Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Ekonomija

Rezultati 2801 - 2850 od 4306 Strana 57 od 87
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Pojam i vrste preduzeća
Pojam i vrste preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Pojam i vrste preduzeća
Pojam i vrste preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac

Highslide JS
Pojam i vrste preduzeća
Pojam i vrste preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Pojam i vrste preduzeća
Pojam i vrste preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola, Beograd

Highslide JS
Pojam i vrste preduzetničkih strategija
Pojam i vrste preduzetničkih strategija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: FPS

Highslide JS
Pojam i vrste prihoda
Pojam i vrste prihoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Highslide JS
Pojam i vrste prostog interesnog računa (izračunavanje interesa, izračunavanje kapitala, izračunavanje interesne stope)
Pojam i vrste prostog interesnog računa (izračunavanje interesa, izračunavanje kapitala, izračunavanje interesne stope)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski fakultet u Brčkom

Highslide JS
Pojam i vrste troškova
Pojam i vrste troškova

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Pojam i vrste upravnog spora
Pojam i vrste upravnog spora

Vrsta: Diplomski | Broj strana: 30 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Highslide JS
Pojam i zadaci upravljačkog računovodstva
Pojam i zadaci upravljačkog računovodstva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet, Priština

Highslide JS
Pojam i značaj baznih indeksa (praktičan primjer)
Pojam i značaj baznih indeksa (praktičan primjer)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet u Mostaru

Highslide JS
Pojam i znacaj globalizacije
Pojam i znacaj globalizacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22

Highslide JS
Pojam i značaj globalizacije
Pojam i značaj globalizacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Pojam i značaj globalizacije
Pojam i značaj globalizacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Pojam i značaj instrumenata marketinga
Pojam i značaj instrumenata marketinga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Mesa Selimovic

Highslide JS
Pojam i značaj investicionih fondova
Pojam i značaj investicionih fondova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 51 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo BK

Highslide JS
Pojam i značaj javnih rashoda
Pojam i značaj javnih rashoda

Vrsta: Maturski | Broj strana: 18 | Nivo: Srednja škola Grocka

Highslide JS
Pojam i značaj spoljne trgovine
Pojam i značaj spoljne trgovine

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Pojam i značaj spoljne trgovine
Pojam i značaj spoljne trgovine
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15

Highslide JS
Pojam i značaj spoljne trgovine
Pojam i značaj spoljne trgovine

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Pojam interesa i kapitalisanja, složen interes, eskontovanje menica
Pojam interesa i kapitalisanja, složen interes, eskontovanje menica

Vrsta: Diplomski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet informacionih tehnologija

Highslide JS
Pojam konkurencije i konkurentnosti
Pojam konkurencije i konkurentnosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Pojam Menadžera
Pojam Menadžera
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Univerzitete Union

Highslide JS
Pojam menice
Pojam menice
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: fabus

Highslide JS
Pojam mikroekonomije
Pojam mikroekonomije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7

Highslide JS
Pojam nelojalne konkurencije
Pojam nelojalne konkurencije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet pravnih nauka, Travnik

Highslide JS
Pojam privrednih društava
Pojam privrednih društava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Pojam špedicije
Pojam špedicije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Highslide JS
Pojam spoljne trgovine
Pojam spoljne trgovine
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Pojam spoljnotrgovinske politike
Pojam spoljnotrgovinske politike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Pojam troškova
Pojam troškova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Beogradska poslovna škola

Highslide JS
Pojam tržišta
Pojam tržišta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Internacionalni univerzitet, Novi Pazar

Highslide JS
Pojam tržišta
Pojam tržišta

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Pravni fakultet u Kiseljaku

Highslide JS
Pojam, izvori i karakteristike oligopola
Pojam, izvori i karakteristike oligopola
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Pojam, karakteristike i vrste berzi
Pojam, karakteristike i vrste berzi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: FORKUP

Highslide JS
Pojam, obuhvat i značaj istraživanja tržišta
Pojam, obuhvat i značaj istraživanja tržišta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka škola za preduzetništvo

Highslide JS
Pojam, predmet i sistematika imovinskog prava
Pojam, predmet i sistematika imovinskog prava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za obrazovanje rukovidećih kadrova u privredi

Highslide JS
POJAM, PREDMET, METOD I IZVORI IMOVINSKOG I PRIVREDNOG PRAVA
POJAM, PREDMET, METOD I IZVORI IMOVINSKOG I PRIVREDNOG PRAVA
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Univerzitet Singidunum

Highslide JS
Pojam, razvoj i značaj poslovne etike
Pojam, razvoj i značaj poslovne etike

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Pojam, vrste i faze preuzimanja robe
Pojam, vrste i faze preuzimanja robe
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 6 | Nivo: TUŠ Toza Dragović

Highslide JS
Pojam, vrste i funkcije banaka
Pojam, vrste i funkcije banaka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za menadžment, Novi Sad

Highslide JS
Pojam, vrste i funkcije novca
Pojam, vrste i funkcije novca
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Pravni fakultet u Kiseljaku

Highslide JS
Pojam, vrste i podela carine
Pojam, vrste i podela carine

Vrsta: Diplomski | Broj strana: 45 | Nivo: Visoka ekonomska škola strukovnih studina Peć Leposavić

Highslide JS
Pojam, vrste i rizici kreditiranja u BiH
Pojam, vrste i rizici kreditiranja u BiH
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Pojam, vrste i strukture budžeta
Pojam, vrste i strukture budžeta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Pojam, značaj i vrste carina
Pojam, značaj i vrste carina

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Blace

Highslide JS
Pojam,vrste i funkcije novca
Pojam,vrste i funkcije novca
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Pravni fakultet Kiseljak

Highslide JS
Pojam,značaj i karakteristike tržišta novca
Pojam,značaj i karakteristike tržišta novca
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Pokazatelji likvidnosti i rentabiliteta preduzeća Imlek AD
Pokazatelji likvidnosti i rentabiliteta preduzeća Imlek AD
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Ekonomski fakultet, Beograd

Highslide JS
Pokretanje biznisa – osnivanje specijaliziranog uslužno preduzeća za pružanje usluga studentima i učenicima u Palama
Pokretanje biznisa – osnivanje specijaliziranog uslužno preduzeća za pružanje usluga studentima i učenicima u Palama
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka škola za uslužni biznis Sokolac

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 sledeća

povratak na kategorije