Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Ekonomija

Rezultati 1751 - 1800 od 4306 Strana 36 od 87
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Kejnzovata teorija za ekonomskiot ciklus (makedonski)
Kejnzovata teorija za ekonomskiot ciklus (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Keynesijanska i monetarna politika
Keynesijanska i monetarna politika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Klasične teorije sigurnosnog menadžmenta
Klasične teorije sigurnosnog menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Klasifikacija preduzeća
Klasifikacija preduzeća

Vrsta: Maturski | Broj strana: 18 | Nivo: srednja ekonomska škola

Highslide JS
Klasifikacija prihoda
Klasifikacija prihoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: ftb

Highslide JS
Klasifikacija sistema (teorija sistema)
Klasifikacija sistema (teorija sistema)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za poslovne studije

Highslide JS
Klasifikacija troškova
Klasifikacija troškova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć-Leposavić

Highslide JS
Klasifikacija troškova
Klasifikacija troškova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Univerzitet u Travniku

Highslide JS
Klasifikacija troskova u preduzecu
Klasifikacija troskova u preduzecu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Klasifikacija, nomenklature i standardi materijalnih proizvoda u robnom prometu
Klasifikacija, nomenklature i standardi materijalnih proizvoda u robnom prometu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 46 | Nivo: Visoka ekonomska škola, Peć - Leposavić

Highslide JS
Klasteri
Klasteri
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Tehnički fakulet, Čačak

Highslide JS
KLauzula najvećeg povlašćenja
KLauzula najvećeg povlašćenja

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i preduzetništvo

Highslide JS
Knigovodstvena evidencija osnovnih sredstava
Knigovodstvena evidencija osnovnih sredstava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Tehnički fakultet, Čačak

Highslide JS
Knjigovodstveno evidentiranje instrumenata koji se koriste prilikom plaćanja
Knjigovodstveno evidentiranje instrumenata koji se koriste prilikom plaćanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet spoljne trgovine, Bijeljina

Highslide JS
Knjigovodstveno evidentiranje komisionih poslova
Knjigovodstveno evidentiranje komisionih poslova
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Knjigovodstvo i računovodstvo
Knjigovodstvo i računovodstvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Drzavni univerzitet u Beogradu

Highslide JS
Knjigovodstvo osnovnih sredstava
Knjigovodstvo osnovnih sredstava
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Knjigovodstvo zarada i naknada zarada u bankama
Knjigovodstvo zarada i naknada zarada u bankama

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka poslovna škola, Novi Sad

Highslide JS
Kodeks poslovne etike
Kodeks poslovne etike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslovna škola

Highslide JS
Kodeks poslovno finansijskih načela
Kodeks poslovno finansijskih načela
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Kodeks poslovnog i etičkog ponasanja
Kodeks poslovnog i etičkog ponasanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: UPS Banja Luka

Highslide JS
Koliko u stvari košta proizvođačev višak
Koliko u stvari košta proizvođačev višak
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: BLC Banja Luka

Highslide JS
Komanditno društvo
Komanditno društvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Komanditno društvo
Komanditno društvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet poslovne informatike

Highslide JS
Komanditno drustvo
Komanditno drustvo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke - Prometej, Banja Luka

Highslide JS
Komanditno drustvo so akcii (makedonski)
Komanditno drustvo so akcii (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Kombank on-line elektronske usluge Komercijalne banke
Kombank on-line elektronske usluge Komercijalne banke

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka ICT škola

Highslide JS
Kombinatorika i vjerovatnoća
Kombinatorika i vjerovatnoća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka škola za primjenje i pravne nauke Prometej

Highslide JS
Komercijalni i blagajnički zapisi
Komercijalni i blagajnički zapisi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski fakultet, Novi Pazar

Highslide JS
Komercijalnite banki i nivnite funkcii (Makedonski)
Komercijalnite banki i nivnite funkcii (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 36 | Nivo: Fon- Skopje

Highslide JS
Komisioni poslovi
Komisioni poslovi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Komisioni poslovi
Komisioni poslovi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za poslovne studie, Banja Luka

Highslide JS
Komisioni poslovi
Komisioni poslovi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Komisioniranje robe
Komisioniranje robe

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Highslide JS
Komparacija sarajevske i banjalučke berze
Komparacija sarajevske i banjalučke berze
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Ekonomski fakultet, Bihać

Highslide JS
Komparativna analiza na NLB tutunska i UNI banka (makedonski)
Komparativna analiza na NLB tutunska i UNI banka (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet, Prilep

Highslide JS
Komuniciranje i motivacija
Komuniciranje i motivacija

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Travnik

Highslide JS
Komuniciranje i pregovaranje u strategijskom menadžmentu
Komuniciranje i pregovaranje u strategijskom menadžmentu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Fakultet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka

Highslide JS
Komunikacija
Komunikacija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

Highslide JS
Komunikacija kao vid odnosa sa javnoscu u FSH „MAGNA VITA“
Komunikacija kao vid odnosa sa javnoscu u FSH „MAGNA VITA“
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka skola strukovnih studija za vaspitace Sabac

Highslide JS
Komunikacija u akcionarskom društvu
Komunikacija u akcionarskom društvu
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23

Highslide JS
Komunikativna sposobnost lične prodaje
Komunikativna sposobnost lične prodaje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka poslovna škola, Leskovac

Highslide JS
Koncept monetarnih agregata
Koncept monetarnih agregata
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija, Čačak

Highslide JS
Koncept na vremenska vrednost na parite (makedonski)
Koncept na vremenska vrednost na parite (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Koncept NAIRU
Koncept NAIRU
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Koncept upravljanja odnosa sa potrošačem (CRM) - deo koncepta totalnog upravljanja kvalitetom (TQM)
Koncept upravljanja odnosa sa potrošačem (CRM) - deo koncepta totalnog upravljanja kvalitetom (TQM)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 63 | Nivo: Fakultet za preduzetni menadžment, Alfa univerzitet

Highslide JS
Koncesije
Koncesije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Arhitektonski fakultet, beograd

Highslide JS
Konfiguracija banaka
Konfiguracija banaka
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Ekonomski fakultet, Travnik

Highslide JS
Konflikti na radu, upravljanje i rešavanje konflikata
Konflikti na radu, upravljanje i rešavanje konflikata

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Ekonomski fakultet, Subotica

Highslide JS
Konkurencija
Konkurencija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Ekonomski fakultet

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 sledeća

povratak na kategorije