslide JS
Ponašanje potrošača
Ponašanje potrošača
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22

Highslide JS
Ponašanje potrošača i proces odlučivanja u kupovini
Ponašanje potrošača i proces odlučivanja u kupovini

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Ponuda i elastičnost ponude
Ponuda i elastičnost ponude
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija

Highslide JS
Ponuda i elastičnost ponude
Ponuda i elastičnost ponude
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Highslide JS
Ponuda i pobaruvacka (Makedonski)
Ponuda i pobaruvacka (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet

Highslide JS
Ponuda i poburavacka (makedonski)
Ponuda i poburavacka (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Ponuda i potražnja
Ponuda i potražnja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: Visoka poslovna skola

Highslide JS
Ponuda i potražnja na tržištu
Ponuda i potražnja na tržištu

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola CEPS

Highslide JS
Ponuda i potražnja na tržištu rada
Ponuda i potražnja na tržištu rada
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Ponuda i potražnja na tržištu rada
Ponuda i potražnja na tržištu rada
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Ponuda i potražnja u tržišnom sistemu
Ponuda i potražnja u tržišnom sistemu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Ponuda i tražnja
Ponuda i tražnja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: VPSSS Čačak

Highslide JS
Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta
Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Ponuda i tražnja, ponašanje potrošača i troškovi
Ponuda i tražnja, ponašanje potrošača i troškovi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
POnuda preduzeća, troškovi, prihodi i maksimiziranje profita
POnuda preduzeća, troškovi, prihodi i maksimiziranje profita
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Ponuda rada
Ponuda rada
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Ponuda, tražnja i elasticnost
Ponuda, tražnja i elasticnost
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Ponude i narudžbenice
Ponude i narudžbenice
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Highslide JS
Popis imovine i obaveza
Popis imovine i obaveza
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoko poslovna škola srtukovnih studija Čačak

Highslide JS
Porakata vo delovnata komunikacija (makedonski)
Porakata vo delovnata komunikacija (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Porast cena i inflacija
Porast cena i inflacija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Poremecaji licnosti
Poremecaji licnosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Apeiron

Highslide JS
Poreska evazija
Poreska evazija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: UPS banja luka

Highslide JS
Poreska kontrola
Poreska kontrola
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Poreska kontrola zemalja u tranziciji
Poreska kontrola zemalja u tranziciji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 42 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Poreska načela
Poreska načela
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Poreska politika
Poreska politika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Poreska politika i efekti oporezivanja
Poreska politika i efekti oporezivanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Poreske olakšice i poreski stimulansi
Poreske olakšice i poreski stimulansi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć

Highslide JS
Poreske prevare u Evropskoj Uniji
Poreske prevare u Evropskoj Uniji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Ekonomski fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo

Highslide JS
Poreske prijave i utvrđvanje poreza
Poreske prijave i utvrđvanje poreza
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Beogradska poslovna škola

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 sledeća

povratak na kategorije