Ukljuci sve reci u pretragu Trazi onako kako je napisanokategorija Bezbednost

Rezultati 151 - 200 od 592 Strana 4 od 12
 
Broj naslova po strani: 5 | 10 | 20 | 50

Highslide JS
Maloletnicka delikvencija, pojam i značaj
Maloletnicka delikvencija, pojam i značaj
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost

Highslide JS
Maloletnički zatvor
Maloletnički zatvor
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Defektološki fakultet

Highslide JS
Maloljetnička delikvencija
Maloljetnička delikvencija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zastitu

Highslide JS
Maloljetnička prostitucija
Maloljetnička prostitucija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Maloljetnštvo i narkomanija
Maloljetnštvo i narkomanija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 35 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu - Sinergija

Highslide JS
Materijalne kompenzacije, nagrade i stimulacije u policiji R.Srpske
Materijalne kompenzacije, nagrade i stimulacije u policiji R.Srpske
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 23

Highslide JS
Matične knjige
Matične knjige
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Highslide JS
Megunarodna konvencija za chovekovi prava (Makedonski)
Megunarodna konvencija za chovekovi prava (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Fakultet za detektivi i bezbednost

Highslide JS
Mehanizmi na održuvanje na megunarodniot mir i bezbednost (Makedonski)
Mehanizmi na održuvanje na megunarodniot mir i bezbednost (Makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 43

Highslide JS
Menadžment u najranijim civilizacijama
Menadžment u najranijim civilizacijama

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: FPPS

Highslide JS
Mere i zadaci na zaštiti objekata od posebnog značaja
Mere i zadaci na zaštiti objekata od posebnog značaja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Zavrsni rad | Broj strana: 41 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Highslide JS
Mere i zadaci na zaštiti objekata od posebnog značaja
Mere i zadaci na zaštiti objekata od posebnog značaja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28

Highslide JS
Metode u obavljanju detektivske delatnosti
Metode u obavljanju detektivske delatnosti
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: FPPS Novi Sad

Highslide JS
Metodi kriminologije
Metodi kriminologije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Fakoltet za bezbjednost i zaštitu BL

Highslide JS
Metodika otkrivanja i dokazivanja krivičnih djela opšteg kriminaliteta
Metodika otkrivanja i dokazivanja krivičnih djela opšteg kriminaliteta
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Highslide JS
Metodika otkrivanja i dokazivannja krivičnog dela - zloupotrebe službenog položaja
Metodika otkrivanja i dokazivannja krivičnog dela - zloupotrebe službenog položaja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Highslide JS
Metodika otkrivanja i razjašnjavanja krivičnog dela terorizma
Metodika otkrivanja i razjašnjavanja krivičnog dela terorizma
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Internacionalni univerzitet, Novi Pazar, Pravni fakultet

Highslide JS
Međunarodna policijska saradnja
Međunarodna policijska saradnja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Highslide JS
Međunarodni odnosi i međunarodni status kao izvori ugrožavanja
Međunarodni odnosi i međunarodni status kao izvori ugrožavanja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku i bezbednost

Highslide JS
Mikrotragovi
Mikrotragovi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Mine
Mine
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 18 | Nivo: Kriminalisticko-policijska akademija

Highslide JS
Ministarstvo bezbjednosti BiH, Sipa, granična policija
Ministarstvo bezbjednosti BiH, Sipa, granična policija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine
Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Mirovne operacije Ujedinjenih Nacija
Mirovne operacije Ujedinjenih Nacija
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Kriminalističko policijska akademija

Highslide JS
Misija, vizija i mandat policije
Misija, vizija i mandat policije
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

Highslide JS
Mjere upozorenja i zaštitne mjere
Mjere upozorenja i zaštitne mjere
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Mjesto i uloga ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u obezbjeđenju ličnosti koje se posebno obezbjeđuju
Mjesto i uloga ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u obezbjeđenju ličnosti koje se posebno obezbjeđuju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 57 | Nivo: Viša škola unutrašnjih poslova, Banja Luka

Highslide JS
Mladi i droga
Mladi i droga

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Visoka škola za uslužni biznis, Sarajevo

Highslide JS
Mladi vozači - Bezbjednost na putevima i troškovi vožnje - Privremeni izvještaj i konsultativni rad
Mladi vozači - Bezbjednost na putevima i troškovi vožnje - Privremeni izvještaj i konsultativni rad
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 32 | Nivo: Saobraćajni fakultet

Highslide JS
Mobilni telefon u saobraćaju
Mobilni telefon u saobraćaju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Saobraćajni fkultet

Highslide JS
Modeli organizovanja bezbjednosne zaštite lica i imovine u Francuskoj, Nemačkoj i Austriji
Modeli organizovanja bezbjednosne zaštite lica i imovine u Francuskoj, Nemačkoj i Austriji
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Visoka poslovno tehnička škola, Doboj

Highslide JS
Modeli organizovanja bezbjednosne zaštite u zemljama EU
Modeli organizovanja bezbjednosne zaštite u zemljama EU
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 16 | Nivo: Visoka poslovno tehnička škola Doboj

Highslide JS
Modeli za organiziranje na bezbednosta i nivnata zaštita vo zemjjite na EU (makedonski)
Modeli za organiziranje na bezbednosta i nivnata zaštita vo zemjjite na EU (makedonski)

Vrsta: Diplomski | Broj strana: 27 | Nivo: Fakultet za bezbednost, Skopje

Highslide JS
Modus operandi
Modus operandi
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Pravni fakultet

Highslide JS
Mogućnost integracije BiH u Evropsku Uniju
Mogućnost integracije BiH u Evropsku Uniju
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 13 | Nivo: Fakultet Bezbjednosti i Zaštite, Banja Luka

Highslide JS
Mogućnost integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju
Mogućnost integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Motivi krađe kod djece i maloljetnika
Motivi krađe kod djece i maloljetnika
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 28 | Nivo: Visoka škola unutrašnjih poslova, Republika Srpska

Highslide JS
MUP Nemačke
MUP Nemačke
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Highslide JS
Nabavljanje, držanje i nošenje oružja u kantonu Sarajevo
Nabavljanje, držanje i nošenje oružja u kantonu Sarajevo
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 26 | Nivo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo

Highslide JS
Načela prevencije kriminaliteta
Načela prevencije kriminaliteta

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Način ispoljavanja terorizma
Način ispoljavanja terorizma
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: FBZ Banja Luka

Highslide JS
Način ispoljavanja terorizma (uzimanje talaca)
Način ispoljavanja terorizma (uzimanje talaca)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 19 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Nacionalna bezbednost
Nacionalna bezbednost
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Skripta | Broj strana: 59 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Highslide JS
Nacionalna bezbednost i razuznavacki sluzbi (makedonski)
Nacionalna bezbednost i razuznavacki sluzbi (makedonski)
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet za bezbednost

Highslide JS
Nacionalna bezbednost Republike Hrvatske
Nacionalna bezbednost Republike Hrvatske
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 17 | Nivo: Kriminalistika i bezbednost

Highslide JS
Nacionalna bezbednost slabih država
Nacionalna bezbednost slabih država
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Fakultet bezbednosti

Highslide JS
Nacionalna bezbednost Srbije u kontekstu partnerstva za mir i članstva u NATO
Nacionalna bezbednost Srbije u kontekstu partnerstva za mir i članstva u NATO
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 21 | Nivo: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Highslide JS
Nacionalna bezbjednost
Nacionalna bezbjednost
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12

Highslide JS
Nadležnost i ovlašćenja službi obezbjeđenja
Nadležnost i ovlašćenja službi obezbjeđenja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 22 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

Highslide JS
Nadležnost i ovlašćenja službi obezbjeđenja
Nadležnost i ovlašćenja službi obezbjeđenja
- [PREGLED TEKSTA]
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 20 | Nivo: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka

prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sledeća

povratak na kategorije