Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Ekonomija

Rezultati 2401 - 2450 od 4306 Strana 49 od 87
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Oblici i funkcije novca
Oblici i funkcije novca
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Oblici i vidovi na javno - privatno partnerstvo (makedonski)
Oblici i vidovi na javno - privatno partnerstvo (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Praven fakultet

Highslide JS
Oblici maloprodaje bez prodavnica
Oblici maloprodaje bez prodavnica

Vrsta: Maturski | Broj strana: 16

Highslide JS
Oblici međunarodnog kretanja kapitala
Oblici međunarodnog kretanja kapitala
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Viša škola za poslovne sekretare i menadžment, Novi Sad

Highslide JS
Oblici međunarodnog kretanja kapitala
Oblici međunarodnog kretanja kapitala
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Oblici međunarodnog kretanja kapitala
Oblici međunarodnog kretanja kapitala

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Oblici organizacije pravne osobe
Oblici organizacije pravne osobe
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Ekonomski fakultet, Bihać

Highslide JS
Oblici organizovanja preduzeća
Oblici organizovanja preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka

Highslide JS
Oblici preduzeća u privredi Republike Srbije
Oblici preduzeća u privredi Republike Srbije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Oblici privatizacije
Oblici privatizacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju - FEFA

Highslide JS
Oblici privatizacije u tranzciji
Oblici privatizacije u tranzciji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: APEIRON

Highslide JS
Oblici zaštite domaćeg tržišta
Oblici zaštite domaćeg tržišta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Srednja škola

Highslide JS
Oblici zemljišne rente
Oblici zemljišne rente
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: VES Peć - Leposavić

Highslide JS
Oblikovanje i upravljanje globalnim strategijama
Oblikovanje i upravljanje globalnim strategijama
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Oblikovanje poslova
Oblikovanje poslova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka skola strukovnih studija

Highslide JS
Obračun ciljnih troškova kao savremeni koncept upravljanja troškovima
Obračun ciljnih troškova kao savremeni koncept upravljanja troškovima

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Prirodno matematički fakultet

Highslide JS
Obračun i kalkulacija kao instrumenti upravljanja i kontrole troškova
Obračun i kalkulacija kao instrumenti upravljanja i kontrole troškova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 46 | Nivo: Visoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć-Leposavić

Highslide JS
Obračun mesta troškova
Obračun mesta troškova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Obračun troškova
Obračun troškova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Obračun troškova
Obračun troškova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Obračun troškova
Obračun troškova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo

Highslide JS
Obračun troškova i struktura cijene koštanja
Obračun troškova i struktura cijene koštanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za menadžment u saobračaju i komunikacijama

Highslide JS
Obračun troškova poslovanja u trgovinskim preduzećima
Obračun troškova poslovanja u trgovinskim preduzećima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Sinergija

Highslide JS
Obračun troškova sa posebnim osvrtom na kalkulaciju
Obračun troškova sa posebnim osvrtom na kalkulaciju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Obračun troškova sa posebnim osvrtom na kalkulaciju
Obračun troškova sa posebnim osvrtom na kalkulaciju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Alfa univerzitet Beograd

Highslide JS
Obrada PDV-e elektronskim putem
Obrada PDV-e elektronskim putem

Vrsta: Diplomski | Broj strana: 52 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka

Highslide JS
Obrada uvoznog posla
Obrada uvoznog posla
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22

Highslide JS
Obrazovanje menadžera kao poduzetnika
Obrazovanje menadžera kao poduzetnika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski fakultet, Bihać

Highslide JS
Obrtna sredstva
Obrtna sredstva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Educons

Highslide JS
Obrtna sredstva
Obrtna sredstva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Obrtna sredstva
Obrtna sredstva
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Saobraćajni fakultet, Travnik

Highslide JS
Obrtna sredstva u preduzeću
Obrtna sredstva u preduzeću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Travnik

Highslide JS
Obrtna sredstva u preduzeću
Obrtna sredstva u preduzeću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Faultet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Obuzdavanje agresivnih akcionara
Obuzdavanje agresivnih akcionara
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Obveznice
Obveznice
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Obveznice
Obveznice
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Obveznice
Obveznice
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa

Highslide JS
Obveznice
Obveznice
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: BBA

Highslide JS
Obveznice
Obveznice
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Travnik

Highslide JS
Obveznice
Obveznice
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Fakultet za Menadžment - Herceg-Novi

Highslide JS
Obveznice i vrste obveznica
Obveznice i vrste obveznica
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka Poslovna Skola Strukovnih Studija, Novi Sad

Highslide JS
Obveznice republike Srbija
Obveznice republike Srbija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 32 | Nivo: Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica

Highslide JS
Obvrznici (makedonski)
Obvrznici (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 31 | Nivo: Zemjodelski fakultet

Highslide JS
Ocena boniteta Hypo Alpe Adria Banke a.d. Beograd
Ocena boniteta Hypo Alpe Adria Banke a.d. Beograd

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet Kragujevac

Highslide JS
Ocena efekata investicionog projekta
Ocena efekata investicionog projekta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
ocenjivanje performansi i nagradjivanje zaposlenih u Sirogojno Kompani doo
ocenjivanje performansi i nagradjivanje zaposlenih u Sirogojno Kompani doo

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju

Highslide JS
Ocenjivanje radne uspešnosti
Ocenjivanje radne uspešnosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 33 | Nivo: FTB

Highslide JS
Ocjena boniteta postojećeg organizacijskog rješenja u organizaciji rudnika Dubrave
Ocjena boniteta postojećeg organizacijskog rješenja u organizaciji rudnika Dubrave
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Ocjena investicionih projekata uz pomoc dinamičke metode
Ocjena investicionih projekata uz pomoc dinamičke metode
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet Banja Luka

Highslide JS
Ocjena kvalitete postojećeg organizacijskog rješenja u preduzeću
Ocjena kvalitete postojećeg organizacijskog rješenja u preduzeću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski fakultet

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 sledeća

povratak na kategorije