Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Ekonomija

Rezultati 1601 - 1650 od 4306 Strana 33 od 87
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Istraživanje marketinga kao podrška marketing odlučivanju
Istraživanje marketinga kao podrška marketing odlučivanju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet - APEIRON

Highslide JS
Istraživanje političkog tržišta
Istraživanje političkog tržišta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet za menadžment

Highslide JS
Istraživanje tržišta
Istraživanje tržišta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet poslovne ekonomije, Travnik

Highslide JS
Istraživanje tržišta
Istraživanje tržišta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Istraživanje tržišta i marketing plan
Istraživanje tržišta i marketing plan
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Srednja ekonomskaškola

Highslide JS
Istraživanje tržišta u marketinški orjentisanom preduzeću
Istraživanje tržišta u marketinški orjentisanom preduzeću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 50 | Nivo: Univerzitet sinergija, poslovni fakultet

Highslide JS
Istraživanje za potrebe razvoja novog proizvoda
Istraživanje za potrebe razvoja novog proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Istražuvanje na pazarot (makedonski)
Istražuvanje na pazarot (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Maturski | Broj strana: 16 | Nivo: Kuzman Josifoski Pitu - Prilep

Highslide JS
Izazovi globalizacije
Izazovi globalizacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Viša poslovna škola

Highslide JS
Izazovi globalizacije
Izazovi globalizacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Highslide JS
Izazovi globalizacije
Izazovi globalizacije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Tehnički fakulet

Highslide JS
Izbjegavanje plaćanja poreza
Izbjegavanje plaćanja poreza
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke PROMETEJ, Banja Luka

Highslide JS
Izbjegavanje plaćanja poreza (evazija)
Izbjegavanje plaćanja poreza (evazija)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Visoka škola za primjenjene i pravne nauke "Prometej"

Highslide JS
Izbor kanala distribucije
Izbor kanala distribucije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

Highslide JS
Izgradnja karijere
Izgradnja karijere
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Viša poslovna škola strukovnih studija

Highslide JS
Izgradnja organizacione strukture u trgovinskom preduzeću
Izgradnja organizacione strukture u trgovinskom preduzeću
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac

Highslide JS
Izrada biznis plana - Time Out
Izrada biznis plana - Time Out
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 24 | Nivo: Fakultet za Industrijski Menadžment

Highslide JS
Izrada i utvrđivanje budžeta
Izrada i utvrđivanje budžeta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Izrada investicionog projekta - biznis plan
Izrada investicionog projekta - biznis plan
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Ekonomski fakultet, Istočno Sarajevo

Highslide JS
Izražavanje proizvoda
Izražavanje proizvoda
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: VES Peć - Leposavić

Highslide JS
Izuzeci kluzule i međunarodna praksa suprotna klauzuli
Izuzeci kluzule i međunarodna praksa suprotna klauzuli

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za ekonomiju i preduzetništvo

Highslide JS
Izvedeni vrijedonosni papiri - vrednovanje opcija
Izvedeni vrijedonosni papiri - vrednovanje opcija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Ekonomski fakultet u Sarajevu

Highslide JS
Izveštaj o novčanim tokovima, direktan metod
Izveštaj o novčanim tokovima, direktan metod
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Izvestaj o radu Ministarstav
Izvestaj o radu Ministarstav
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: ekonomski

Highslide JS
Izveštavnje o novčanim troškovima
Izveštavnje o novčanim troškovima
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Tehnički Fakultet, Čačak

Highslide JS
Izvještaj o tokovima gotovine kao osnovca za ocjenu solventnosti i likvidnosti preduzeća
Izvještaj o tokovima gotovine kao osnovca za ocjenu solventnosti i likvidnosti preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 37 | Nivo: Ekonomski fakultet, Istočno Sarajevo

Highslide JS
Izvori finansiranja
Izvori finansiranja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Visoka škola modernog biznisa Beograd

Highslide JS
Izvori finansiranja i struktura kapitala
Izvori finansiranja i struktura kapitala
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za menadžment i turizam, Travnik

Highslide JS
Izvori kredita
Izvori kredita
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Pravni fakultet, Kragujevac

Highslide JS
Izvori sredstava preduzeća
Izvori sredstava preduzeća

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Pomorski Fakultet, Bar

Highslide JS
Izvorni prihodi lokalne samopurave
Izvorni prihodi lokalne samopurave
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Izvorni prihodi lokalne samouprave
Izvorni prihodi lokalne samouprave
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za menadžment, Valjevo

Highslide JS
Izvoz (makedonski)
Izvoz (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za turizam i biznis logistika, Štip

Highslide JS
Izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom
Izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13

Highslide JS
Ja kao menadžer preduzeća Emo Celje
Ja kao menadžer preduzeća Emo Celje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Ekonomski fakultet, Podgorica

Highslide JS
Japanski koncept rukovođenja radnom snagom u proizvodnji
Japanski koncept rukovođenja radnom snagom u proizvodnji

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poslovna škola, Čačak

Highslide JS
Javen dolg na Republika Makedonija (makedonski)
Javen dolg na Republika Makedonija (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Ekonomski fakultet - Radovis

Highslide JS
Javna dobra
Javna dobra
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16

Highslide JS
Javna dobra i zajednicki resursi
Javna dobra i zajednicki resursi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: FORKUP

Highslide JS
Javna potrošnja
Javna potrošnja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Univerzitet za poslovne studije

Highslide JS
Javna preduzeća
Javna preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Ekonomski Fakultet

Highslide JS
Javna preduzeća
Javna preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za obrazovanje rukovodećih kadrova u privredi

Highslide JS
Javna preduzeća
Javna preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka tehnološka škola

Highslide JS
Javna Preduzeća
Javna Preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za obrazovanje rukovodećih kadrova u privredi, FORKUP

Highslide JS
Javna preduzeća
Javna preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14

Highslide JS
Javna preduzeća
Javna preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Megatrend, Viša škola za menadžment, Zaječar

Highslide JS
Javne finansije
Javne finansije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za menadžment MSP

Highslide JS
Javne finansije
Javne finansije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 36 | Nivo: Ekonomski fakultet

Highslide JS
Javne finansije
Javne finansije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Highslide JS
Javne finansije
Javne finansije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Ekonomski fakultet

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 sledeća

povratak na kategorije