Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Bezbednost

Rezultati 301 - 350 od 592 Strana 7 od 12
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Pojam bezbednosti i odnos prema privatnoj bezbednosti
Pojam bezbednosti i odnos prema privatnoj bezbednosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11

Highslide JS
Pojam bezbednosti u kulturi odnosa srednjeg veka
Pojam bezbednosti u kulturi odnosa srednjeg veka

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: FPPS

Highslide JS
Pojam etničkog čišćenja i etnocid
Pojam etničkog čišćenja i etnocid
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet kriminalističkih nauka

Highslide JS
Pojam i faze kriznog menadžmenta
Pojam i faze kriznog menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet Bezbednosti

Highslide JS
Pojam i osnovna obeležja bezbednosti
Pojam i osnovna obeležja bezbednosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Pojam i sadržaj vanrednih situacija
Pojam i sadržaj vanrednih situacija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

Highslide JS
Pojam i vrste bezbednosti
Pojam i vrste bezbednosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost

Highslide JS
Pojam i vrste savremenih ratnih sukoba
Pojam i vrste savremenih ratnih sukoba
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

Highslide JS
Pojam kriminalistike
Pojam kriminalistike
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Highslide JS
Pojam narkomanije
Pojam narkomanije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Pojam policije u političkom sistemu savremenog društva
Pojam policije u političkom sistemu savremenog društva

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 27 | Nivo: Visoka škola strukovnih sudija za menadžment u saobraćaju

Highslide JS
Pojam samoubilačkog terorizma
Pojam samoubilačkog terorizma
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Pojam vanredne situacije i sistemi za vanredne situacije u Srbiji, Americi i Rusiji
Pojam vanredne situacije i sistemi za vanredne situacije u Srbiji, Americi i Rusiji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 25 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Pojam, podjela i značaj indicija
Pojam, podjela i značaj indicija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Pojmnovno određenje i ciljevi bezbjednosnog menadžmenta
Pojmnovno određenje i ciljevi bezbjednosnog menadžmenta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19

Highslide JS
Pojmovno kriznog menadžmenta sa osvrtom na krize u okviru preduzeća
Pojmovno kriznog menadžmenta sa osvrtom na krize u okviru preduzeća
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 39 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Highslide JS
Pokušaj
Pokušaj
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Highslide JS
Policija u lokalnoj zajednici
Policija u lokalnoj zajednici
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Policijata i narodot kako partneri - Community policing (makedonski)
Policijata i narodot kako partneri - Community policing (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

Highslide JS
Policijska ovlašćenja
Policijska ovlašćenja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija, Zemun

Highslide JS
Policijska ovlašćenja
Policijska ovlašćenja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Policijski sistem Njemačke
Policijski sistem Njemačke
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: fbzbl

Highslide JS
Policijski sistem Velike Britanije
Policijski sistem Velike Britanije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Highslide JS
Policijski sistemi Njemačke, Švajcarske i Velike Britanije
Policijski sistemi Njemačke, Švajcarske i Velike Britanije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka

Highslide JS
Politička stanovišta Ruske federacije sa aspekta energetske bezbednosti
Politička stanovišta Ruske federacije sa aspekta energetske bezbednosti

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka poslovno-tehnička škola, Doboj

Highslide JS
Politicki kriminalitet
Politicki kriminalitet
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Politički sistem SAD-a
Politički sistem SAD-a
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Fakultet kriminalističkih nauka

Highslide JS
Porodica kao faktor maloljetničke delinkvencije
Porodica kao faktor maloljetničke delinkvencije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Posebne dokazne radnje
Posebne dokazne radnje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Highslide JS
Posebne dokazne radnje
Posebne dokazne radnje
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Highslide JS
Posledice vanrednih situacija
Posledice vanrednih situacija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet bezbednosti i kriminalistike

Highslide JS
Poslovi i zadaci javne bezbednosti
Poslovi i zadaci javne bezbednosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola srukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

Highslide JS
Poslovi održavanja javnog reda i mira
Poslovi održavanja javnog reda i mira
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Poslovi policije - eksplozivne i opasne materije
Poslovi policije - eksplozivne i opasne materije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9

Highslide JS
Poslovi policije na bezbjednosnom sektoru
Poslovi policije na bezbjednosnom sektoru
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Poslovi policije po zakonu o unutrasnjim poslovima
Poslovi policije po zakonu o unutrasnjim poslovima

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Postavenost na sistemot za civilna odbrana na SAD (makedonski)
Postavenost na sistemot za civilna odbrana na SAD (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbednost

Highslide JS
Postupak za izručenje osumnjičenih odnosno optuženih i osuđenih lica
Postupak za izručenje osumnjičenih odnosno optuženih i osuđenih lica
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 35 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Požari
Požari
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Highslide JS
Pranje novca
Pranje novca
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Pranje novca kao element organizovanog kriminala
Pranje novca kao element organizovanog kriminala
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

Highslide JS
Pravna norma
Pravna norma
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost

Highslide JS
Pravna regulativa zaštite lica, imovine i poslovanja
Pravna regulativa zaštite lica, imovine i poslovanja

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Pravno uređenje sistema bezbednosti
Pravno uređenje sistema bezbednosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

Highslide JS
Prekršaji iz oblasti proizvodnje i prometa opojnih droga
Prekršaji iz oblasti proizvodnje i prometa opojnih droga
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Prekršaji u vezi sa ličnim kartama
Prekršaji u vezi sa ličnim kartama
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija, Zemun

Highslide JS
Presuda
Presuda

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za poslovno-civilnu bezbednost, Brčko

Highslide JS
Pretraga stana i osoba
Pretraga stana i osoba
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 9 | Nivo: Kriminalističko-policijska akademija

Highslide JS
Pretresanje stana i drugih prostorija
Pretresanje stana i drugih prostorija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih Poslova

Highslide JS
Prevencija kriminaliteta
Prevencija kriminaliteta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sledeća

povratak na kategorije