Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Ekonomija

Rezultati 1951 - 2000 od 4306 Strana 40 od 87
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Logistika u proizvodnji
Logistika u proizvodnji

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć u Leposaviću

Highslide JS
Lokacija preduzeća
Lokacija preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Lokalna samouprava
Lokalna samouprava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Banja Luka College

Highslide JS
Lokalni danoci i fiskalna revizija (makedonski)
Lokalni danoci i fiskalna revizija (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet, Prilep

Highslide JS
LVO i ESOP Kao Nacin Prestruktuiranja Kompanija
LVO i ESOP Kao Nacin Prestruktuiranja Kompanija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 38

Highslide JS
M-banking
M-banking
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Koledž za informatiku i menadžment

Highslide JS
Majkl Ajzner - Walt Disney
Majkl Ajzner - Walt Disney
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8

Highslide JS
Makro i mikro okruženje
Makro i mikro okruženje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Makroekonomija (makedonski)
Makroekonomija (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Goce Delčev, Štip

Highslide JS
Makroekonomija, mezoekonomija i mikroekonomija
Makroekonomija, mezoekonomija i mikroekonomija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visa poslovna skola, Cacak

Highslide JS
Makroekonomija: štednja i investicije
Makroekonomija: štednja i investicije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Highslide JS
Makroekonomska situacija u BiH
Makroekonomska situacija u BiH
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije u Travniku

Highslide JS
Makroekonomske mere Srbije za smanjenje nezaposlenosti
Makroekonomske mere Srbije za smanjenje nezaposlenosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Državni Univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Makroekonomski agregati
Makroekonomski agregati
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola za uslužni biznis, istočno Sarajevo

Highslide JS
Makroekonomski pregled zemlje u tranziciji - Bosna i Hercegovina
Makroekonomski pregled zemlje u tranziciji - Bosna i Hercegovina
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Makroekonomski rast i nestabilnost
Makroekonomski rast i nestabilnost
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju

Highslide JS
Maksimiziranje profita sa primjerom firme
Maksimiziranje profita sa primjerom firme
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Highslide JS
Maksimiziranje učinka i održavanje rezultata pomoću metode balanced scorecard
Maksimiziranje učinka i održavanje rezultata pomoću metode balanced scorecard

Vrsta: Diplomski | Broj strana: 50 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka

Highslide JS
Maksimiziranje učinka i održavanje rezultata pomoću metode balanced scorecard
Maksimiziranje učinka i održavanje rezultata pomoću metode balanced scorecard

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 50 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka

Highslide JS
Mala i srednja preduzeća
Mala i srednja preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Mala i srednje preduzeća u Evropskoj Uniji
Mala i srednje preduzeća u Evropskoj Uniji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Highslide JS
Mali biznis
Mali biznis
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Mali biznis
Mali biznis

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i preduzetništvo

Highslide JS
Mali i sredni pretprijatija vo Republika Makedonija (makedonski)
Mali i sredni pretprijatija vo Republika Makedonija (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski fakultet, Prilep

Highslide JS
Maloprodajna mreža u Srbiji
Maloprodajna mreža u Srbiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski

Highslide JS
Marketing banke
Marketing banke
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije

Highslide JS
Marketing i pazar za licna potrosuvacka (makedonski)
Marketing i pazar za licna potrosuvacka (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Marketing istina i oglašavanje
Marketing istina i oglašavanje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za trgovinu i bankarstvo

Highslide JS
Marketing istraživanje u kompaniji coca cola
Marketing istraživanje u kompaniji coca cola
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Marketing komunikacija kompanije Cott Corporation
Marketing komunikacija kompanije Cott Corporation
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21

Highslide JS
marketing logistika
marketing logistika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Ekonomski

Highslide JS
Marketing miks
Marketing miks
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Marketing miks
Marketing miks
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa

Highslide JS
Marketing miks
Marketing miks

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju

Highslide JS
Marketing miks (Makedonski)
Marketing miks (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Marketing miks - dobitna kombinacija proizvoda
Marketing miks - dobitna kombinacija proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Univerzitet za menadžment Braća Karić

Highslide JS
Marketing miks - Dobitna kombinacija proizvoda
Marketing miks - Dobitna kombinacija proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Univerzitet za menadžment, Braća Karić

Highslide JS
Marketing miks banke
Marketing miks banke
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17

Highslide JS
Marketing modeli u funkciji odlučivanja o promociji
Marketing modeli u funkciji odlučivanja o promociji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski fakultet, Tuzla

Highslide JS
Marketing modeli za određivanje vrijednosti potrošača
Marketing modeli za određivanje vrijednosti potrošača

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet, Tuzla

Highslide JS
Marketing plan hotela pahuljica
Marketing plan hotela pahuljica

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Travnik

Highslide JS
Marketing plan kompanije Massetehnic d.o.o.
Marketing plan kompanije Massetehnic d.o.o.
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za Poslovne studije, Megatrend

Highslide JS
Marketing plan na primeru Zastave 10
Marketing plan na primeru Zastave 10
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 40 | Nivo: Megatrend univerzitet

Highslide JS
Marketing plan preduzeća T- Mobile
Marketing plan preduzeća T- Mobile
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 46 | Nivo: Megatrent Univerzitet

Highslide JS
Marketing strategija
Marketing strategija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Studije menadžmenta

Highslide JS
Marketing strategija
Marketing strategija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Marketing u kulturi na primjeru muzeja u Crnoj Gori
Marketing u kulturi na primjeru muzeja u Crnoj Gori
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 31 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Marketing u trgovini
Marketing u trgovini

Vrsta: Maturski | Broj strana: 16 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Marks i marksizmot (makedonski)
Marks i marksizmot (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Marksova teorija radne vrednosti i kapitalističke cene proizvodnje
Marksova teorija radne vrednosti i kapitalističke cene proizvodnje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski fakultet, Kosovska Mitrovica

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 sledeća

povratak na kategorije